Grafička radionica

Puna cena: 250
Trajanje č/d: 54/18

Adobe Photoshop

Puna cena: 90
Trajanje č/d: 18/6

Adobe Illustrator

Puna cena: 90
Trajanje č/d: 18/6

Adobe InDesign

Puna cena: 90
Trajanje č/d: 18/6