OD20417DC Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server® 2012

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 200
Trajanje: 5 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Windows Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Na ovom petodnevnom Microsoftovom zvaničnom kursu dobićete detaljnu nastavu i praksu u konfigurisanju i implementiranju novih mogućnosti i funkcionalnosti u Windows Serveru 2012, uključujući Windows Server 2012 R2. Ovaj kurs je namenjen  IT profesionalcima koji žele da nadograde svoje postojeće Windows Server tehničke veštine na Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2. Pretpostavlja se visok nivo znanja o prethodnim Windows Server tehnologijama i veštine ekvivalentne uverenju MCSA: Windows Server 2008 .

Kurs pokriva nove mogućnosti i funkcionalnost u Windows Serveru 2012 i Windows Serveru 2012 R2, uključujući upravljanje, mrežne infrastrukture, skladištenje, kontrolu pristupa, virtuelizaciju, visoku raspoloživost, i federalizovanje identiteta. Konkretne tehnologije uključuju Windows PowerShell, iSCSI (Storage Spaces and Internet Small Computer System interface), Active Directory, Hyper-V, implementacija Remote Access rešenja kao što su DirectAccess, VPN, i Web Application Proxy (WAP). Kurs takođe pokriva Failover Clustering, Federation Services kao i pristup i rezervisanje informacija i zaštitne tehnologije kao što su Dynamic Access Control, i Web Application Proxy integrisanje sa Federation Services i Workplace Join.

Ovaj kurs nije kurs za nadogradnju proizvoda, sa detaljnim razmatranjima migracije i nadogradnje vašeg konkretnog okruženja na Windows Server 2012. Tačnije, ovaj kurs ažurira vaše postojeće znanje Windows Servera i veštine na Windows Server 2012, uključujući Windows Server 2012 R2.

Ovaj kurs predstavlja omiljeni izbor za praktičnu pripremu i direktno se preslikava na ispit Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): 417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012, a to je ispit nadogradnje za uverenja koja omogućavaju put do većih kvalifikacija. Detalji različitih podržanih puteva unapređenja mogu se naći ovde https://www.microsoft.com/learning/en-au/windows-server-certification.aspx

Napomena: Za vežbe na ovom kursu koriste se Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen profesionalcima informacione tehnologije (IT) koji imaju iskustvo u administriranju sistema  Windows Server i upoznati su sa vršenjem svakodnevnih zadataka upravljanja i održavanja Windows Servera. Kurs će ažurirati njihovu veštinu na Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2. Kandidati koji odgovaraju za ovaj kurs bi bili:

 • Iskusni Windows Server Administratori koji imaju stvarno iskustvo rada u okruženju Windows Server  za preduzeća.
 • IT profesionalci sa uverenjem MCSA: Windows Server 2008 , ili kvalifikacioni nadogradivi sertifikat, čiji detalji su dostupni ovde, ili imaju odgovarajuće znanje.
 • IT profesionalci koji žele da polažu ispite MCSE  (Microsoft Certified Solutions Expert) za oblasti Data Center, Desktop Infrastructure, Messaging, Collaboration and Communication takođe će zanimati ovaj kurs kao priprema za uverenje Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2012 koje predstavlja preduslov za njihove pojedinačna specijalnosti.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Instaliraju i konfigurišu Windows Server 2012.
 • Upravljaju Windows Serverom 2012 koristeći Windows PowerShell®.
 • Upravljaju skladištenjem u Windows Serveru 2012.
 • Uvedu mrežne servise.
 • Uvedu daljinski pristup (Remote Access).
 • Uvedu Failover Clustering.
 • Uvedu Hyper-V™.
 • Uvedu Failover Clustering sa Hyper-V.
 • Uvedu bezbedan pristup podacima za korisnike i uređaje.
 • Uvedu Active Directory® Domain Services (AD DS).
 • Uvedu Active Directory Federation Services (AD FS).
 • Nadziru i održavaju Windows Server 2012.