OD20480BC Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Ciljna grupa: Developers
Nivo: 200
Trajanje: 5 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Visual Studio
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Ovaj kurs predstavlja uvod u HTML5, CSS3, i JavaScript. Ovaj kurs pomaže studentima da steknu osnovne veštine HTML5/CSS3/JavaScript programiranja. Ovaj kurs je početna tačka za obuku u izradi Veb aplikacija i Windows Store aplikacija. Fokus ovog kursa je upotreba HTML5/CSS3/JavaScript za primenu programske logike, definisanje i upotrebu promenljivih, primenu petlji i grananja, programiranje korisničkih interfejsa, prihvatanje i validiranje ulaza od korisnika, skladištenje podataka, i pravljenje dobro strukturisanih aplikacija.

Scenariji vežbanja za ovaj kurs izabrani su da podrže i prikažu strukture različitih scenarija aplikacija. Namenjeni su za usredsređivanje na principe i kodiranje komponenti/struktura koje se koriste za uspostavljanje HTML5 softverske aplikacije.

Ovaj kurs koristi Visual Studio 2012, koji se izvršava na Windowsu 8.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen profesionalnim programerima koji imaju 6-12 meseci iskustva u programiranju i koje zanima razvijanje aplikacija koje koriste HTML5 sa JavaScriptom i CSS3 (to mogu biti aplikacije za Windows Store, za Windows 8 ili veb aplikacije).

Ovaj kurs je namenjen studentima sa sledećim iskustvom:

• 1 – 3 meseci iskustva na izradi veb aplikacija, uključujući pisanje jednostavnog JavaScript koda

• 1 mesec iskustva na izradi Windows klijentskih aplikacija

• 1 mesec iskustva u korišćenju Visual Studija 2010 ili 2012

Ovaj kurs nije namenjen programerima sa tri ili više meseci iskustva sa kodiranjem HTML5.

Studenti koji se odluče za ovaj kurs, a nemaju iskustva u programiranju trebalo bi posebno da obrate pažnju na preduslove za obuku. Programeri sa više od 5 godina iskustva primetiće da su delovi ove obuke po prirodi fundamentalni kada opisuju sintaksu vezanu za određene programerske zadatke.

Pojedinci zainteresovani za polaganje ispita 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, takođe mogu da koriste ovaj kurs.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Objasne kako se koristi Visual Studio 2012 za pravljenje i izvršavanje veb aplikacije.
 • Opišu nove mogućnosti HTML5, prave i stilizuju HTML5 stranice.
 • Dodaju interaktivnost HTML5 stranici pomoću JavaScripta.
 • Prave HTML5 obrasce sa različitim tipovima ulaza, i proveravaju ispravnost ulaza od korisnika koristeći HTML5 atribute i  JavaScript kôd.
 • Šalju podatke na udaljeni izvor podataka i primaju podatke sa njega koristeći XMLHTTPRequest objekte i jQuery AJAX operacije.
 • Stilizuju HTML5 stranice koristeći CSS3.
 • Prave dobro srtukturisan JavaScript kôd koji se lako održava.
 • Koriste obične HTML5 API-je u interaktivnim veb aplikacijama.
 • Prave veb aplikacije koje podržavaju oflajn operacije.
 • Prave HTML5 veb stranice koje mogu da se prilagode različitim uređajima i faktorima oblika.
 • Dodaju naprednu grafiku na HTML5 stranicu koristeći Canvas elemente, i koristeći Scalable Vector Graphics.
 • Unaprede doživljaj korisnika dodavanjem animacije na HTML5 stranicu.
 • Koriste Web Sockets za slanje i primanje podataka između veb aplikacije i servera.
 • Unaprede vreme odziva veb aplikacije koja vrši dugotrajne operacije, pomoću Web Worker procesa.