OD10961BC Automating Administration with Windows PowerShell

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 200
Trajanje: 5 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Windows Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Naučite kako sa Windows PowerShellom 4.0, možete daljinski da upravljate sa više Windows servera i automatizujete svakodnevne upravljačke i administrativne poslove.

Kurs je izgrađen na Windows Serveru 2012 R2 i Windowsu 8.1 i mada je posebno fokusiran na Windows PowerShell v4.0, takođe je relevantan u okruženjima Windows PowerShella v2.0 i v3.0.

Ovaj petodnevni kurs pruža studentima osnovno znanje i veštine korišćenja Windows PowerShella 4.0 za administriranje i automatizovanje administracije Windows servera. Fokus su mu Windows PowerShell funkcije i tehnike sa komandne linije, a obezbediće osnove za podršku širokog spektra Microsoftovih proizvoda, uključujući Windows Server, Windows Client, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center i druge. U skladu sa tim ciljem, ovaj kurs nije usmeren ni na jedan od ovih proizvoda, mada će Windows Server (koji je zajednička platforma za sve njih) služiti kao primer za tehnike koje se predaju.

U ovom petodnevnom kursu naučićete da efikasnije izvršavate i nadgledate skriptove putem robustnije povezanosti sesija, mogućnosti radnog procesa, poboljšanog raspoređivanja poslova i pristupa vebu Windows PowerShell Web Access. Lakše ćete učiti Windows PowerShell putem unapređenog otkrivanja cmdleta i pojednostavljene i konzistentne sintakse u svim cmdletima. Pisaćete Windows PowerShell skriptove brže i intuitivnije pomoću novog integrisanog okruženja za skriptovanje (ISE – Integrated Scripting Environment) koje omogućava delenje skriptova, i koje povezuje IT profesionalce sa širom zajednicom korisnika Windows PowerShella. Učićete sve to i još više na ovom petodnevnom zvaničnom Microsoftovom kursu za Windows PowerShell 4.0.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen IT profesionalcima koji već imaju  opšte iskustvo u administriranju Windows Servera i Windows Clienta ili već imaju iskustvo u administriranju i podržavanju aplikacionih servera i servisa uključujući aplikacije kao što su Exchange, SharePoint, i SQL. Uglavnom je namenjen studentima koji žele da koriste Windows PowerShell za automatizovanje administrativnih poslova sa komandne linije, koriste neki Microsoftov proizvod ili proizvod nezavisnog dobavljača softvera (ISV – independant software vendor) koji podržava upravljanje kroz Windows PowerShell.

Ovaj kurs nije kurs skriptovanja ili programiranja, pa pokriva samo osnovne teme skriptovanja i programiranja. Od studenata se ne očekuje prethodno iskustvo u skriptovanju ili programiranju i ne očekuje se da imaju prethodno iskustvo sa Windows PowerShellom.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Shvataju osnovne koncepte Windows PowerShella
 • Rade sa kanalima (Pipeline)
 • Shvataju kako kanali funkcionišu
 • Koriste PSProviders i  PSDrives
 • Formatiraju izlaz
 • Koriste WMI i CIM
 • Pripremaju skriptovanje
 • Prelaze iz komande u skript, pa u modul
 • Administriraju udaljene računare
 • Sastavljaju različite komponente Windows PowerShella
 • Koriste poslove u pozadini (Background Jobs) i raspoređene poslove (Scheduled Jobs)
 • Koriste napredne tehnike i profile PowerShella