Kurs: OD20483BC
Programming in C#

Developers
200
2 dana
English
Visual Studio

O ovom kursu

Ovaj kurs obuke uči programere veštinama potrebnim da bi programeri pravili Windows aplikacije pomoću jezika C#. Tokom ovog kursa, studenti razmatraju osnove strukture C# programa, jezičku sintaksu i detalje implementacije, a zatim učvršćuju svoje znanje tokom nedelje dok prave jednu aplikaciju koja uključuje nekoliko svojstava okruženja .NET Framework 4.5.

Kurs uvodi mnoge tehnike i tehnologije koje se koriste u savremenim stonim aplikacijama i aplikacijama za preduzeća, kao što su:

• Pravljenje novih tipova podataka.

• Rukovanje događajima.

• Programiranje korisničkog interfejsa.

• Pristupanje bazi podataka.

• Upotreba udaljenih podataka.

• Asinhrono izvršavanje operacija.

• Integrisanje sa neupravljanim kodom.

• Pravljenje prilagođenih atributa.

• Šifrovanje i dešifrovanje podataka.

Na kraju ovog kursa, studenti bi trebalo da napuste nastavu sa solidnim znanjem jezika C# i kako se on koristi u razvoju .NET Framework 4.5 aplikacija.

Ovaj kurs koristi Visual Studio 2012, koji se izvršava na Windowsu 8.

Profil polaznika

Ovaj kurs je namenjen iskusnim programerima koji već imaju iskustvo programiranja u jezicima C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic®, ili Java i shvataju koncepte objektno orijentisanog programiranja.

Ovaj kurs nije za studente kojima je programiranje novo; namenjen je profesionalnim programerima koji imaju najmanje jedan mesec iskustva u programiranju u objektno orijentisanom okruženju.

Po završetku kursa

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

• Opišu osovnu sintaksu i osobine jezika C#.

• Prave i pozivaju metode, hvataju izuzetke i rukuju njima i opišu zahteve za nadgledanje velikih aplikacija.

• Primene osnovnu strukture i bitne elemente tipične stone aplikacije.

• Prave klase, definišu i primenjuju interfejse, i prave i koriste generičke kolekcije.

• Koriste nasleđivanje u pravljenju hijerarhije klasa, prošire .NET Framework klasu i prave generičke klase i metode.

• Čitaju i pišu podatke koristeći ulaz/izlaz fajlova i tokova, i serijalizuju i deserijalizuju podatke u različitim formatima.

• Prave i koriste model podataka entiteta za pristupanje bazi podataka i koriste LINQ za upite i ažuriranje podataka.

• Koriste tipove u prostoru imena System.Net i WCF Data Services za pristupanje i upite udaljenih podataka.

• Naprave grafički korisnički interfejs koristeći XAML.

• Poboljšaju propusnu moć i vreme odgovora aplikacija koristeći asinhrone zadatke (tasks) i operacije.

• Uključe neupravljane biblioteke i dinamičke komponente u C# aplikaciju.

• Ispitaju metapodatke tipova pomoću refleksije, prave i koriste prilagođene atribute, generišu kôd tokom izvršavanja, i upravljaju verzijama sklopova.

• Šifruju i dešifruju podatke primenom simetričnog i asimetričnog šifrovanja.

 

X

Prijava na kurs