Kurs 20778C: Analyzing Data with Power BI

Veliki broj raznorodnih podataka se svakodnevno generiše u okviru organizacije i ta količina se neprestano uvećava. Informacije postoje u klasičnim relacionima bazama, prikupljaju se sa raznih eksternih izvora, servisa, senzora i sve su značajnije informacije koje se nalaze u socijalnim medijima i društvenim mrežama.

Pošto su podaci i informacije vrednost kompanije od strateške važnosti za njeno poslovanje, njihova analiza postaje sve veći izazazov. Produktivno korišćenje podataka treba da kao rezultat pruži ispravan uvid u poslovanje, tržište i sve faktore koji su značajni za donošenje ispravnih poslovnih odluka.
Kurs 20778 – Analiza podataka na Microsoft Power BI (Business Intelligence) se bavi ovom problematikom.

Matična strana za Power BI: https://powerbi.microsoft.com/en-us/

Kurs je namenjen različitim profilima korisnika koji imaju potrebe da analiziraju podatke i kreiraju interaktivne izveštaje koje mogu publikovati preko PowerBI platforme u okviru Office 365 i tako ih učiniti dostupnim drugim korisnicima preko desktop i mobilnih uređaja. Akcenat je na bogatim vizualizacijama – različite vrste interaktivnih dijagrama i mapa.

Primer:

Kurs je orijentisan ne korisnike od kojih se ne zahteva previše tehničkih znanja, ali i na IT profesionalce koji rade sa različitim bazama podataka. Profesionalci iz oblasti upravljanja, finansija, marketinga, analitike i slični će imati koristi od stečenih znanja i pojačati svoj stručni portfolio.

Pogledajte demonstracione video materijale na: https://powerbi.microsoft.com/en-us/demo/

Kako bi uspešno pratili ovaj kurs, polaznici trebaju da imaju sledeća znanja:

·         Osnovna znanja u vezi Microsoft Windows operativnog sistema

·         Poznavanje osnovnih Microsoft Office aplikacija, pogotovo Excel

·         Znanje osnovnih poslovnih termina kao što su prihod, profit, nabavna i prodajna cena i slično

·         Elementarno znanje opštih programskih koncepta kao što su petlje i grananja

·         Korišćenje Internet pretraživača

Kurs traje 24 školska časa, odnosno 6 sesija po 4 školska časa.

Gradivo je podeljeno u sledećih devet celina:

–          Uvod u rešenja poslovne inteligencije

–          Uvod u Microsoft Power BI platformu

–          Power BI podaci

–          Oblikovanje i kombinovanje podataka

–          Modeliranje podataka

–          Interaktivna vizualizacija podataka

–          Direktno povezivanje na izvore podataka

–          Razvoj sa PowerBI

–          Power BI i mobilni uređaji

Kurs je prirema za specijalnost “Data Analyst” i Microsoft ispit pod šifrom 70-778 i nazivom Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI.

Svi polaznici koji prate ovaj kurs online dobijaju prisup Microsoft virtualnim mašinama koje su podešene za ovaj trening i odgovarajuća skripta u elektronskom obliku.

Nakon uspešno savladanog kursa, polaznici će steći sledeća znanja i veštine:

–          Razumevanje self-service BI koncepta

–          Poznavanje fuknkcionisanja Power BI proizvoda

–          Povezivanje na izvore podataka i optimizaciju modela podataka

–          Integraciju podataka sa raznorodnih izvora podataka

–          Modeliranje podataka i priprema za analizu

–          Kreiranje poslovnih interaktvnih izveštaja

–          Vizualizacija podataka preko više različitih tipova grafikona i mapa

–          Publikovanje kreiranih izveštaja na Power BI platformu, kreiranja komandnih tabli (dashboards) i podešavanja semantičkih opcija komunikacije korisnika sa podacima

–          Prilagođavanje izveštaja za prikaz na mobilnim uređajima (telefoni i tableti)

Naše učionice