MCSA: SQL 2016 Database Development

MCSA: SQL 2016 Database Development

Data management and analytics

Ovaj sertifikat dokazuje vaše znanja kao profesionalca u oblasti baza podataka. Odnosi se i na lokalne (on-premises) i cloud bazirane podatke.Ovaj sertifikat IT profesionalcima pruža mogućnost karijere u svakoj organizaciji koja u svom poslovanju koristi sisteme koji se oslanjanju na Microsoft SQL server bazi podataka. Sertifikat ide u pravcu programiranja baza podataka, što obično znači tesnu saradnju sa timom koji kreira, razvija i održava poslovne sisteme. U slučaju kada organizacija koristi gotova poslovna rešenja (SAP, Microsoft Dynamics, CRM i slične), sertifikovani stručnjak ovog profila je zadužen za prilagođavanje i proširivanje rešenja kako bi optimalno zadovoljila konkretne potrebe. Kreiranje različitih novih izveštaja, rad sa podacima, kreiranje programskih objekata u bazi podataka i slični drugi poslovi su najčešća zaduženja.

Kurs 20761A – Querying Data with Transact-SQL

Ovaj ispit je namenjen SQL Server administratorima, sistem inženjerima i developerima sa dve ili više godine iskustva koji žele da sertifikuju svoje znanje u pisanju SQL upita.

Kurs 20762B – Developing SQL Databases

Profesionalci koji kreiraju baze podataka u različitim organizacijama mogu svoje znanje da potvrde ovim sertifikatom. Ispit i kurs prolaze kroz različite poslovne izazove, kao što su dostupnost podataka, kreiranje, podešavanje i održavanje baza podataka i njihovih fajlova, rad sa indeksima, programiranje stored procedura i funkcija, održavanje integriteta podataka i ostalim poslovima ove klasifikacije.

Ova dva kursa su namenjena početnicima koji žele da steknu znanja u vezi rada sa podacima na Microsoft SQL server bazi, programiraju uskladištene procedure, funkcije i druge programske elemente.

Za prvi kurs 20761A – Querying Data with Transact-SQL je potrebno elementarno znanja rada u Windows okruženju i poželjno je elementarno znanje o relacionim bazama podataka stečeno npr radom u Access-u, MySQL-u i sl.

Nije potrebno nikakvo predznanje za rad sa Microsoft SQL Serverom.

Drugi kurs 20762B – Developing SQL Databases  je logičan nastavak prethodnog tako da polaznici koji imaju znanja iz transact SQl-a ga mogu odmah upisati.

Naučićete da kreirate različite upite ka Microsoft SQL Server bazi podataka koji su potrebni u svakodnevnom radu, za kreiranje različitih izveštaja i analizu podataka u svim organizacijama.. Neophodan deo u sastavu projektnog tima koji se bavi izradom bilo kakve poslovne aplikacije, web sajta ili mobline aplikacije koja pristupa bazi podataka. Svaka druga organizacija koja se na bavi direktno IT delatnošću, a za svoje potrebe ima poslovni sistem baziran na SQL Serveru,  ima potrebu za ovakvim profilom. Microsoft SQL server je dominantna baza podataka u poslovnom okruženju domaćih i stranih firmi u našoj zemlji. Ovo uključuje  banke, osiguravajuća društva, trgovinskih firmi, web sajtova i sličnih scenarija.

Takođe, ovaj sertifikat profiliše IT stručnjake u pravcu programiranja na SQL server platformi. Sadrži skup znanja neophodan za izradu poslovnih aplikacija u takozvanom back-end nivou. Ovaj nivo predstavlja osnovu za prilaz podacima i rad sa njima. Na beck-end nivo se nadovezuju različiti tipovi aplikacija (desktop, web, mobile) koje preko odgovarajućeg interfejsa dalje komuniciraju sa korisnikom.

Predavači

mr Miloš Milosavljević

Biografija
 • CET predavac od 1997.
 • Sertifikovani Microsoft trener od 1999 godine
 • Microsoft Certified IT Professional
 • Microsoft Certified Solutions Associate (Microsoft SQL Server)
 • Microsoft Certified Technology Associate
 • Microsoft Certified Technology Specialist
 • Microsoft Certified Database Administrator
 • Učešće u organizaciji i predavanja na konferenciji „SINERGIJA“ ( http://www.mssinergija.net ) od osnivanja 2001. godine na dalje.

dr Snežana Popović

Biografija
 • CET predavac od 1999
 • Sertifikovani Microsoft trener od 2002.
 • Microsoft Certified Application Developer
 • MCSD Microsoft Certified Solution Developer – Microsoft .NET
 • MCTS Microsoft Certified Technology Specialist
 • MCPD Microsoft Certified Professional Developer
 • Docent na Računarskom fakultetu

M.Sci.Bratislav Dimitrov

Biografija
 • CET predavac od 2011
 • Development Lead, Scrum master,
 • MS Visual Studio 2003/2005/2008/2010/2012/2015/2017,
 • MS SQL Server 2000/2005/2008 (R2), 2012/2016,
 • MS SQL Server Integration Services (SSIS),
 • MS SQL Server Reporting Services (SSRS)

Naše učionice