C# osnovni – za decu od VII razreda i stariji

C# osnovni – za decu od VII razreda i stariji

Kojim jezikom mašine i računari govore, i kako da počnem da pričam sa njima?

Na osnovnom kursu C# programskog jezika naučićeš osnove programiranja i ući u svet u kome je sve što zamisliš – moguće. C# smatra se jednim od najlakših i istovremeno najozbiljnijh programskih jezika, i često se kaže da ćeš ako znaš C# mnogo lakše naučiti bilo koji drugi programski jezik. Ako imaš mašte i radoznalosti, mrvicu upornosti, voliš računare i kuckanje po tastaturi, ovaj kurs može biti pravi uvod u ozbiljnu profesionalnu karijeru. Planom i programom ovog kursa pokušali smo da početnike uvedemo u svet programiranja – gde ćeš praviti jednostavne, atraktivne aplikacije prostim slaganjem sistemskih komponenti u okruženju programskog grafičkog jezika C#. Jednostavan, vizuelno lep i lak – to su inovacije C# programskog jezika u odnosu na Java, C i C++ koje su omogućile da se osnovi programiranja približe značajno mlađem uzrastu. Pisanje kodova u C# programskom jeziku omogućava da sam praviš programe za Windows i Android, ali i Linux, iOS i BSD.

U našim učionicama radićeš samostalno, na svom računaru koji nećeš morati da deliš sa drugim polaznicima. Ovde nema pisanja u svesku – sem ako voliš da učiš na taj način. Ovde ćeš odmah da vidiš kako izgleda Microsoft Visual, da naučiš kako da ga otvoriš kod kuće i koje su osnovne komande u panelu. Ovde ćemo polaziti od teorijskih osnova – ali ćemo učiti na praktičnim primerima. Uz pomoć knjige koju ćeš dobiti kao prateću literaturu, možeš da radiš i kod kuće, da učiš i razmišljaš o zadacima, kako bi kada dođeš ovde mogao da produbljuješ znanja i postavljaš pitanja. Moćićeš da pokažeš svoje radove, da pitaš i saznaš sve što te interesuje – a u okviru kursa rade se i ozbiljni zadaci koji će ti sasvim jasno pokazati koliko znaš, kako razmišljaš i šta sve možeš da postigneš.

Naš osnovni kurs C# može poslužiti i kao dobra prilika da saznaš da li želiš da se profesionalno baviš programiranjem, računarstvom i informatikom. U programiranju, kao i u svim ostalim profesijama, najuspešniji su oni koji vole to što rade. Ako uživaš u ovome, verujemo da neće biti ničega što može da te zaustavi u napredovanju i učenju – na kursu ili samostalno. Tako da, iznad svega, mislimo da ćeš se zaista, zaista – zabaviti.

Ukoliko se zaljubiš u programiranje, pripremili smo i napredni kurs, tokom kojeg će se vrlo ozbiljno raditi napredne tehnike programiranja u C# jeziku, gde ćemo videti kako se grade ciklusi i petlje – a u sklopu naprednog kursa radićemo i zadatke koji priradaju takmičarskim programima iz informatike.

Ovaj kurs C# vizuelnog programskog jezika doneće ti mnogo više od osnova programiranja – uvešće te u svet modeliranja – pravljenja modela našeg sveta,  kako bi u okviru njih mogli da tražimo rešenja, nove pristupe problemima i razvijamo kreativno mišljenje. Sami principi na kojima se zasniva programiranje razvijaju kritičko i logičko zaključivanje, samostalnost u odlučivanju i proaktivan pristup problemima. Stoga ovaj kurs preporučujmo svim radoznalim učenicima i učenicama završnih razreda osnovne škole i svim razredima srednje škole – bez obzira na to da li već znaš neki programski jezik ili koliko ozbiljno nameravaš da se posvetiš računarstvu, informatici i programiranju. C# je noviji u odnosu na Javu ili C++, a svaka verzija donosila je značajne inovacije koje su omogućavale sve lakše programiranje.

