OD10969B Active Directory Services with Windows Server

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 300
Trajanje: 2 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Windows Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Na ovom kursu ćete dobiti praktičnu nastavu i vežbe u administriranju Active Directory tehnologija u Windows Serveru 2012 i Windows Serveru 2012 R2. Naučićete veštine potrebne za bolje upravljanje i zaštitu pristupa podacima i informacijama, za jednostavnije uvođenje i upravljanje infrastrukturom identiteta i za bezbedniji pristup podacima. Naučićete kako da konfigurišete neka od ključnih svojstava u Active Directory kao što su AD DS (Active Directory Domain Services), grupne polise (Group Policy), DAC (Dynamic Access Control), Work Folders, Work Place Join, servisi sertifikata (Certificate Services), servisi za upravljanje pravima (RMS – Rights Management Services), servisima fegeralizacije (Federation Services), kao i integrisanje okruženja u vašim prostorijama sa tehnologijama u oblaku kao što je Windows Azure Active Directory. U okviru obuke imaćete praktične vežbe u okruženju virtuelne laboratorije.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen IT profesionalcima sa iskustvom u AD DS (Active Directory Domain Services) i kojima je potreban jedan kurs za dalje razvijanje znanja i veština u korišćenju tehnologija za pristup i zaštitu informacija (Access and Information Protection) u Windows Serveru 2012 i Windows Serveru 2012 R2. To su obično:

 • AD DS administratori koji žele da bolje razviju veštine u najnovijim tehnologijama za pristup i zaštitu informacija sa Windows Serverom 2012 i Windows Serverom 2012 R2.
 • Administratori sistema ili infrastrukture sa opštim iskustvom i znanjem u AD DS koji žele da nadograde ta osnovna znanja i preorijentišu se na napredne Active Directory tehnologije u Windows Serveru 2012 i Windows Serveru 2012 R2.
 • IT profesionalci koji su završili kurs 10967A: Fundamentals of a Windows Server Infrastructure i žele da prošire to poznavanje Active Directoryja.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Shvataju dostupna rešenja za  upravljanje identitetom i biće u stanju da nađu odgovarajuća rešenja za dati scenario.
 • Uvedu i administriraju AD DS u Windows Serveru 2012.
 • Obezbede AD DS instalaciju.
 • Primene AD DS sajtove, konfigurišu i upravljaju replikacijom
 • Uvedu i upravljaju grupnim polisama (Group Policy)
 • Upravljaju korisničkim parametrima pomoću Group Policy
 • Primene hijerarhiju organizacija za izdavanje sertifikata (CA) sa AD CS i biće u stanju da upravljaju sa CA.
 • Uvedu, primene i upravljaju sertifikatima.
 • Uvedu i upravljaju sa AD RMS.
 • Primene i administriraju AD FS.
 • Obezbede i snabdevaju pristup podacima pomoću tehnologija kao što su Dynamic Access Control, Work Folders i Workplace Join
 • Nadgledaju, rešavaju probleme i uspostavljaju kontinuitet poslovanja za AD DS servise.
 • Primene Windows Azure Active Directory.
 • Primene i administriraju AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).