OD10267AC Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010

Ciljna grupa: Developers
Nivo: 100
Trajanje: 5 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Visual Studio
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu

Ovaj petodnevni kurs sa instruktorom pruža znanje i veštine za razvijanje veb aplikacija korišćenjem Microsoft Visual Studija 2010.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen veb programerima početnicima koji poznaju HTML (Hypertext Markup Language) ili DHTML (Dynamic HTML), uz poznavanje nekog jezika za skriptovanje kao što je Visual Basic Scripting Edition ili Microsoft Jscript.

Studenti treba da imaju sledeće veštine:

• Sposobnost da naprave jednostavnu veb stranicu pomoću Microsoftove alatke ili alatke drugog dobavljača. Na primer, da naprave ili prilagode veb stranicu na SharePoint sajtu.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Istraže ASP.NET veb aplikacije u Microsoft Visual Studiju 2010.
 • Prave veb aplikacije pomoću Microsoft Visual Studija 2010 i jezika zasnovanih na Microsoft .NET–u.
 • Naprave Microsoft ASP.NET Web obrazac.
 • Dodaju funktionalnost jednom Microsoft ASP.NET Web obrascu.
 • Uvedu glavne (master) stranice i korisničke kontrole.
 • Provere ispravnost ulaza od korisnika.
 • Otklone greške Microsoft ASP.NET Web aplikacija.
 • Upravljaju podacima u ASP.NET 3.5 Web aplikaciji.
 • Upravljaju zadacima pristupa podacima koristeći LINQ.
 • Upravljaju podacima koristeći ASP.NET Dynamic Data.
 • Naprave Microsoft ASP.NET AJAX aplikaciju.
 • Koriste Windows Communication Foundation (WCF) servise.
 • Upravljaju stanjem u Web aplikacijama.
 • Konfigurišu i uvedu Microsoft ASP.NET Web aplikaciju.
 • Obezbede Microsoft ASP.NET Web aplikaciju.
 • Uvedu nove tehnologije koje podržava Visual Studio 2010 za programiranje za Veb.