20764 Administering a SQL Database Infrastructure

20764 Administering a SQL Database Infrastructure

Ovaj kurs je namenjen osobama čiji je posao administracija Microsoft SQL Servera. Kroz različita poglavlja polaznici će naučiti sve što je potrebno za uspešno i efekasno administriranje SQL Servera 2016 počev od upravljanja bezbednosti, zaštite podataka, različite backup/restore strategije, automatizacije administrativnih zadataka do korišćenja naprednih funkcija automatskog izveštavanja i nadgledanja operacija koje se izvršavaju nad SQL Serverom.

Ovaj kurs je namenjen osobama čiji je posao administracija Microsoft SQL Servera. Kroz različita poglavlja polaznici će naučiti sve što je potrebno za uspešno i efekasno administriranje SQL Servera 2016 počev od upravljanja bezbednosti, zaštite podataka, različite backup/restore strategije, automatizacije administrativnih zadataka do korišćenja naprednih funkcija automatskog izveštavanja i nadgledanja operacija koje se izvršavaju nad SQL Serverom.

Kurs je takođe pogodan za projektante velikih sistema u kojima se nalazi i Microsoft SQL Server, sistem integratorima, programerima različitih tipova aplikacija.

Kurs izvode sertifikovani Microsoft treneri sa višegodišnjim iskustvom u nastavi. Uz naučena poglavlja polaznicima se uvek predstavljaju odgovarajući primeri.

Poželjno je, ali ne i neophodno generalno poznavanje SQL programskog jezika koji se proučava na kursu 20761 – Querying Data with Transact-SQL.

Bezbednos na SQL Serveru
Dodeljivanje server i database rola
Autorizacija korisnicima za pristup resursima na SQL Serveru
Zaštita podataka pomoću enkripcije i nadgledanja pristupa
Recovery modeli i backup strategije
Backup baza podataka
Restauracija baza podataka
Automatizacija upravljanja na SQL Serveru
Konfiguracija bezbednosti SQL Server Agent servisa
Korišćenje notifikacija i uzbuna za nadgledanje SQL Servera
Uvod u upravljanje SQL Serverom pomoću PowerShell alata
Praćenje pristupanja SQL Serveru pomoću proširenih događaja
Nadgledanje SQL Servera
Pronalaženje rešenja za uobičajene probleme koji se događaju u praksi
Uvoz i izvoz podataka

Kurs 20764 – Administering a SQL Database Infrastructure je zvanična priprema za polaganje ispita I sticanje međunarodno priznatih Microsoft sertifikata. Navedeni kurs je priprema za polaganje ipita 70-764 Administering a SQL Database Infrastructure .

Sve Microsoft ispite možete prijaviti I polagati  u CET testing centru. CET je zvanični Pearson Vue test centar. Radno vreme CET test centra je svakim radnim danom od 08.00-15.00h. Preporuka je da se ispiti zakazuju bar nedelju dana pre željenog datuma .

Svi polaznici kursa dobijaju zvanične  Microsoft skripte u elektronskoj formi.

Administrator baza podataka je neophodan u svakoj organizaciji koja koristi Microsoft SQL Server. Počev od banaka, osiguravajućih društava, do kompanija koje imaju instaliran ERP (Enterprise Resource Planning), DMS (Document Management System), CRM (Customer Relationship Management) i slične sisteme. Ovaj profil se bavi ključnim poslovima koji obezbeđuju kontinuitet stabilnog i sigurnog rada baza podataka, a samim tim i svih sistema koji od njih zavise. U današnje doba konstantnih pretnji upada u sisteme, administrator je dužan da obezbedi podatke po odgovarajućim standardima od eksternih i internih zlonamernih napada. Takođe, administrator baza podataka kreira odgovarajuće strategije pravljenja sigurnosnih kopija baza podataka koji se koriste u slučaju havarije hardvera. Na ovom kursu administratori će takođe naučiti kako da vrše nadgledanje ključnih parametara SQL server platforme i na vreme reaguju i tako spreče probleme.

Predavači

mr Miloš Milosavljević

Biografija
 • CET predavac od 1997.
 • Sertifikovani Microsoft trener od 1999 godine
 • Microsoft Certified IT Professional
 • Microsoft Certified Solutions Associate (Microsoft SQL Server)
 • Microsoft Certified Technology Associate
 • Microsoft Certified Technology Specialist
 • Microsoft Certified Database Administrator
 • Učešće u organizaciji i predavanja na konferenciji „SINERGIJA“ ( http://www.mssinergija.net ) od osnivanja 2001. godine na dalje.

dr Snežana Popović

Biografija
 • CET predavac od 1999
 • Sertifikovani Microsoft trener od 2002.
 • Microsoft Certified Application Developer
 • MCSD Microsoft Certified Solution Developer – Microsoft .NET
 • MCTS Microsoft Certified Technology Specialist
 • MCPD Microsoft Certified Professional Developer
 • Docent na Računarskom fakultetu

M.Sci.Bratislav Dimitrov

Biografija
 • CET predavac od 2011
 • Development Lead, Scrum master,
 • MS Visual Studio 2003/2005/2008/2010/2012/2015/2017,
 • MS SQL Server 2000/2005/2008 (R2), 2012/2016,
 • MS SQL Server Integration Services (SSIS),
 • MS SQL Server Reporting Services (SSRS)

Naši polaznici