Zvanične Microsoft video obuke (MOC on Demand) - učite tempom koji vam odgovara sa bilo koje lokacije! Prednosti ovog načina učenja IT stručnjaka: 1. Sami određujete vreme i mesto za učenje.Učite tempom koji vam najviše odgovara. 2. Mogućnostizboralekcijapoželji, vlastitimredosledomitempomtako da se možetefokusiratina ono štoVam je trenutnopotrebno 3. Remote pristup Microsoft opremi za laboratorijske vežbe. 4. Proverom znanja na kraju svake lekcije stičete uvid o nivou stečenog znanja 5. Nakon kupovine i aktivacije kursa, imate materijal na raspolaganju 90 dana. 6. Video materijaleizrađujustručnjaciMicrosoftakojiradenarazvojusamogsoftvera

X

Prijava na kurs