20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Puna cena: 400
Trajanje(časova) 48
Trajanje(dana) 12
Počinje:25.09.2017
Završava se:10.10.2017
Vreme:17:30-21:00
Akcijska cena:320

Podaci o kursu

Ovaj petodnevni kurs namenjen je prvenstveno stručnjacima u IT oblasti koji su stekli izvesno iskustvo u radu sa Windows serverom. Namenjen je stručnjacima koji će biti zaduženi za upravljanje pristupanjem skladištu podataka uz pomoć Windows servera 2016. Zbog toga će im biti potrebno da se upoznaju sa mogućim situacijama, zahtevima i opcijama za skladištenje i pristupanje podacima koje su im dostupne i mogu se primeniti u Windows serveru 2016.

Profil polaznika

Ovaj kurs je namenjen stručnjacima u IT oblasti koji su stekli izvesno iskustvo u radu sa Windows serverom i kojima je potreban petodnevni kurs koji će obuhvatiti procedure skladištenja i pristupanja podacima u Windows serveru 2016. Ovaj kurs će im pomoći da unaprede znanja i veštine koji su im potrebni za skladištenje i pristupanje podacima uz pomoć Windows servera 2016.

Kurs bi koristio polaznicima kao što su:

 • - Administratori Windows servera koji nemaju mnogo iskustva u administraciji Windows servera i odgovarajućim procedurama i koji žele da nauče više o svojstvima skladištenja i pristupanja podacima u Windows serveru 2016.
 • - Stručnjaci u IT oblasti koji imaju opšta IT znanja i koji žele da steknu nova znanja o Windows Serveru, posebno u vezi sa procedurama skladištenja i pristupanja podacima u Windows serveru 2016.
 • - Druga grupa polaznika ovog kursa su stručnjaci u IT oblasti koji žele da dobiju sertifikat 70-740 o položenom ispitu iz instalacije, skladištenja i pristupanja podacima uz pomoć Windows servera 2016.

Posle završenog kursa, polaznici će moći da:

 • - Pripreme i instaliraju Nano server, tip instalacije Server Core, i planiraju strategiju unapređenja i premeštanja servera.
 • - Opišu različite opcije skladištenja, uključujući formate particionih tabela, osnovne i dinamičke diskove, sisteme datoteka, virtuelne tvrde diskove i diskove hardvera i objasne kako upravljaju diskovima i drugim medijima za skladištenje.
 • - Opišu rešenja za skladištenje podataka u preduzeću i odaberu odgovarajuća rešenja u određenoj situaciji.
 • - Koriste i upravljaju prostorima za skladištenje (Storage Spaces) i uklanjanjem ponovljenih podataka (Data Deduplication).
 • - Instaliraju i konfigurišu Microsoft Hyper-V.
 • - Razmeste, konfigurišu i upravljaju Window- som i Hyper-V kontejnerima.
 • - Opišu tehnologije lakog pristupa i oporavka od katastrofe u Windows serveru 2016.
 • - Planiraju, kreiraju i upravljaju klasterima za prevazilaženje otkaza.
 • - Primenjuju klastere za prevazilaženje otkaza u Hyper-V virtuelnim mašinama.
 • - Konfigurišu klaster za mrežno uravnoteženje opterećenja (Network Load Balancing (NLB)) i planiraju njegovu primenu.
 • - Kreiraju i upravljaju prikazima raspoređivanja.
 • - Upravljaju, nadziru i održavaju instalaciju virtuelnih mašina.
X

Prijava na kurs