OD20488B Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

Ciljna grupa: Developers
Nivo: 300
Trajanje: 2 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Microsoft SharePoint Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Na ovom kursu, studenti uče osnovne veštine uobičajene u skoro svim aktivnostima SharePoint razvoja. Tu spada rad sa objektnim modelima na serverskoj i klijentskoj strani, razvijanje i uvođenje funkcija, rešenja i aplikacija, upravljanje identitetom i dozvolama, sprovođenje upita i ažuriranja podataka, upravljanje taksonomijom, upotreba radnog toka za upravljanje poslovnim procesima i prilagođavanje korisničkog interfejsa.

Profil polaznika
Kurs je namenjen profesionalnim programerima koji razvijaju rešenja za SharePoint proizvode i tehnologije u timskom razvojnom okruženju, srednjem do velikog. Mada je potrebno određeno poznavanje razvoja rešenja sa SharePointom, od kandidata se ne očekuje prethodno iskustvo sa novim mogućnostima u SharePoint Serveru 2013.

Idealni kandidat je tehnički rukovodilac sa najmanje četiri godine iskustva u SharePoint i veb programiranju. Kandidat ima zadatak da dizajnira prilagođeni kôd za projekte koji se uvode u SharePoint okruženja ili treba da komuniciraju sa njima. Tu spada:

 • Izbor odgovarajućeg pristupa i izgradnja prilagođavanja u SharePointu.
 • Pravljenje i primena strategije za pakovanje, uvođenje i nadogradnju rešenja.
 • Navođenje SharePoint strukture podataka i sadržaja za prilagođavanja.
 • Vršenje dijagnoze i ispravljanje grešaka.
 • Planiranje i projektovanje skalabilnosti i performansi aplikacija.
 • Navođenje i olakšavanje pitanja performansi kod prilagođavanja.
 • Razumevanje autentifikacije i ovlašćivanja.
 • Iskustvo sa Windows PowerShellom.
 • Dobro poznavanje mogućnosti SharePointa.
 • Poznavanje onlajn servisa kao što su Azure i SharePoint Online.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Projektuju i upravljaju mogućnostima i rešenjima.
 • Pišu kôd za komponente na serverskoj strani.
 • Upravljaju i prilagođavaju autentifikaciju i ovlašćivanje.
 • Prave prilagođene sajtove i liste i upravljaju životnim ciklusom sajta.
 • Objasne mogućnosti i projektuju izbore za SharePoint aplikacije.
 • Koriste objektni model klijentske strane i API REST (API koji koristi HTTP zahteve za GET, PUT, POST i DELETE).
 • Pišu SharePoint aplikacije za hosting kod dobavljača ili kod sebe.
 • Distribuiraju i uvode SharePoint aplikacije.
 • Prave prilagođene radne tokove za automatizovanje poslovnih procesa.
 • Koriste tipove polja i sadržaja za upravljanje taksonomijom.
 • Prilagođavaju izgled i ponašanje elemenata korisničkog interfejsa.
 • Prilagođavaju kretanje po sajtu i označavanje sajta.