20742 Identity with Windows Server 2016

Puna cena: 400
Trajanje(časova) 48
Trajanje(dana) 12
Počinje:27.10.2017
Završava se:13.11.2017
Vreme:17:30-21:00

Podaci o kursu

Ovaj petodnevni kurs koji vodi predavač namenjen je stručnjacima u IT oblasti koji žele da nauče kako da rasporede i konfigurišu servise domena aktivnog direktorijuma (Active Directory Domain Services (AD DS)) u podeljenom okruženju, kako da primene politiku grupe, naprave rezervnu kopiju i vrate podatke i kako da nadgledaju i rešavaju probleme koji se mogu pojaviti u aktivnom direktorijumu u Windows Serveru 2016. Uz to, kurs pruža obuku u vezi sa raspoređivanjem ostalih uloga servera aktivnog direktorijuma kao što su servisi sertifikata aktivnog direktorijuma (Active Directory Certificate Services (AD CS)) i servisi ujedinjenja aktivnog direktorijuma Active Directory Federation Services (AD FS)).

Profil polaznika

Kurs je namenjen prvenstveno postojećim stručnjacima u IT oblasti koji su stekli izvesno znanje i iskustvo u radu sa servisima domena aktivnog direktorijuma (AD DS) i koji žele da unaprede znanja o procedurama provere identiteta korisnika ili računara i obezbeđivanju mehanizma kojim će korisnik ili računar moći da pristupi resursima u preduzeću u Windows serveru 2016. Tipični polaznici kursa bi bili:

 • - Administratori servisa domena aktivnog direktorijuma koji smatraju da im je potrebna dodatna obuka o procedurama provere identiteta korisnika ili računara i obezbeđivanju mehanizma kojim će korisnik ili računar moći da pristupi resursima u preduzeću u Windows serveru 2012 ili Windows serveru 2016. 
 • - Administratori sistema ili infrastrukture sa opštim znanjem i iskustvom u radu sa servisima domena aktivnog direktorijuma i koji žele da steknu osnovna i napredna znanja i veštine potrebne za proveru identiteta korisnika ili računara i obezbeđivanju mehanizma kojim će korisnik ili računar moći da pristupi resursima u preduzeću u Windows serveru 2012 ili Windows serveru 2016.

Druga grupa polaznika ovog kursa su stručnjaci u IT oblasti koji žele da utvrde znanja o servisima domena aktivnog direktorijuma i odgovarajućim procedurama, kao i stručnjaci u IT oblasti koji žele da se pripreme za ispit 70-742..

Posle završenog kursa, polaznici će moći da:

 • - Instaliraju i konfigurišu kontrolere domena.
 • - Upravljaju objektima u AD DS koristeći grafičke alatke i program Windows PowerShell.
 • - Primene AD DS u kompleksnom okruženju.
 • - Uspostave lokacije AD DS i konfigurišu i upravljaju replikacijama.
 • - Uspostave i upravljaju objektima politike grupe.
 • - Upravljaju podešavanjima korisnika uz pomoć objekata politike grupe.
 • - Osiguraju bezbednost AD DS i naloge korisnika.
 • - Uspostave i upravljaju hijerarhijom servisa sertifikata aktivnog direktorijuma.
 • - Rasporede i upravljaju sertifikatima.
 • - Primene i upravljaju AD FS.
 • - Primene i upravljaju servisima upravljanja pravima aktivnog direktorijuma (Active Directory Rights Management Services (AD RMS)).
 • - Sprovedu sinhronizaciju između AD DS i usluge Azure AD.
 • - Nadgledaju, rešavaju probleme i uspostave neprekidnost poslovanja za servise AD DS.
X

Prijava na kurs