OD10965C IT Service Management with System Center Service Manager

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 300
Trajanje: 2 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Microsoft System Center Service Manager
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Ovaj petodnevni kurs će studentima pružiti ključno znanje potrebno za uvođenje i konfigurisanje System Center 2012 R2 Service Managera.  Na praktičnim vežbama, studenti će učiti sledeće:

 • Koje je mesto Service Managera u proizvodu System Center 2012 R2.
 • Za koje poslovne i tehničke potrebe je Service Manager projektovan
 • Kako se Service Manager slaže sa ITIL i MOF.
 • Kako se projektuje, pravi i primenjuje System Center 2012 R2 Service Manager instalacija.
 • Kako nadograditi postojeće okruženje Service Manager 2010 na System Center 2012.
 • Kako prilagoditi System Center 2012 R2 Service Manager u skladu sa korporativnim standardima.
 • Kako da konfigurišu upravljanje problemima (Incident and Problem Management).
 • Kako da konfigurišu upravljanje ažuriranja (Activity, Change and Release Management).
 • Kako da konfigurišu zahteve Service Requests.
 • Kako da konfigurišu Service Level Management.
 • Kako da prilagode Self-Service Portal.
 • Kako da konfigurišu izveštavanje i analizu (Reporting and Analysis).
 • Kako da rešavaju probleme Service Managera i izvrše oporavak od katastrofe.
 • Kako da prave prilagođene obrasce Service Managera.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen administratorima oblaka i centara podataka koji tek upoznaju System Center 2012 R2 Service Manager a odgovorni su za uvođenje, konfigurisanje i rad sa njim u svom oblaku ili centru podataka. Ovaj kurs je takođe namenjen administratorima oblaka i centara podataka koji već poznaju Service Manager i žele da nadograde svoje veštine i uključe nove mogućnosti koje se nalaze u System Center 2012 R2 Service Manageru.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Opišu Service Manager 2012 R2.
 • Instaliraju Service Manager 2012 R2.
 • Opišu primere korišćenja Service Managera.
 • Konfigurišu osnovne parametre u Service Manageru 2012 R2.
 • Konfigurišu upravljanje problemima (Incident and Problem Management).
 • Konfigurišu Activity, Change, and Release Management.
 • Konfigurišu i upravljaju zahtevima Service Requests.
 • Automatizuju poslovne procese pomoću Service Managera i Orchestratora.
 • Konfigurišu Service Level Management.
 • Prilagode Self-Service Portal.
 • Koriste izveštaje i analizu (Reports and Analyze Data) u Service Manageru.
 • Vrše napredno rešavanje problema i oporavak od katastrofe u Service Manageru.
 • Prilagode obrasce Service Manager Forms.