Kurs: OD10964C
Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager

IT Professionals
300
2 dana
English
Microsoft System Center

O ovom kursu

Ovaj kurs osposobljava studente veštinama potrebnim za uvođenje i konfigurisanje System Center 2012 R2 Operations Managera. Na praktičnim vežbama, studenti uče sledeće:

• Kako da stvore i primene grupu System Center 2012 R2 Operations Manager Management Group.

• Kako da nadograde i migriraju sa postojeće grupe Operations Manager 2007 R2 Management Group na System Center 2012 Operations Manager, System Center 2012 SP1 Operations Manager i na System Center 2012 R2 Operations Manager.

• Razumevanje ključnih elemenata paketa Management Packs uključujući otkrivanje objekata (Object Discoveries), pravila (Rules), nadzor (Monitors), ciljanje (Targeting) i izvršavanje kao nalog (Run As Accounts) i izvršavanje kao profil (Run As Profiles). Tu spada i pravljenje paketa Management Packs.

• Kako da konfigurišu nadgledanje slojeva i aplikacija u System Center 2012 R2 Operations Manageru resursa kao što je umrežavanje, skladištenje i računarstvo kako u centru podataka tako i u oblaku.

• Kako da konfigurišu nadgledanje.NET i Java aplikacija pomoću Application Performance Monitoringa.

• Kako da konfigurišu nadgledanje sa kraja na kraj uključujući sintetičke transakcije i distribuirane dijagrame aplikacija (Distributed Application Diagrams).

• Kako da konfigurišu kontrolne table (Dashboards), izveštavanje Service Level Tracking Reporting i veb deo SharePointa da bi se mogućila vizuelizacija ključnih mera performansi i raspoloživosti.

• Kako da prilagode konzolu Operations Manager Console prema potrebama različitih timova za podršku aplikacija.

• Kako da integrišu Operations Manager sa drugim komponentama System Centra 2012 R2 i prošire nadgledanje na ključne poslovne procese i procedure.

• Kako da rešavaju probleme grupe Operations Manager Management Group i izvrše procedure za oporavak od katastrofe kao što su obnavljanje baze podataka i Management servera.

• Kako da koriste nove mogućnosti u System Center 2012 R2 uključujući: integrisanje sa System Center Advisorom, integrisanje sa Team Foundation Serverom, IntelliTrace, i Managing Windows Azure.

Profil polaznika

Prvenstvena publika za ovaj kurs su administratori oblaka i centra podataka koji tek upoznaju System Center 2012 R2 Operations Manager a odgovorni su za uvođenje, konfigurisanje i rad sa njim u svom oblaku ili centru podataka. Za ovaj kurs će takođe biti zainteresovani administratori oblaka i centra podataka koji već poznaju Operations Manager i žele da nadograde svoje veštine i uključe nove mogućnosti koje se nalaze u System Center 2012 Operations Manageru, System Center 2012 SP1 Operations Manageru i System Center 2012 R2 Operations Manageru.

Po završetku kursa

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

• Planiraju uvođenje System Center 2012 R2 Operations Managera uključujući:

• Definisanje hardverskih i softverskih zahteva.

• Opisivanje bezbednosnih razmatranja.

• Projektovanje i izrada visoko raspoloživog System Centra i platforme Microsoft SQL Server korišćenjem Microsoft SQL Server AlwaysOn.

• Planiranje scenarija migracije i nadogradnje na System Center 2012 R2 Operations Manager.

• Prilagođavaju Operations Console pomoću uloga User Roles.

• Vrše različite metode uvođenja Agenta pomoću System Center 2012 R2 Operations Manageara.

• Primenjuju ključne koncepte i elemente paketa Management Pack  uključujući šablone Management Packs Templates.

• Konfigurišu obaveštenja (Notifications), izveštavanje (Reporting), i praćenje na nivou srvisa (Service Level Tracking) u System Center 2012 R2 Operations Manageru.

• Konfigurišu sledeće:

• Servise prikupljanja nadgledanja (ACS - Audit Collection Services).

• Nadzor izuzetaka bez agenta (AEM - Agentless Exception Monitoring).

• Mrežni deo - Operations Manager SharePoint Web Part u System Center 2012 R2 Operations Manageru.

• Konfigurišu nadgledanje performansi aplikacija i nadgledanje mrežnih uređaja u System Center 2012 R2 Operations Manageru.

• Konfigurišu kontrolne table i spravice u System Center 2012 R2 Operations Manageru.

• Opišu kako se koriste nove mogućnosti za oblak uključujući System Center Global Service Monitor i System Center Advisor.

• Konfigurišu integraciju System Center 2012 R2 Operations Managera sa drugim komponentama System Centra 2012 R2.

• Rešavaju probleme grupe Operations Manager Management Group.

• Vrše oporavak od katastrofe u System Center 2012 R2 Operations Manageru.

X

Prijava na kurs