CorelCAD

Rad sa datotekama u DWG formatu – efikasno radite sa industrijskim standardom (DWG formatom)
Kompatibilnost sa svim najčešće korišćenim CAD programima
Precizna izrada 2D nacrta i alati za 3D modeliranje
Optimizovan za Windows® i OS® platforme
Jednostavnija kolaboracija i saradnja zahvaljujući podršci najčešće korišćenih formata, uključujući PDF, SVG i DWF
Kompatibilnost sa CorelDRAW® i Corel DESIGNER® softverima

CorelCAD je cenovno prihvatljivo rešenje, koje omogućava rad sa datotekama u DWG formatu, jednostavniju svakodnevnu saradnju i veću produktivnost. Omogućava veću preciznost zahvaljujući 2D crtanju i alatima za 3D projektiranje i donosi inovativne novine poput VoiceNotes* alata, koji omogućava dodavanje poruka i instrukcija u crteže. Kompatibilnost sa Corel DESIGNER® i CorelDRAW® softverima dodatno olakšava i poboljšava svakodnevnu saradnju, a optimizovan je za rad na Windows® i Mac OS® platformama.
*Odnosi se na Windows® verziju