OD10967A Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 100
Trajanje: 2 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Windows Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Naučite osnovna znanja i veštine potrebne za izgradnju Windows Server infrastrukture sa Windows Serverom 2012.

Ovaj petodnevni kurs pruža informacije o umrežavanju, bezbednosti i administriranju sistema, potrebne za uvođenje infrastrukture Windows Server. On pokriva osnove instalacije i konfigurisanja, skladištenja, mrežne infrastrukture, mrežnih komponenti, mrežnih protokola, serverskih uloga, AD DS (Active Directory Domain Services), grupnih polisa (Group Policy), IT bezbednosti, bezbednosti servera, mrežne bezbednosti, bezbednosnog softvera, nadgledanja performansi servera i održavanja Windows Servera.

Ovaj kurs sadrži temeljni nivo znanja koji priprema studente za početak karijere ili za prekvalifikaciju na tehnologije Microsoft Windows Server.

Profil polaznika
Studenti ovog kursa tek počinju karijeru u informacionoj tehnologiji ili žele da pređu na karijeru u Windows Server tehnologijama. Ova osnovna znanja i veštine mogu da posluže korisnicima kućnih računara, vlasnicima malih preduzeća, akademskim studentima, informacionim radnicima, tehničkim menadžerima, operaterima za tehničku podršku, ili studentima koji žele da pređu na ovu obuku iz neke druge tehnologije.

Ovaj kurs je prvi korak u pripremi za posao u IT ili kao preduslov pre obuke za MCSA (Microsoft Certified System Administrator) i put za dobijanje sertifikata.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Izvrše lokalnu instalaciju Windows Servera 2012 sa medija (diskova).
 • Izaberu odgovarajuće tehnologije skladištenja i konfigurišu skladištenje u Windows Serveru.
 • Opišu osnovne mrežne komponente i terminologiju tako da možete da izaberete odgovarajuću mrežnu komponentu.
 • Uvedu mrežu biranjem hardverskih mrežnih komponenti i tehnologija i odrede odgovarajuće mrežne hardverske komponente i ožičavanje za datu situaciju.
 • Opišu protokole i servise u TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nizu protokola i primene IPv4 u Windows Server okruženju.
 • Opišu i primene serverske uloge.
 • Primene i konfigurišu AD DS (Active Directory Domain Service) šumu.
 • Opišu koncept odbrane u dubinu (defense-in-depth) i odrede kako se ovaj pristup primenjuje sa Windows Serverom.
 • Navedu bezbednosna svojstva u Windows Serveru koja pomažu da se obezbedi odbrana u dubinu.
 • Navedu bezbednosna svojstva u Windows Serveru koja se odnose na mrežu, a koja smanjuju bezbednosne pretnje vašoj mreži.
 • Navedu i primene dodatne softverske komponente za unapređenu bezbednost organizacije.
 • Nadziru server da se odredi nivo performansi.
 • Navedu alatke Windows Servera za održavanje i rešavanje problema Windows Servera.