20741 Networking with Windows Server 2016

Puna cena: 400
Trajanje(časova) 48
Trajanje(dana) 12
Počinje:11.10.2017
Završava se:26.10.2017
Vreme:17:30-21:00

Podaci o kursu

Ovaj petodnevni kurs koji se održava u učionici obezbeđuje osnovne veštine za rad sa mrežama koje su neophodne za uspostavljanje i podršku Windows servera 2016 u većini organizacija. Obuhvata IP osnove, tehnologije pristupa na daljinu kao i naprednije tehnologije uključujući i softverski definisane mreže (Software Defined Networking (SDN)).

Profil polaznika

Kurs je namenjen postojećim stručnjacima u IT oblasti koji su stekli izvesno znanje i iskustvo u radu sa mrežama i potreban im je kurs koji bi im pružio uvid u osnovne i napredne procedure za rad sa mrežama u Windows serveru 2016. Tipični polaznici kursa bi bili:

 • - Administratori mreže kojima je potrebno da unaprede postojeće veštine i nauče nešto novo o promenama procedura za rad sa mrežama i njihovim svojstvima u Windows serveru 2016.
 • - Administratori sistema ili infrastrukture sa opštim poznavanjem rada sa mrežama koji žele da steknu osnovna i napredna znanja i veštine potrebne za rad sa mrežama u Windows serveru 2016.

Druga grupa polaznika ovog kursa su stručnjaci u IT oblasti koji žele da dobiju sertifikat MCSA 70-741 o položenom ispitu: Rad sa mrežama uz pomoć Windows servera 2016

Posle završenog kursa, polaznici će moći da:

 • - Planiraju i primene mrežu IPv4.
 • - Primene protokol za dinamičko konfigurisanje računara (Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)).
 • - Primene IPv6.
 • - Uspostave sistem imena domena(Domain Name System (DNS)).
 • - Primene i upravljaju dodeljivanjem IP adresa (IPAM).
 • - Planiraju pristup na daljinu.
 • - Uspostave direktni pristup (DirectAccess).
 • - Uspostave virtuelne privatne mreže (virtual private networks (VPNs)).
 • - Uspostave umrežavanje ogranaka organizacije.
 • - Konfigurišu napredna svojstva umrežavanja.
 • - Uspostave softverski definisane mreže.
X

Prijava na kurs