FileMaker

Softver za upravljanje bazama podataka sa alatom za izradu grafičkog interfejsa.

FileMaker zapošljava preko 250 ljudi u osam poslovnica u svetu, a bavi se razvojem, tehničkom podrškom i prodajom dva programa za upravljanje relacijskim bazama podataka – FileMakerom i Bentom za Mac OS i Microsoft Windows platforme. FileMaker Inc. je jedna od prvih firmi koja je ponudila softver za upravljanje bazama podataka sa alatom za izradu grafičkog interfejsa. Trenutno dostupni programi FileMaker Inc. su: FileMaker Pro 12, FileMaker Pro 12 Advanced, Bento 2, FileMaker Server 12 i FileMaker Server 12 Advanced.

Milioni korisnika, od pojedinaca do korporacija, organizuju projekte, ljude i sredstva s FileMaker-om.