20767 Implementing a SQL Data Warehouse

20767 Implementing a SQL Data Warehouse

Kurs je namenjen IT profesionalcima koji žele da nauče kako se postavlja platforma koja sadrži podatke nepohodne za rad poslovnog informisanja u BI (Business Inteligence) rešenjima. Srž ovog kursa je rad sa Microsoft SQL Server Integration servisima, korišćenje Data Tools razvojnog alata za kreiranje ETL (Extract Transform Load) aplikacija i korišćenje Data Quality i Master Data servisa na SQL Serveru.

Kurs je namenjen IT profesionalcima koji žele da nauče kako se postavlja platforma koja sadrži podatke nepohodne za rad poslovnog informisanja u BI (Business Inteligence) rešenjima. Srž ovog kursa je rad sa Microsoft SQL Server Integration servisima, korišćenje Data Tools razvojnog alata za kreiranje ETL (Extract Transform Load) aplikacija i korišćenje Data Quality i Master Data servisa na SQL Serveru. Polaznici će steći praktična znanja o integraciji podataka sa različitih izvora na SQL Serveru, njihov periodični prenos i sinhronizaciju, različite načine transformacije podataka i njihovu pripremu za tačno, kvalitetno i ažurno poslovno izveštavanje na Microsoft SQL Server platformi za poslovnu inteligenciju.

Neophodno je generalno poznavanje SQL programskog jezika koji se proučava na kursu 20761 – Querying Data with Transact-SQL.

Uvod u SQL Server Data Warehouse
Planiranje Data Warehouse infrastrukture
Dizajniranje i implementacija Data Warehouse baza podataka
Columnstore indeksi
Azure Data Warehouse
Kreiranje ETL rešenja
Kontrola toka u SQL Server Integration Servisima  (SSIS)
Ispravljanje grešaka
Kreiranje rešenja za ekstrakciju podataka
Sprovođenje kvaliteta podataka
Korišćenje Master Data servisa
Proširenje Integration servisa
Postavljanje i konfiguracija SSIS paketa
Korišćenje podataka u Data Warehouse bazama

Opstanak svake organizacije na tržištu zavisi od pravilno donesenih poslovnih odluka. Poslovne odluke se donose na osnovu analize različitih informacija zavisno od segmenta koji je interesantan organizaciji. Data Warehouse ili bukvalno prevedeno “skladište podataka” predstavlja veliku količinu podataka neophodnih za poslovno odlučivanje (Business Inteligence – BI), koji su struktuirani na način koji odgovara konkretnoj organizaciji. Ovo su podaci koji se konstantno ažuriraju sa novopridošlim informacijama u realnom vremenu, ali se takođe prate i istorijske informacije koje su ključne za analituku, utvrđivanje trendova i zavisnosti. Na ovom kursu se uči kako kreirati i upravljati ovakvim skladištem podataka. Ne postoji ni jedna ozbiljna i uspešna organizacija bilo kog tipa koja se ne oslanja na poslovnu inteligenciju. Zavisno od veličine firme BI sistemi mogu varirati od elementarnih do izuzetno velikih geografski distribuiranih sistema. Takođe, interesovanje za ovim profilom imaju i različite druge institucije koje se bave prikupljanjem i obradom podataka u cilju javnog informisanja ili prodaje podataka drugim kompanijama. Pretvoriti podatke u informacije – najbolje opisuje ovaj profil.

Predavači

mr Miloš Milosavljević

Biografija
 • CET predavac od 1997.
 • Sertifikovani Microsoft trener od 1999 godine
 • Microsoft Certified IT Professional
 • Microsoft Certified Solutions Associate (Microsoft SQL Server)
 • Microsoft Certified Technology Associate
 • Microsoft Certified Technology Specialist
 • Microsoft Certified Database Administrator
 • Učešće u organizaciji i predavanja na konferenciji „SINERGIJA“ ( http://www.mssinergija.net ) od osnivanja 2001. godine na dalje.

dr Snežana Popović

Biografija
 • CET predavac od 1999
 • Sertifikovani Microsoft trener od 2002.
 • Microsoft Certified Application Developer
 • MCSD Microsoft Certified Solution Developer – Microsoft .NET
 • MCTS Microsoft Certified Technology Specialist
 • MCPD Microsoft Certified Professional Developer
 • Docent na Računarskom fakultetu

M.Sci.Bratislav Dimitrov

Biografija
 • CET predavac od 2011
 • Development Lead, Scrum master,
 • MS Visual Studio 2003/2005/2008/2010/2012/2015/2017,
 • MS SQL Server 2000/2005/2008 (R2), 2012/2016,
 • MS SQL Server Integration Services (SSIS),
 • MS SQL Server Reporting Services (SSRS)

Naši polaznici