OD20332B Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 300
Trajanje: 2 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Microsoft SharePoint Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Ovaj kurs ispituje kako se planira, konfiguriše i upravlja okruženjem Microsoft SharePoint Server 2013. Posebno su u fokusu primena visoke raspoloživosti, oporavak od katastrofe, arhitektura servisnih aplikacija, servisi poslovnog povezivanja (Business Connectivity Services), sredstva društvenog računarstva, platforme i sredstva za produktivnost i saradnju, rešenja poslovnih informacija, upravljanje sadržajima za preduzeće, infrastruktura, rešenja i aplikacije za upravljanje veb sadržajem. Kurs takođe ispituje kako da se optimizuje doživljaj pretraživanja (Search), kako da se razvije i primeni plan upravljanja, i kako da se izvrši nadogradnja ili migracija na SharePoint Server 2013.

Profil polaznika
Sadržaj kursa je usmeren na iskusnije IT profesionalce zainteresovane da nauče kako da instaliraju, konfigurišu, uvode i upravljaju SharePoint Server 2013 instalacijama u centru podataka ili u oblaku. Osim toga, administratori poslovnih aplikacija (BAA – Business Application Administrator) uključeni u administriranje poslovnih (LOB – line-of-business) projekata bi zajedno sa internim poslovnim klijentima imali koristi od razumevanja kako se upravlja SharePoint Serverom 2013.

Obuka je usmerena na tri auditorijuma:

• Postojeći korisnici SharePointa 2010 i partneri kojima treba upoznavanje sa glavnim promenama u SharePointu 2013. Osim toga, bilo je i drugih unapređenja alatki i metodologija.

• Korisnici koji tek upoznaju SharePoint. Tržište SharePointa značajno raste i očekuje se dalji porast, pa ima mnogo novih korisnika bez prethodnog iskustva.

• Korisnici koji imaju neku prethodnu verziju SharePointa (SharePoint 2003 ili SharePoint 2007) koji nisu izvršili nadogradnju na SharePoint 2010, pa nisu upoznati sa arhitekturom SharePointa 2010 ni sa SharePoint Serverom 2013.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Opišu osnovna svojstva SharePointa 2013
 • Planiraju i projektuju SharePoint 2013 okruženje u skladu sa zahtevima za visoku raspoloživost i oporavak od katastrofe
 • Planiraju i primene arhitekturu servisnih aplikacija za SharePoint 2013 instalaciju
 • Konfigurišu i upravljaju sredstvima za Business Connectivity Services u SharePoint 2013 instalaciji
 • Planiraju i konfigurišu sredstva društvenog računarstva
 • Planiraju i konfigurišu platforme i sredstva za produktivnost i saradnju
 • Planiraju i konfigurišu rešenja poslovnih informacija
 • Optimizuju doživljaj pretraživanja za okruženje preduzeća
 • Planiraju i konfigurišu upravljanje sadržajem za preduzeće u SharePoint 2013 instalaciji
 • Planiraju i konfigurišu infrastrukturu za upravljanje veb sadržajem u skladu sa poslovnim zahtevima
 • Upravljaju rešenjima u SharePoint 2013 instalaciji
 • Konfigurišu i upravljaju aplikacijama u SharePoint Server 2013 okruženju
 • Razviju i primene plan upravljanja za SharePoint Server 2013
 • Izvrše nadogradnju ili migraciju na SharePoint Server 2013