AutoCAD 2D

Puna cena: 150
Trajanje: 40 (časova) / 10 (dana)

AutoCAD 3D

Puna cena: 150
Trajanje: 32 (časova) / 8 (dana)
X

Prijava na kurs