Majkrosoft SQL Server baze podataka sa postavljenim parametrom MAXSIZE

Svaki administrator Microsoft SQL Server baze podataka trebalo bi da upravlja rastom baza podataka na odgovarajući način. Nijedan administrator ne bi želeo da mu program ne radi zbog toga što u bazi podataka nema više prostora, a to se može dogoditi na nekoliko različitih načina. Jedan od njih je postavljanje parametra MAXSIZE za bazu podataka. Kad se proširi do utvrđene MAXSIZE vrednosti, baza se više neće automatski proširivati. Ako u tom slučaju neko pokuša da bazi doda još neki red, prikazaće mu se poruka koja ga obaveštava o grešci kao i da je baza podataka puna.

Postoje sasvim opravdani razlozi da se odredi parametar MAXSIZE: ne želimo da fajlovi baze prilikom automatskih proširenja zauzmu disk do poslednjeg bajta. Takođe uglavnom ne želimo da manuelno proširujemo fajlove baze podataka. U praksi se najčešće postavlja opcija da se fajlovi Microsoft SQL Server baze automatski povećavaju, ali pomoću MAXSIZE ipak ograničavaju na određenu maksimalnu veličinu.

Pomoću ALERT sistema Microsoft SQL Servera jednostavno je poslati email notifikaciju administratoru kada određeni fajl baze podataka prekorači zadatu veličinu i priblliži se zadatoj MAXSIZE vrednosti.

Ako ste tek počeli da radite u Microsoft SQL Server okruženju ili ste nasledili novi server baze podataka, trebalo bi da razmotrite mogućnost nadgledanja baza podataka koje imaju postavljen parametar MAXSIZE.

Naredni jednostavni upit prikazuje sve fajlove svih baza podataka na Microsoft SQL Serveru koji imaju postavljeni MAXSIZE na neku vrednost:

— Datoteke baze podataka koje imaju postavljenu maksimalnu veličinu
SELECT db_name(database_id) DatabaseName,
type_desc,
name,
physical_name,
size,
max_size
FROM sys.master_files
WHERE
max_size <> -1 and max_size <> 268435456;