Kurs: OD20413CC
Designing and Implementing a Server Infrastructure

IT Professionals
300
5 dana
English
Windows Server

O ovom kursu

Na ovom petodnevnom zvaničnom Microsoftovom kursu dobijate praktičnu nastavu i praksu u planiranju, projektovanju i uvođenju fizičke i logičke infrastrukture Windows Servera 2012 R2 u preduzeću. Ovaj kurs je prvi u nizu od dva kursa koji obezbeđuju veštine i znanja neophodna za projektovanje i uvođenje infrastrukture Windows Server 2012 R2 u okruženju preduzeća. Ova dva kursa zajedno pokrivaju projektovanje, planiranje, uvođenje obezbeđivanje, nadgledanje, automatizovanje i virtuelizaciju serverske infrastrukture preduzeća. Ovaj kurs pokriva znanja i veštine potrebne da se napravi poslovno rešenje koje podržava ručno i automatizovano instaliranje servera u fizičkom i virtuelnom okruženju uključujući fajl za podršku i servise skladištenja. Takođe ćete savladati veštine potrebne za  rešenja računarskih mreža preduzeća kao što su DHCP, IPAM, VPN i DirectAccess. Takođe ćete savladati veštine potrebne za projektovanje i uvođenje infrastrukture šume i domena uključujući scenarija sa više domena/šuma i isturenih odeljenja. Ovaj kurs predstavlja omiljeni izbor za praktičnu pripremu i direktno se preslikava na ispit Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): 413: Designing and Implementing and Server Infrastructure, što je četvrti od pet ispita koji su potrebni za ovlašćenje MCSE: Server Infrastructure

NAPOMENA: Za vežbe u ovom kursu se koriste Windows Server 2012 R2 i System Center 2012 R2. Ovaj kurs je namenjen iskusnim IT professionalcima koji podržavaju srednje do velikih preduzeća i imaju iskustvo u administriranju Windows Servera 2012 R2 i poseduju certifikat MCSA: Windows Server 2012 ili odgovarajuće veštine.

Profil polaznika

Ovaj kurs je namenjen profesionalcima informacione tehnologije (IT) zaduženim za planiranje, projektovanje i uvođenje fizičke i logičke infrastrukture Windows Server 2012 za preduzeće i AD DS (Active Directory Domain Services) uključujući mrežne servise. Oni imaju iskustvo u ranijim operativnim sistemima Windows Server i poseduju certifikat MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) Windows Server 2012 ili odgovarajuće veštine. Kurs je takođe namenjen IT profesionalcima koji žele da polažu ispit 70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure, sam za sebe ili u sklopu uslova za MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) certifikat Server Infrastructure Certification

Po završetku kursa

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

• Planiraju nadogradnju i migraciju servera.

• Planiraju i primene strategiju postavljanja servera.

• Planiraju i uvode servere pomoću System Center 2012 R2 Virtual Machine Managera (VMM).

• Projektuju i održavaju rešenje IP konfigurisanja i upravljanja adresama.

• Projektuju i primene razrešavanje imena.

• Projektuju i primene infrastrukturu AD DS šuma i domena.

• Projektuju i primene infrastrukturu AD DS organizacione jedinice (OU).

• Projektuju i primenjuju strategiju GPO objekta (Group Policy Object).

• Projektuju i primene fizičku topologiju AD DS.

• Planiraju i primenjuju servise skladištenja i fajlova.

• Projektuju i primenjuju zaštitu mreže.

• Projektuju i primenjuju servise daljinskog pristupa.

 

X

Prijava na kurs