OD20411DC Administering Windows Server 2012

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 200
Trajanje: 5 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Windows Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Na ovom petodnevnom zvaničnom Microsoftovom kursu dobijate praktičnu nastavu i praksu u instaliranju i konfigurisanju Windows Servera 2012, uključujući Windows Server 2012 R2. Ovaj kurs je drugi u nizu od tri kursa koji obezbeđuju veštine i znanja neophodna za implementaciju osnovne infrastrukture Windows Servera 2012 u postojećem okruženju u preduzeću.

Ova tri kursa zajedno pokrivaju implementaciju, upravljanje, održavanje i obezbeđivanje usluga i infrastrukture u okruženju Windows Server 2012. Mada postoje neka preklapanja veština i zadataka među ovim kursevima, ovaj kurs se fokusira na administrativne poslove potrebne za održavanje infrastrukture Server 2012 kao što su konfigurisanje i rešavanje problema razrešavanja imena, upravljanje korisnicima i grupama pomoću AD DS-a  (Active Directory Domain Services) i grupnih polisa (Group Policy), primene rešenja daljinskog pristupa (Remote Access) kao što su direktan pristup (DirectAccess), VPN-ovi i Web Application Proxy, primene mrežnih polisa i zaštite mrežnog pristupa (Network Policies i Network Access Protection), bezbednosti podataka, uvođenja i održavanja slika servera, kao i upravljanja ažuriranjem i nadgledanjem okruženja Windows Server 2012.

Ovaj kurs predstavlja omiljeni izbor za praktičnu pripremu i direktno se preslikava na ispit Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 411: Administering Windows Server 2012,, što je drugi od tri ispita koji su potrebni za ovlašćenje MCSA: Windows Server 2012.

Za vežbe u ovom kursu se koriste Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen profesionalcima informacione tehnologije (IT) koji imaju praktično iskustvo u radu sa okruženjima Windows Server 2008 ili Windows Server 2012, a koji žele da steknu veštine i znanja neophodna za upravljanje i održavanje osnovne infrastrukture potrebne za okruženje servera Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.  Osnovni cilj za studente je da prošire početno uvođenje servisa i infrastrukture Windows Server 2012 i da steknu veštine neophodne za upravljanje i održavanje okruženja Windows Server 2012 u domenu, steknu veštine u područjima kao što su upravljanje korisnicima i grupama,  pristupanja mreži (Network Access)  i bezbednosti podataka (Data Security). Obično, kandidati zainteresovani da pohađaju ovaj kurs će biti:

• Windows Server administratori iskusni u radu sa Windows Serverom 2008 ili Windows Serverom 2012 koji žele da steknu veštine potrebne za svakodnevne zadatke upravljanja i održavanja u okruženju Windows Server 2012 ili Windows Server 2012 R2.

• IT profesionalci koji žele da polažu ispit 411, Administering Windows Server 2012

• IT profesionalci koji žele da polažu ispite Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) za centar podataka (DataCenter), stonu infrastrukturu (Desktop Infrastructure), razmenu poruka (Messaging), sarađivanje (Collaboration) i komunikacije (Communications) mogu takođe da budu zaintersovani za ovaj kurs dok se pripremaju za MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) ispite. To su preduslovi za te pojedine specijalnosti.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Konfigurišu i rešavaju probleme DNS sistema
 • Održavaju domenske servise Aktivnog direktorijuma
 • Upravljaju nalozima korisnika i servisa
 • Uvode infrastrukturu grupne polise
 • Upravljaju radnom površinom korisnika pomoću grupne polise
 • Instaliraju, konfigurišu i rešavaju probleme servera mrežne polise (Network Policy Server)
 • Primenjuju zaštitu mrežnog pristupa (Network Access Protection)
 • Primenjuju daljinski pristup
 • Optimizuju servise fajlova (File Services)
 • Konfigurišu šifrovanje i napredno praćenje
 • Uvode i održavaju slike servera (Server Images)
 • Primenjuju upravljanje ažuriranjima (Update Managements)
 • Nadziru Windows Server 2012