OD10748C Planning and deploying system center 2012 configuration manager

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 300
Trajanje: 2 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Microsoft System Center Configuration Manager
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Dobićete detaljnu nastavu i praksu u planiranju i uvođenju Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Managera i njegovih pridruženih sistema za sajtove. Ovaj kurs je primeren IT profesionalcima koji su zaduženi za dizajn jedne ili više krajnjih tačaka System Center 2012 R2 Configuration Managera i svih sistema podrške, kao i za konfigurisanje krajnjih tačaka i za upravljanje krajnjim tačkama u tim sistemima. Učićete kako da planirate uvođenje centralnog administrativnog sajta, primarnog i sekundarnog sajta ili više njih, i svih pridruženih sistema za sajtove. Takođe ćete učiti kako da migrirate sa System Center 2012 Configuration Managera na System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Ovaj kurs takođe pomaže kandidatima da se pripreme za ispit 70-243, MCTS: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager. Za pripremu ispita biće potrebna oba kursa za Configuration Manager, 10747D i 10748C, ili ekvivalentno znanje i veštine.

NAPOMENA: Za deo vežbi na ovom kursu se koristi Windows Intune, koji možda nije dostupan u svim zemljama. Molimo vas da proverite kod vašeg dobavljača Microsoft obuke da li je ovaj servis oblaka dostupan u vašem području. Dobavljači obuke: molimo vas da potražite više detalja u priručniku za pripremu kursa.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen IT profesionalcima odgovornim za dizajn i uvođenje jednog ili više sajtova System Center 2012 R2 Configuration Manager i svih sistema podrške. Trebalo bi da imaju tri do pet godina iskustva u srednjim ili velikim organizacijama, na ulozi u kojoj podržavaju više stonih i serverskih računara koji koriste Windows®-ove operativne sisteme.

Ovaj kurs je takođe za one koji žele da polažu ispit 70-243 TS: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager.

Za pripremu ovog ispita potreni su kako 10747D: Administriranje System Center 2012 Configuration Managera tako i 10748C: Planiranje i uvođenje System Center 2012 Configuration Managera.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

  • Opišu infrastrukturu za System Center 2012 R2 Configuration Manager.
  • Planiraju i uvedu samostalan primarni sajt.
  • Planiraju i konfigurišu administriranje zasnovano na ulogama.
  • Planiraju i uvode hijerarhiju više sajtova.
  • Repliciraju podatke i upravljaju sadržajem u Configuration Manageru.
  • Planiraju otkrivanje resursa i uvođenje klijenata.
  • Konfigurišu klijentsko upravljanje zasnovano na Internetu i oblaku.
  • Održavaju i nadziru System Center 2012 R2 Configuration Manager.
  • Migriraju na System Center 2012 R2 Configuration Manager.