MCSA SQL 2016 Database Administration

MCSA SQL 2016 Database Administration

Ovaj kurs je namenjen osobama čiji je posao administracija Microsoft SQL Servera. Kroz različita poglavlja polaznici će naučiti sve što je potrebno za uspešno i efekasno administriranje SQL Servera 2016 počev od upravljanja bezbednosti, zaštite podataka, različite backup/restore strategije, automatizacije administrativnih zadataka do korišćenja naprednih funkcija automatskog izveštavanja i nadgledanja operacija koje se izvršavaju nad SQL Serverom.
Takođe polaznici će naučiti da  instaliraju, nadograde i konfigurišu SQL Server.  Dobiće detaljna znanja u vezi konfiguracije baze podataka, postavljanja njenih fajlova na različite RAID sisteme, održavanja baza podataka.

MCSA SQL 2016 Database Administration  se sastoji od dva kursa:

 1. Kurs 20764 Administering a SQL Database Infrastructure
 2. Kurs 20765 Provisioning SQL Databases
 • Bezbednost na SQL Serveru
 • Zaštita podataka pomoću enkripcije i nadgledanja pristupa
 • Recovery modeli i backup strategije
 • Backup baza podataka
 • Restauracija baza podataka
 • Automatizacija upravljanja na SQL Serveru
 • Korišćenje notifikacija i uzbuna za nadgledanje SQL Servera
 • Nadgledanje SQL Servera
 • Uvoz i izvoz podataka
 • Instalacija SQL Servera 2016
 • Nadograđivanje predhodnih verzija SQL
 • Servera na verziju 2016
 • Rad sa bazama podataka
 • Održavanje baza podataka
 • Podešavanje fajlova od kojih se sastoji baza podataka

Poželjno je, ali ne i neophodno generalno poznavanje SQL programskog jezika koji se proučava na kursu 20761 – Querying Data with Transact-SQL.

Administrator baza podataka je neophodan u svakoj organizaciji koja koristi Microsoft SQL Server. Počev od banaka, osiguravajućih društava, do kompanija koje imaju instaliran ERP (Enterprise Resource Planning), DMS (Document Management System), CRM (Customer Relationship Management) i slične sisteme. Ovaj profil se bavi ključnim poslovima koji obezbeđuju kontinuitet stabilnog i sigurnog rada baza podataka, a samim tim i svih sistema koji od njih zavise. Administrator je dužan da obezbedi podatke po odgovarajućim standardima od eksternih i internih zlonamernih napada. Takođe, administrator baza podataka kreira odgovarajuće strategije pravljenja sigurnosnih kopija baza podataka koji se koriste u slučaju havarije hardvera.

Nakon završetka kursa polaznici će steći znanja  koja se traže u svim kategorijama organizacija koje se bave ili u svom sistemu koriste Microsoft SQL server.

Naše učionice