Kurs: IIS Role of Windows Server
Administering the Web Server

IT Professionals
300
2 dana
English
Windows Server

O ovom kursu

Ovaj kurs pruža studentima osnovno znanje i veštine za konfigurisanje i upravljanje IIS-om (Internet Information Services). Ovaj kurs je zamišljen kao pomoć u osvajanju predznanja potrebnih za podršku široke lepeze Internet veb aplikacija, bezbednosti, i znanja koje pomaže kod podrške drugim proizvodima koji koriste IIS, kao što su Exchange i SharePoint. U skladu sa tim ciljem, ovaj kurs se ne fokusira ni na jednu konkretnu veb aplikaciju niti razvojnu praksu.

Profil polaznika

Ovaj kurs je namenjen IT profesionalcima koji već imaju opšte iskustvo u administriranju Windows Servera i Windows Clienta. Ne očekuje se nikakvo prethodno iskustvo sa bilo kojom verzijom IIS-a.

Po završetku kursa

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

• Instaliraju IIS

• Konfigurišu podrazumevani veb sajt

• Konfigurišu i upravljaju skladištima aplikacija

• Prave dodatne veb sajtove

• Konfigurišu veb sajtove i podršku aplikacija

• Obezbede veb sajtove i aplikacije

• Obezbede  prenošenje podataka veb sajtova 

• Upravljaju sertifikatima u centralizovanom skladištu sertifikata (CCS Centralized Certificate Store)

• Konfigurišu daljinsko administriranje

• Primene FTP

• Nadziru IIS

• Vrše rezervno kopiranje i obnavljanje IIS-a

• Grade uravnoteženo opterećene veb farme

X

Prijava na kurs