OD20412DC Configuring Advanced Windows Server® 2012 Services

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 200
Trajanje: 5 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Windows Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Na ovom petodnevnom zvaničnom Microsoftovom kursu dobijate praktičnu nastavu i praksu u instaliranju i konfigurisanju Windows Servera 2012, uključujući Windows Server 2012 R2. Ovaj kurs je treći u nizu od tri kursa koji obezbeđuju veštine i znanja neophodna za implementaciju osnovne infrastrukture Windows Server 2012 u postojećem okruženju u preduzeću.

Ova tri kursa zajedno pokrivaju implementaciju, upravljanje, održavanje i obezbeđivanje usluga i infrastrukture u okruženju Windows Server 2012. Mada postoje neka preklapanja veština i zadataka među ovim kursevima, ovaj kurs se fokusira na napredno konfigurisanje servisa potrebnih za uvođenje, upravljanje i održavanje infrastrukture Windows Servera 2012, kao što su napredni servisi za umrežavanje, AD DS (Active Directory Domain Services), AD RMS (Active Directory Rights Management Services), AD FS (Active Directory Federation Services), uravnoteživanje opterećenja mreže (Network Load Balancing), klasteri za premošćavanje otkaza (Failover Clustering), servisi za neprekidno poslovanje (business continuity) i oporavak od katastrofe kao i za pripremu pristupa i informacija i za zaštitne tehnologije kao što je DAC (Dynamic Access Control), i integrisanje Web Application Proksija sa AD FS i Workplace Join.

Ovaj kurs predstavlja omiljeni izbor za praktičnu pripremu i direktno se preslikava na ispit Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services, što je treći od tri ispita koji su potrebni za ovlašćenje MCSA: Windows Server 2012.

Napomena: Za vežbe u ovom kursu se koriste Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen profesionalcima informacione tehnologije (IT) koji imaju praktično iskustvo u uvođenju, upravljanju i održavanju okruženja Windows Server 2012 ili Windows Server 2012 R2, koji žele da steknu veštine i znanja neophodna za napredno upravljanje i pripremu servisa u tom okruženju Windows Server 2012. Tipično, kandidati zainteresovani da pohađaju ovaj kurs će biti:

• Iskusni Windows Server administratori sa stvarnim iskustvom rada u okruženju Windows Server 2008 ili Windows Server 2012 u preduzeću.

• IT profesionalci koji se spremaju za polaganje ispita 412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.

• IT profesionalci koji žele da polažu ispite Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) za centar podataka (DataCenter), stonu infrastrukturu (Desktop Infrastructure), razmenu poruka (Messaging), sarađivanje (Collaboration) i komunikacije (Communications) mogu takođe da budu zaintersovani za ovaj kurs dok se pripremaju za MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) ispite. To su preduslovi za te pojedine specijalnosti.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Konfigurišu napredna svojstva za DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DNS (Domain Name System) i konfigurišu upravljanje IP adresama  (IPAM – IP Address Management) sa Windows Serverom 2012.
 • Konfigurišu i upravljaju sa iSCSI, BranchCache i FSRM.
 • Konfigurišu DAC da upravlja i prati pristupanje deljenim fajlovima.
 • Planiraju i primene AD DS postavljanje sa više domena i šuma.
 • Planiraju i primene AD DS postavljanje sa lokacijama.
 • Primene i konfigurišu postavljanje servisa AD CS (Active Directory Certificate Services).
 • Primene AD RMS postavljanje.
 • Primene AD FS postavljanje.
 • Obezbede visoku raspoloživost i uravnoteženo opterećenje za veb aplikacije primenom NLB-a (Network Load Balancing).
 • Primene i overe visoku raspoloživost i uravnoteženo opterećenje za veb aplikacije primenom NLB-a.
 • Obezbede visoku raspoloživost za mrežne servise i aplikacije primenom klastera za premošćavanje otkaza.
 • Primene klaster za premošćavanje otkaza i konfigurišu i overe visoko raspoloživ mrežni servis.
 • Uvedu i upravljaju Hyper-V virtuelne mašine u klasteru za premošćavanje otkaza.
 • Primene rešenje za rezervno kopiranje i oporavak na osnovu poslovnih i tehničkih zahteva.