20768 Developing SQL Data Models

20768 Developing SQL Data Models

Ovaj trodnevni kurs namenjen je profesionalcima za baze podataka koji razvijaju sisteme poslovnog informisanja (BI Business Intelligence). Na kursu se uči implementacija višedimenzionalnih baza podataka pomoću SQL Server Analysis Servisa (SSAS), pravljenje tabelarnih semantičkih modela podataka za analizu pomoću SSAS, kreiranje dimenzija, mera i data kocaka (engl: data cubes) spremnih za poslovnu analitiku.

Ovaj trodnevni kurs namenjen je profesionalcima za baze podataka koji razvijaju sisteme poslovnog informisanja (BI Business Intelligence). Na kursu se uči implementacija višedimenzionalnih baza podataka pomoću SQL Server Analysis Servisa (SSAS), pravljenje tabelarnih semantičkih modela podataka za analizu pomoću SSAS, kreiranje dimenzija, mera i data kocaka (engl: data cubes) spremnih za poslovnu analitiku. Osnovna zaduženja implementatora poslovnih rešenja na Microsoft SQL Servera su:

Kreiranje višedimenzionih baza podataka pomoću SQL Server Analysis Servisa
Kreiranje tabelarnih semantičkih modela podataka za analizu pomoću SQL Server Analysis Servisa
Ovaj kurs će takođe biti koristan svima koji rade analizu podataka i u svakodnevnom radu barataju sa velikim količinama podataka.

Neophodno je generalno poznavanje SQL programskog jezika koji se proučava na kursu 20761 – Querying Data with Transact-SQL.

Uvod u poslovnu inteligenciju i modeliranje podataka
Kreiranje višedimenzionalnih baza podataka pomoću SSAS
Rad sa dimenzijama i kockama podataka
Rad sa merama i grupama mera
Uvod u MDX (Multidimensional Expressions)
Podešavanje funkcionalnosti kocke podataka
Kreiranje tabular modela podataka pomoću SSAS
Uvod u DAX (Data Analysis Expression)
Izvođenje prediktivne analize korišćenjem Data Mining rešenja

Ovaj kurs je logičan nastavak predhodnog 20767 – Implementing a SQL Data Warehouse i odnosi se na profil analitičara baze podataka. Na kursu se uči kreiranje data modela, (takođe je popularan naziv data cubes) i rad sa ovakvim višedimenzionalnim modelima u praksi. Kreirani modeli se najčešće oslanjaju na skladište podataka, mada to ne mora biti pravilo jer se modeli mogu praviti i direktno nad operativnim podacima. U svakom slučaju potrebu za ovakvim profilom imaju organizacije koje svoje poslovne odluke donose na osnovu argumentovanih analiza podataka i imaju svoja skladišta podataka koja su ažurna i struktuirana u skladu sa potrebama organizacije i stanjem na tržištu. Jasno je da je u pitanju veoma dinamično i izazovno radno okruženje, ali uz to idu i odgovarajuće kompenzacije.

Predavači

mr Miloš Milosavljević

Biografija
 • CET predavac od 1997.
 • Sertifikovani Microsoft trener od 1999 godine
 • Microsoft Certified IT Professional
 • Microsoft Certified Solutions Associate (Microsoft SQL Server)
 • Microsoft Certified Technology Associate
 • Microsoft Certified Technology Specialist
 • Microsoft Certified Database Administrator
 • Učešće u organizaciji i predavanja na konferenciji „SINERGIJA“ ( http://www.mssinergija.net ) od osnivanja 2001. godine na dalje.

dr Snežana Popović

Biografija
 • CET predavac od 1999
 • Sertifikovani Microsoft trener od 2002.
 • Microsoft Certified Application Developer
 • MCSD Microsoft Certified Solution Developer – Microsoft .NET
 • MCTS Microsoft Certified Technology Specialist
 • MCPD Microsoft Certified Professional Developer
 • Docent na Računarskom fakultetu

M.Sci.Bratislav Dimitrov

Biografija
 • CET predavac od 2011
 • Development Lead, Scrum master,
 • MS Visual Studio 2003/2005/2008/2010/2012/2015/2017,
 • MS SQL Server 2000/2005/2008 (R2), 2012/2016,
 • MS SQL Server Integration Services (SSIS),
 • MS SQL Server Reporting Services (SSRS)

Naši polaznici