OD20761A Querying Data with Transact-SQL

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 300
Trajanje: 2 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Microsoft SQL Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Glavni cilj ovog trodnevnog kursa pod vođstvom instruktora je da pruži studentima dobro razumevanje jezika Transact-SQL koji se koristi u svim disciplinama vezanim za SQL Server; naime, administriranje baze podataka (Database Administration), razvijanje baze podataka (Database Development) i poslovno informisanje (Business Intelligence). Kao takvom, prvenstvena ciljna publika za ovaj kurs su: administratori baza podataka, programeri baza podataka i BI profesionalci.

Kurs će najverovatnije privući i ljude koji mnogo koriste SQL, a možda nisu usredsređeni na baze podataka; naime, ljude koji pišu izveštaje, poslovne analitičare i programere klijentskih aplikacija.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen administratorima baza podataka, programerima baza podataka i stručnjacima za poslovno informisanje. Kurs će najverovatnije privući i ljude koji mnogo koriste SQL a možda nisu usredsređeni na baze podataka; naime, ljude koji pišu izveštaje, poslovne analitičare i programere klijentskih aplikacija.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Opišu osnovnu arhitekturu i koncepte Microsoft SQL Servera 2016.
 • Shvataju sličnosti i razlike između Transact-SQLa i drugih računarskih jezika.
 • Pišu SELECT upite
 • Postavljaju upite nad više tabela
 • Sortiraju i filtriraju podatke
 • Opišu i koriste tipove podataka u SQL Serveru
 • Menjaju podatke pomoću Transact-SQL-a
 • Koriste ugrađene funkcije
 • Prave grupe i agregate podataka
 • Koriste podupite
 • Koriste izraze nad tabelama
 • Koriste operatore nad skupovima
 • Koriste rangiranje i pomeraj prozora i agregatne funkcije
 • Primenjuju pivotiranje i grupisanje skupova
 • Izvršavaju snimljene procedure
 • Programiraju sa T-SQL-om
 • Primenjuju obradu grešaka
 • Primenjuju transakcije