OD10964C Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 300
Trajanje: 2 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Microsoft System Center
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Ovaj kurs osposobljava studente veštinama potrebnim za uvođenje i konfigurisanje System Center 2012 R2 Operations Managera. Na praktičnim vežbama, studenti uče sledeće:

 • Kako da stvore i primene grupu System Center 2012 R2 Operations Manager Management Group.
 • Kako da nadograde i migriraju sa postojeće grupe Operations Manager 2007 R2 Management Group na System Center 2012 Operations Manager, System Center 2012 SP1 Operations Manager i na System Center 2012 R2 Operations Manager.
 • Razumevanje ključnih elemenata paketa Management Packs uključujući otkrivanje objekata (Object Discoveries), pravila (Rules), nadzor (Monitors), ciljanje (Targeting) i izvršavanje kao nalog (Run As Accounts) i izvršavanje kao profil (Run As Profiles). Tu spada i pravljenje paketa Management Packs.
 • Kako da konfigurišu nadgledanje slojeva i aplikacija u System Center 2012 R2 Operations Manageru resursa kao što je umrežavanje, skladištenje i računarstvo kako u centru podataka tako i u oblaku.
 • Kako da konfigurišu nadgledanje.NET i Java aplikacija pomoću Application Performance Monitoringa.
 • Kako da konfigurišu nadgledanje sa kraja na kraj uključujući sintetičke transakcije i distribuirane dijagrame aplikacija (Distributed Application Diagrams).
 • Kako da konfigurišu kontrolne table (Dashboards), izveštavanje Service Level Tracking Reporting i veb deo SharePointa da bi se mogućila vizuelizacija ključnih mera performansi i raspoloživosti.
 • Kako da prilagode konzolu Operations Manager Console prema potrebama različitih timova za podršku aplikacija.
 • Kako da integrišu Operations Manager sa drugim komponentama System Centra 2012 R2 i prošire nadgledanje na ključne poslovne procese i procedure.
 • Kako da rešavaju probleme grupe Operations Manager Management Group i izvrše procedure za oporavak od katastrofe kao što su obnavljanje baze podataka i Management servera.
 • Kako da koriste nove mogućnosti u System Center 2012 R2 uključujući: integrisanje sa System Center Advisorom, integrisanje sa Team Foundation Serverom, IntelliTrace, i Managing Windows Azure.

Profil polaznika
Prvenstvena publika za ovaj kurs su administratori oblaka i centra podataka koji tek upoznaju System Center 2012 R2 Operations Manager a odgovorni su za uvođenje, konfigurisanje i rad sa njim u svom oblaku ili centru podataka. Za ovaj kurs će takođe biti zainteresovani administratori oblaka i centra podataka koji već poznaju Operations Manager i žele da nadograde svoje veštine i uključe nove mogućnosti koje se nalaze u System Center 2012 Operations Manageru, System Center 2012 SP1 Operations Manageru i System Center 2012 R2 Operations Manageru.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Planiraju uvođenje System Center 2012 R2 Operations Managera uključujući:
 • Definisanje hardverskih i softverskih zahteva.
 • Opisivanje bezbednosnih razmatranja.
 • Projektovanje i izrada visoko raspoloživog System Centra i platforme Microsoft SQL Server korišćenjem Microsoft SQL Server AlwaysOn.
 • Planiranje scenarija migracije i nadogradnje na System Center 2012 R2 Operations Manager.
 • Prilagođavaju Operations Console pomoću uloga User Roles.
 • Vrše različite metode uvođenja Agenta pomoću System Center 2012 R2 Operations Manageara.
 • Primenjuju ključne koncepte i elemente paketa Management Pack  uključujući šablone Management Packs Templates.
 • Konfigurišu obaveštenja (Notifications), izveštavanje (Reporting), i praćenje na nivou srvisa (Service Level Tracking) u System Center 2012 R2 Operations Manageru.
 • Konfigurišu sledeće:
 • Servise prikupljanja nadgledanja (ACS – Audit Collection Services).
 • Nadzor izuzetaka bez agenta (AEM – Agentless Exception Monitoring).
 • Mrežni deo – Operations Manager SharePoint Web Part u System Center 2012 R2 Operations Manageru.
 • Konfigurišu nadgledanje performansi aplikacija i nadgledanje mrežnih uređaja u System Center 2012 R2 Operations Manageru.
 • Konfigurišu kontrolne table i spravice u System Center 2012 R2 Operations Manageru.
 • Opišu kako se koriste nove mogućnosti za oblak uključujući System Center Global Service Monitor i System Center Advisor.
 • Konfigurišu integraciju System Center 2012 R2 Operations Managera sa drugim komponentama System Centra 2012 R2.
 • Rešavaju probleme grupe Operations Manager Management Group.
 • Vrše oporavak od katastrofe u System Center 2012 R2 Operations Manageru.