AccessData Group

 

Vodeći proizvođač forenzičkih softvera.

Bez obzira šta je predmet vaše istrage AccessData nudi vodeća rešenja koja stavljaju snagu forenzičara u vaše ruke. Već više od 30 godina AccessData je sarađivala sa više od 130.000 klijenata u organima za sprovođenje zakona, vladinim agencijama, korporacijama i advokatskim kancelarijama. Rezultat? Proizvodi koji omogućavaju brže rezultate, bolji uvid i veću povezanost. Brži uvidi, pouzdani odgovori i bolji rezultati.

 

AD LAB – Forenzička obrada podataka

 

Ova dokazana alatka vam pomaže u radu kompjuterskih forenzičkih laborataorija svih veličina, rukujete različitim tipovima podataka i istovremeno pokrećete više slučajeva, sve u okviru kolaborativnog, skalabilnog okruženja. AD Lab jedinstveno omogućava distribuiranu obradu, omogućavajući istraživačima da koriste dodatni hardver kako bi dramatično povećali brzinu obrade i rezolucije.

Dok laboratorija za jednu osobu može radikalno ubrzati njihovu obradu koristeći distribuirane mehanizme za obradu sa četiri radnika (DPE) koji su dostupni sa FTK®, laboratorije koje rukuju masivnim skupovima podataka, koriste distribuiranu radnu snagu ili žele da sarađuju sa advokatima, HR ili drugim stranama , može preći u AD Lab.

 

 

ARHITEKTURA

Jednostavna arhitektura odražava konfiguraciju sa više od pet servera za optimalnu brzinu obrade. Sistem može da se skalira dodatnim čvorovima da bi se obradilo bilo koje radno oprerećenje.

 

Velika brzina obrade podakata

Sa najnovijim izdanjem, AccessData uspostavlja standard izvrsnosti za brzu, forenzičku obradu. Sa AD Lab-om, veliki skupovi podataka sada se mogu obraditi četiri puta brže od prethodne verzije.

Saradnja u realnom vremenu

Arhitektura centralizovane baze podataka i jedna zajednička baza podataka slučajeva čuvaju sve strane na istoj stranici i dozvoljavaju vam da radite kroz vaše slučajeve rekordnim tempom. Sa veb-baziranim sistemom pregleda, ne-tehnički korisnici (advokati, osoblje za ljudske resurse, spoljni stručnjaci) mogu bez odlaganja učestvovati u procesu, bez obzira na njihovu lokaciju.

 

Bezbedno rešenje za kompjutersku forenzičku laboratoriju

 • Elektronsko evidentiranje može biti potpuno obezbeđeno na nivou slučaja ili fajla.
 • Granularna administracija bazirana na ulogama omogućava administratorima da dodele korisnicima određeni slučaj ili skup podataka vezan za neki slučaj.
 • Korisnici mogu biti ograničeni po svojim karakteristikama, tako da samo ovlašćeni korisnici mogu da pristupe naprednijim funkcijama.
 • Centralizovano logovanje obezbeđuje pregled pristupa.
 • Integracija Active Directory radi provere identiteta.
 • Web browser može da koristi SSL radi sigurne komunikacije.

Više o samom proizvodu možete pogledati na linku:

https://www.accessdata.com/products-services/ad-lab

 

AD ENTERPRISE

Istraživanje mreže i analiza nakon incidenta

 

Današnji timovi za digitalnu forenziku suočavaju se sa mnogim izazovima u svetu ispunjenom ogromnom količinom podataka. Od više lokacija kancelarija do udaljenih radnika, AD Enterprise obezbeđuje duboku vidljivost u živim podacima direktno na krajnjoj tački, pomažući vam da sprovedete brža, ciljana istraživanja u celom preduzeću, nakon kršenja, HR i usaglašenosti u jednom, robusnom rešenju . Sa AD Enterprise-om, možete brzo da reagujete, daljinski i tajno dok održavate lanac čuvanja, i omogućite fokusirane forenzičke istrage i analizu nakon kršenja, bez prekida u poslovanju.

Sposobnost da simultano forenzički analizira više kompjutera u vašem preduzeću je kritična kada se obavlja analiza primarnih uzroka ili interno istraživanje. Pored toga, korišćenje ove tehnologije vam omogućava da otkrijete pretnje koje prevazilaze tipične alate bazirane na potpisu kao što su antivirusi, detektori upada i drugi alarmni sistemi.

