OD20463D Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 300
Trajanje: 2 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Microsoft SQL Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Ovaj kurs opisuje kako da se uvede platforma skladišta podataka (data warehouse) kao podrške za BI rešenje. Studenti će učiti kako da naprave skladište podataka sa Microsoft® SQL Server® 2014, uvedu ETL sa SQL Server Integration Servisima, i proveravaju ispravnost podataka i čiste podatke pomoću SQL Server Data Quality Servisa i SQL Server Master Data Servisa.

Napomena: Ovaj kurs je namenjen ljudima koji žele da nauče SQL Server 2012 ili SQL Server 2014. On pokriva nove mogućnosti u SQL Serveru 2014, ali takođe i važne mogućnosti u celoj platformi SQL Server.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen profesionalcima baze podataka koji moraju da obavljaju ulogu BI programera (Business Intelligence Developer). Oni će morati da se usredsrede na praktičan rad na izradi BI rešenja uključujući uvođenje Data Warehouse, ETL, i pročišćavanje podataka. Prvenstveni zadaci uključuju:

 • Uvođenje skladišta podataka.
 • Pisanje SSIS paketa za izdvajanje, transformisanje i učitavanje podataka
 • Nametanje integriteta podataka koristeći Master Data Servise.
 • Pročišćavanje podataka koristeći Data Quality Servise.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Opišu koncepte i razmatranje arhitekture skladišta podataka.
 • Odaberu odgovarajuću hardversku platformu za skladište podataka.
 • Projektuju i uvedu skladište podataka.
 • Uvedu tok podataka u SSIS paketu.
 • Uvedu tok kontrole u SSIS paketu.
 • Otklanjaju greške i rešavaju probleme SSIS paketa.
 • Uvedu ETL rešenje koje podržava inkrementno izdvajanje podataka.
 • Uvedu ETL rešenje koje podržava inkrementno učitavanje podataka.
 • Uvedu pročišćavanje podataka korišćenjem Microsoft Data Quality Servisa.
 • Uvedu Master Data Services za nametanje integriteta podataka.
 • Prošire SSIS prilagođenim skriptovima i komponentama.
 • Uvedu i konfigurišu SSIS pakete.
 • Opišu kako BI rešenja mogu da troše podataka iz skladišta podataka.