Na ovom kursu cilj je da se upoznaš sa programskim okruženjem C#, naučiš osnovne kontrole, osnovne elemente grafike i zadaješ jednostavne algoritamske probleme. Počećemo od upoznavanja sa okruženjem i Microsoft Visual Studio programom, u okviru koga ćemo i raditi. Razjasnićemo osnovne principe objektno orijentisanih jezika, da se u osnovi programiranja više objekata sklapa u jednu celinu. Naučićeš šta su klase i kako se sa njima radi – što podrazumeva neke osnovne kontrole. Produbićemo razumevanje problema sistemskim pristupom različitim tipovima podataka, upoznati se sa promenljivim veličinama i postavljati jednostavne algoritamske strukture. Kroz sasvim praktičan, samostalan rad ovde se uči kako se konkretne postavke odmah primenjuju u samom programskom jeziku. Zajedno ćemo kreirati aplikacije, te ćeš se upoznati sa osnovama dizajna i kodiranja. Na kraju ovog kursa znaćeš kako da izradiš aplikaciju linijske strukture, programiraš događaje ili jednostavne animacije. Kako bi kraj bio novi početak, učićemo i kako se izrađuju aplikacije razgranate strukture. U toku tri meseca očekuje te 30 časova na kojima će te naši predavači provesti ne samo kroz osnove rada u C#, već i upoznati sa algoritamskim načinom rešavanja problema kroz numeričke i grafičke primere. Moći ćeš samostalno da rešavaš zadatke iz informatike, ali i da upotrebiš sopstvenu maštu i kreativnost, osmišljavaš igrice i aplikacije.

· Upoznavanje sa okruženjem, osnove programiranja u grafičkom okruženju

· Uvod u okruženje Visual Studio

· Rad sa osnovnim klasama (svojstva, metode – događaji, operatori)

· Osnovne kontrole (Button, TextBox, Label, ListBox, Timer…)

· Strukture

· Rad sa različitim tipovima podataka

· Upoznavanje sa promenljivima (deklaracija i definicija)

· Izrazi (aritmetički, logički, relacijski, tekstualni)

· Operatori (aritmetički, logički, relacijski, tekstualni)

· Konverzija podataka (implicitna, eksplicitna)

· Kreiranje aplikacija (svojstva klase Form – Name, Text, Width…)

· Dizajn (svojstva objekata klase  Control – Button, CheckBox, TextBox, Label, ComboBox…)

· Rad sa PictureBox i ListBox

· Kodiranje (Click, KeyDown, MouseClick, Paint…)

· Izrada aplikacija linijske strukture

· Jednostavni algoritamski problemi

· Klasa Graphics ( DrawLine, DrawElipse, DrawArc, FillRectangle…)

· Instrukcije grananja

· Rad sa komandom if

· Događaji vezani za tastaturu

· Rad sa klasom (Graphic, Point, Polygon, Pen, Solidbrush)

· Programiranje događaja

· Jednostavne animacije

· Izrada aplikacije razgranate structure (opšti pojmovi i uvod u napredni kurs)

Ovaj kurs osmišljen je tako da ne zahteva nikakvo predznanje o programiranju, mada prodrazumeva da se snalaziš u Microsoft Windows operativnom sistemu. Program kursa prilagođen je uzrastu VII i VIII razreda osnovne škole, kao i učenicima svih razreda srednje škole.

Srednjoškolcima i osnovcima. Radoznalost, mašta i upornost ovde će od tebe napraviti MVP-ja – a baš kao i na terenu, talenat ovde igra malu ulogu. Ako razmišljaš da se profesionalno baviš programiranjem, imaš ideje za zabavne aplikacije, video igre ili programe, C# je najbolji početak za tebe – a ovaj kurs i prilika da upoznaš zanimljive vršnjake, nađeš srodne duše i nove prijatelje. Ovaj, osnovni kurs C# grafičkog programskog jezika je samo početak upoznavanja sa ovim jezikom, i možeš ga nastaviti na Naprednom Kursu C# – na kome radimo i takmičarski program.

U cenu kursa uračunat je i specijalizovani udžbenik „Osnovi programiranja u okruženju grafičkih OS: Programski jezik C#”. Ova knjiga će ti biti od koristi ne samo tokom kursa, već i tokom daljeg usavršavanja kao osnova na koju ćeš uvek moći da se vratiš.

Naše učionice