OD20483BC Programming in C#

Ciljna grupa: Developers
Nivo: 200
Trajanje: 2 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Visual Studio
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Ovaj kurs obuke uči programere veštinama potrebnim da bi programeri pravili Windows aplikacije pomoću jezika C#. Tokom ovog kursa, studenti razmatraju osnove strukture C# programa, jezičku sintaksu i detalje implementacije, a zatim učvršćuju svoje znanje tokom nedelje dok prave jednu aplikaciju koja uključuje nekoliko svojstava okruženja .NET Framework 4.5.

Kurs uvodi mnoge tehnike i tehnologije koje se koriste u savremenim stonim aplikacijama i aplikacijama za preduzeća, kao što su:

 • Pravljenje novih tipova podataka.
 • Rukovanje događajima.
 • Programiranje korisničkog interfejsa.
 • Pristupanje bazi podataka.
 • Upotreba udaljenih podataka.
 • Asinhrono izvršavanje operacija.
 • Integrisanje sa neupravljanim kodom.
 • Pravljenje prilagođenih atributa.
 • Šifrovanje i dešifrovanje podataka.

Na kraju ovog kursa, studenti bi trebalo da napuste nastavu sa solidnim znanjem jezika C# i kako se on koristi u razvoju .NET Framework 4.5 aplikacija.

Ovaj kurs koristi Visual Studio 2012, koji se izvršava na Windowsu 8.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen iskusnim programerima koji već imaju iskustvo programiranja u jezicima C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic®, ili Java i shvataju koncepte objektno orijentisanog programiranja.

Ovaj kurs nije za studente kojima je programiranje novo; namenjen je profesionalnim programerima koji imaju najmanje jedan mesec iskustva u programiranju u objektno orijentisanom okruženju.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Opišu osovnu sintaksu i osobine jezika C#.
 • Prave i pozivaju metode, hvataju izuzetke i rukuju njima i opišu zahteve za nadgledanje velikih aplikacija.
 • Primene osnovnu strukture i bitne elemente tipične stone aplikacije.
 • Prave klase, definišu i primenjuju interfejse, i prave i koriste generičke kolekcije.
 • Koriste nasleđivanje u pravljenju hijerarhije klasa, prošire .NET Framework klasu i prave generičke klase i metode.
 • Čitaju i pišu podatke koristeći ulaz/izlaz fajlova i tokova, i serijalizuju i deserijalizuju podatke u različitim formatima.
 • Prave i koriste model podataka entiteta za pristupanje bazi podataka i koriste LINQ za upite i ažuriranje podataka.
 • Koriste tipove u prostoru imena System.Net i WCF Data Services za pristupanje i upite udaljenih podataka.
 • Naprave grafički korisnički interfejs koristeći XAML.
 • Poboljšaju propusnu moć i vreme odgovora aplikacija koristeći asinhrone zadatke (tasks) i operacije.
 • Uključe neupravljane biblioteke i dinamičke komponente u C# aplikaciju.
 • Ispitaju metapodatke tipova pomoću refleksije, prave i koriste prilagođene atribute, generišu kôd tokom izvršavanja, i upravljaju verzijama sklopova.
 • Šifruju i dešifruju podatke primenom simetričnog i asimetričnog šifrovanja.