OD20410DC Installing and Configuring Windows Server 2012

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 200
Trajanje: 5 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Windows Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Na ovom petodnevnom zvaničnom Microsoftovom kursu dobijate praktičnu nastavu i praksu u instaliranju i konfigurisanju Windows Servera 2012, uključujući Windows Server 2012 R2. Ovaj kurs je prvi u nizu od tri kursa koji obezbeđuju veštine i znanja neophodna za implementaciju osnovne infrastrukture Windows Servera 2012 u postojećem okruženju u preduzeću.

Ova tri kursa zajedno pokrivaju implementaciju, upravljanje, održavanje i obezbeđivanje servisa i infrastrukture u okruženju Windows Server 2012. Mada među ovim kursevima postoje neka preklapanja veština i zadataka, ovaj kurs se fokusira na početno uvođenje i konfigurisanje osnovnih servisa kao što su umrežavanje (Networking), skladištenje (Storage), AD DS (Active Directory Domain Services), grupne polise (Group Policy), servisi fajlova i štampanja (File and Print Services) i Hyper-V.

Ovaj kurs predstavlja omiljeni izbor za praktičnu pripremu i direktno se preslikava na ispit Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 410: Installing and Configuring Windows Server 2012,, što je prvi od tri ispita koji su potrebni za ovlašćenje MCSA: Windows Server 2012.

Za vežbe u ovom kursu se koriste Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen profesionalcima informacione tehnologije (IT) koji imaju neko znanje i iskustvo u radu sa Windows operativnim sistemima, a koji žele da steknu veštine i znanja neophodna za instalaciju i obavljanje početnog konfigurisanja servera Windows Server 2012 ili Windows Server 2012 R2 u postojećem okruženju Windows Server. Tipično, kandidati zainteresovani da pohađaju ovaj kurs će biti:

 • Windows Server administratori relativni početnici u Windows Server administriranju i srodnim tehnologijama koji žele da nauče više o Windows Serveru 2012 i Windows Serveru 2012 R2.
 • IT profesionalci koji su iskusni u drugim tehnologijama van Microsofta , koji ispunjavaju preduslove za kurs i žele da pređu na Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.
 • IT profesionalci koji nameravaju da polažu MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) ispit 410: Installing and Configuring Windows Server 2012 .
 • IT profesionalci koji žele da polažu MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) ispite za centar podataka (DataCenter), stonu infrastrukturu (Desktop Infrastructure), razmenu poruka (Messaging), sarađivanje (Collaboration) i komunikacije (Communications) mogu takođe da budu zaintersovani za ovaj kurs dok se pripremaju za MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) ispite. To su preduslovi za te pojedine specijalnosti.

Po završetku kursa

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Instaliraju i konfigurišu Windows Server 2012.
 • Opišu AD DS.
 • Upravljaju objektima Active Directory.
 • Automatizuju administriranje Active Directory.
 • Primene IPv4.
 • Primene DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • Primene DNS (Domain Name System).
 • Primene IPv6.
 • Primene lokalno skladištenje.
 • Primene servise fajlova i štampanja.
 • Primene Group Policy.
 • Obezbede Windows servere pomoću GPO objekata (Group Policy Objects).
 • Primene virtuelizaciju servera pomoću Hyper-V.