Kurs: OD10985A
Introduction to SQL Databases

IT Professionals
300
2 dana
English
Microsoft SQL Server

O ovom kursu

Ovaj trodnevni kurs sa instruktorom namenjen je ljudima koji žele da pređu na ulogu profesionalca za baze podataka ili one čiji se posao proširuje tako da obuhvata elemente baza podataka. Ovaj kurs opisuje osnovne koncepte baze podataka uključujući vrste baza podataka, jezike baza podataka i dizajne baza podataka.

Profil polaznika

Prvenstvena publika za ovaj kurs su ljudi koji prelaze na neku ulogu u bazama podataka, ili one čija se uloga proširila na tehnologije baza podataka.

Po završetku kursa

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da: 

• Opišu ključne koncepte baze podataka u kontekstu SQL Servera 2016

• Opišu jezike baze podataka koji se koriste u SQL Serveru 2016

• Opišu tehnike modelovanja podataka

• Opišu tehnike normalizacije i denormalizacije

• Opišu tipove relacija i njihov uticaj na dizajn baze podataka

• Opišu uticaj dizajna baze podataka na performanse

• Opišu uobičajeno korišćene objekte baze podataka

X

Prijava na kurs