OD20334B Core Solutions of Skype for Business 2015

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 300
Trajanje: 2 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Skype
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Ovaj kurs pruža studentima znanje i veštine potrebne za planiranje, uvođenje, konfigurisanje i administriranje jednog Skype for Business 2015 rešenja. Studenti će učiti kako da uvedu visoko raspoloživu infrastrukturu Skype for Business sa više sajtova, koja podržava trenutno razmenjivanje poruka, konferencijske pozive, postojano ćaskanje (Persistent Chat), arhiviranje i nadgledanje. Studenti će takođe učiti kako da upravljaju i održavaju infrastrukturu i kako da rešavaju probleme koji mogu da nastanu. Ovaj kurs je pre svega usmeren na instalacije Skype for Business u vlastitim prostorijama, ali sadrži i informacije o tome kako se instalacija u vlastitim prostorijama integriše sa Skype for Business Online i kako se vrši migracija sa ranijih verzija Lync Servera. Ovaj kurs pomaže studentima da se pripreme za ispit 70-334.

Profil polaznika
Prvenstvena publika za ovaj kurs su IT profesionalci zaduženi da uvedu Skype for Business 2015 u svoje organizacije. Iskustvo sa prethodnim verzijama Lync Servera je korisno ali nije preduslov za ovaj kurs. Studenti bi trebalo da poznaju AD DS (Active Directory Domain Services), mreže podataka i telekomunikacione standarde i komponente koje podržavaju konfigurisanje Skype for Business. Studenti bi takođe trebalo da budu upoznati sa Microsoft Exchange Serverom i Microsoft Officeom 365.

Za ovaj kurs će takođe biti zainteresovani IT profesionalci koji planiraju da izađu na ispit 70-334: Core Solutions of Skype for Business 2015 kao samostalan ispit ili u sklopu preduslova za sertifikacioni ispit Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Communications.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Opišu arhitekturu Skype for Business 2015 i projektuju topologiju Skype for Business 2015.
 • Instaliraju i uvedu Skype for Business Server 2015.
 • Administriraju Skype for Business Server 2015 koristeći različite alatke.
 • Konfigurišu korisnike i klijente u Skype for Business 2015.
 • Konfigurišu i uvedu konferencijske pozive u Skype for Business 2015.
 • Uvedu dodatne opcije konferencijskih poziva, kao što su komutirani konferencijskii pozivi, Microsoft Lync Room System (LRS), i Skype Meeting Broadcast.
 • Projektuju i uvedu nadziranje i arhiviranje u Skype for Business 2015.
 • Uvedu eksterni pristup za Skype for Business 2015.
 • Uvedu postojano ćaskanje u Skype for Business 2015.
 • Uvedu visoku raspoloživost u Skype for Business 2015.
 • Uvedu oporavak od katastrofe u Skype for Business 2015.
 • Projektuju i uvedu hibridno Skype for Business okruženje.
 • Planiraju i uvedu nadogradnju sa Lync Servera na Skype for Business Server 2015.