MCSA WEB Applications

Puna cena: 990
Trajanje(časova) 120
Trajanje(dana) 30
Počinje:16.10.2017
Završava se:25.11.2017
Vreme:17:30-21:00
Akcijska cena:660

Opis kursa

MCSA Web Applications kurs polaznicima pruža znanja i veštine potrebne za dobijanje MCSA Web Applications sertifikata.
MCSA Web Applications sertifikat zahteva polaganje tri ispita. Ovaj kurs uključuje tri modula za pripremu ovih ispita, čiji je sadržaj usklađen sa zvaničnim Microsoft-ovim programom. Dodatno, kurs uključuje pripremni modul, koji polaznike uvodi u elemente programiranja u C# neophodne za slušanje obaveznih modula.

Šta ćete naučiti

Nakon kursa polaznici će steći potrebna znanja za polaganje sertifikata MCSA Web Applications.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.

Nakon kursa...

Po završetku kursa polaznici su kvalifikovani za dobijanje MCSA Web Applications sertifikata. Za dobijanje sertifikata potrebno je položiti 3 ispita:

Sadržaj kursa

 • 20483R Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2012 (40 časova)
  Kurs predstavlja uvod u programski jezik C#. Tokom kursa se uče: osnovne C# programske strukture, sintaksa jezika, kreiranje i pozivanje metoda, upravljanje izuzecima, kolekcije, osnovi kreiranja klasa i primena principa objektno-orijentisanog programiranja.
  Nezavisan kurs i priprema za MCSD Web Applications
 • 20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (40 časova)
  Kurs omogućava sticanje osnovnih veština programiranja u HTML5, CSS3 i JavaScript jeziku. Kurs se fokusira na korišćenje HTML5, CSS3 i JavaScript za: implementiranje programske logike, definisanje i korišćenje promenljivih, izvršavanje petlji i grananja, razvoj korisničkog interfejsa, pamćenje i proveru korisničkog unosa, pamćenje podataka i kreiranje dobro struktuiranih aplikacija.
  Priprema za ispit 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • 20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications (40 časova)
  Tokom kursa se uči razvoj naprednih ASP.NET MVC aplikacija korišćenjem alata i tehnologija .NET 4.5 okvira. Težište kursa je na kodiranju aktivnosti koje poboljšavaju performanse i skalabilnost veb aplikacija. Takođe, kurs poredi korišćenje ASP.NET MVC i ASP.NET Web Forms aplikacija.
  Priprema za ispit 70-486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
X

Prijava na kurs