Snažan softver za reagovanje na incidente, uključujući duboku analizu svih aktivnih procesa

 • JEDINO komercijalno rešenje za korporativno istraživanje koje podržava analizu nestalne memorije na 32-bitnim i 64-bitnim Windows operativnim sistemima.
 • Napredno pretraživanje i analiza na strani agenta žive memorije na korporativnim Windows računarima.
 • Korelisanje statičkih forenzičkih podataka i nestalnih podataka u vezi reagovanja na incidente uz korišćenje istog interfejsa.
 • Konzola za regovanje na incidente omogućava brz pregled i analizu ključnih nestalnih podataka uz lako korišćenje formata sa sveobuhvatnim pregledom podataka na svim kompjuterima u toku vremena.
 • Integrisana analiza i forenzičko sakupljanje deljenih mrežnih resursa.
 • Lako prekidanje procesa tokom IR istrage.
 • Siguran oporavak uz korišćenje integrisanog GUI-a.
 • Batch oporavak omogućava ovlašćenom osoblju da automatski otklone pretnje na više računara u isto vreme, što je kritično u sprečavanju nastanka rasprostranjene štete usled brzo-šireće pretnje.

 

Više o samom proizvodu možete pogledati na linku:

https://www.accessdata.com/products-services/ad-enterprise

 

 

Mobile solutions

 

Od procenjenih 7 milijardi ljudi u svetu, 6 milijardi nas ima pristup mobilnim telefonima, dajući gotovo svima ključnu ulaznu tačku u online svet. Sa ovim povećanim korišćenjem, mobilni uređaji i način na koji ljudi koriste podatke transformišu način na koji agencije za sprovođenje zakona i korporacije obavljaju istrage. Komplikovanije i brže, timovi sada moraju imati prilagodljive alate kako bi zadovoljili njihove stalne promenljive potrebe.

AccessData mobilni alati za prikupljanje će se integrisati sa bilo kojim modernim operativnim sistemom, uključujući iOS® 9 i 10 i Android ™.

 

Smanjite troškove bez žrtvovanja kvaliteta:MPE+ i nFIELD podržavaju više od 10.000 uređaja, što znači da možete otkriti više dokaza brže nego sa drugim rešenjima.

MPE + I NFIELD

Sa AccessData MPE + i nFIELD ™ možete prikupiti istoriju telefonskih poziva i kontakt informacije; audio, fotografije ili video snimke; SMS tekstovi i čak obnavljaju izbrisane SMS poruke. Korišćenje interneta i preuzimanja takođe se mogu nabaviti, a zahvaljujući GPS-u, Bluetooth i Wi-Fi ćelijskim kulama, korisnici mogu povezati korisnike u realnom vremenu kako bi odredili njihovu približnu lokaciju.

Više o samom proizvodu možete pogledati na linku:

https://www.accessdata.com/products-services/mobile-solutions

 

AD Triage

 

AD Triage je forenzički alat za trijažu koji omogućava korisnicima da prikupljaju podatke sa računara, bez obzira da li su uključeni ili isključeni. Sada forenzički istražitelji i neforenzičko osoblje mogu da prikupe podatke sa ciljanih hard diskova za samo nekoliko minuta. To je velika pomoć za korporativne i vladine timove koji često imaju potrebu da prikupljaju podatke sa uključenih ili isključenih uređaja za internu istragu, FOIA ili sudske pozive. Istražne sudije mogu da osiguraju dokaze, a da pri tome ne moraju da čekaju satima na forenzičke eksperte dok dođu na uviđaj. Konačno, advokati, pravni savetnici i osoblje za podršku sudskim procesima mogu lako da sačuvaju dokaze radi elektronskog otkrivanja u manje važnim pravnim slučajevima.

Ušteda vremena

AD Trijaža omogućava istražiteljima da identifikuju kritične informacije dok su na licu mesta ili u kratkom vremenskom periodu – mereno u satima, za razliku od dana. Trijaža AD-a brzo dostavlja istražne radnje na mjestu zločina, posebno u slučajevima kao što su otmice djece, seksualno iskorištavanje djece na internetu, nestale ili eksploatisane osobe.

FLEKSIBILNO DOSTUPAN ZA NE-TEHNIČKE KORISNIKE

Kada vaši timovi trebaju rešenje za prikupljanje podataka na licu mesta i oslanjaju se na one koji prvi reaguju, IT ili čak za korisnike bez iskustva u kompjuterskom forenzičkom softveru možete se osloniti na AD Triage. Dizajniran je za netehničkog korisnika i zahteva malo ili nimalo obuke.

Više o samom proizvodu možete pogledati na linku: https://www.accessdata.com/products-services/ad-triage

 

 

Navedeni su samo neki od forenzičkih alata AccessData Group-a, na sledećem linku možete pogledati ostale proizvode https://www.accessdata.com/ ,za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte na programi@cet.rs  I na telefon 011/3281-614.