CompTIA A+

CompTIA A+

Na ovom kursu ćete steći osnovne informacije i veštine koje su vam neophodne da instalirate, nadogradite, popravite, konfigurišete, optimizujete, ustanovite i otklonite probleme na personalnim računarima,mreži i operativnim sistemima.

Kurs za servisere personalnih računara.

Na ovom kursu ćete steći osnovne informacije i veštine koje su vam neophodne da instalirate,nadogradite,popravite,konfigurišete,optimizujete,ustanovite i otklonite probleme na personalnim računarima,mreži i operativnim sistemima.

Ovaj kurs je ujedno i priprema za dva ispita potrebna za sticanje CompTIA A+ sertifikata koji je međunarodno priznati standard za tehničare računarske podrške.

Da biste dobili  A+ sertifikat morate položiti dva ispita.Prvi ispit je  220-901 CompTIA A+ Essentials a drugi je 220-902 CompTIA A+ Practical Application.

Svaki polaznik kursa dobija dve elektronske knjige za pripremu oba ispita:

CompTIA A+ Certification (220-901, 220-902) FastTrack Study Guide.

Kurs traje 10 radnih dana po 4 časa dnevno – ukupno 40 časova.

Po završetku kursa moći ćete samostalno da pružate usluge servisiranja i održavanja računara a kada položite oba ispita za A+ možete da aplicirate za poslove tehničke podrške u IT sektoru na tržištu rada.

1 – Osnove Hardvera

– Sistemske komponente računara

– Uređaji za skladištenje podataka

– Vrste priključaka , uređaja i njihovo povezivanje

2 – Osnove operativnih sistema

– Vrste operativnih sistema

– Windows Control Panel alati

– Command Line alati

– Windows sigurnosna podešavanja

– Windows OS alati

3 – Operativne procedure

– Osnovne tehnike i alati za održavanje računara

– Zaštita pri radu sa elektronskim uređajima

– Zaštita okoline i rukovanje materijalima

– Profesionalnost i komunikacija sa klijentima

4 – Instalacija i konfiguracija računarskih komponenti

– Instalacija i konfiguracija grafičkih kartica

– Instalacija i konfiguracija ulaznih uredjaja

– Instalacija i konfiguracija kartica za proširenje

– Instalacija i konfiguracija multimedijalnih uređaja

5 – Održavanje sistemskih komponenti

– Matične ploče

– Procesori i sistemi za hlađenje

– Odabir i instalacija Napajanja

– Vrste i mogućnosti RAM memorija

– Instalacija i konfiguracija uređaja za skladištenje podataka

– Konfigurisanje BIOS-a

6 – Instalacija i konfiguracija Operativnih sistema

– Virtuelizacija operativnih sistema i aplikacija

– Instalacija Microsoft Windows operativnog sistema

– Nadogradnja Windows sistema

– Windows preventivno održavanje

7 – Radna okruženja

– standardna Radna okruženja

– Radno okruženje po zahtevu

8 – Mrežne Tehnologije

– Pasivna i aktivna mrežna oprema

– TCP/IP protokol

– Tipovi Mreža

– Portovi i protokoli

– Podešavanje i konfigurisanje Windows mreže

– Mrežni alati

– Sigurnost Mreže

9 – Laptopovi

– Komponente Laptop računara

– Instalacija i konfiguracija laptop komponenti

10 – Prenosivi uređaji

– vrste Prenosivih uređaja

– konfiguracija Prenosivih uređaja

11 – Štampači

– Tipovi Štampača

– Instalacija,konfiguracija i održavanje štampača

12 – Sigurnost

– Osnove sigurnosti

– Sigurnosne pretnje i ranjivost sistema

– Mere za zaštitu sigurnosti

– Podešavanje sigurnosti radne stanice

13 – Dijagnostika i uklanjaje kvarova računarskih komponenti

– Dijagnostika i uklanjaje kvarova Grafičkih kartica

– Dijagnostika i uklanjaje kvarova Uređaja za skladištenje podataka

– Dijagnostika i uklanjaje kvarova sitemskih komponenti

– Dijagnostika i uklanjaje kvarova Laptopova

– Dijagnostika i uklanjaje kvarova Štampača

– Dijagnostika i uklanjaje problema u Operativnim sistemima

– Dijagnostika i uklanjaje problema žičnih i bežičnih mreža

– Dijagnostika i uklanjaje čestih sigurnosnih problema i propusta

Sve  matične ploče na sebi poseduju specijalni ROM (Read Only Memory) čip.Ovaj čip u sebi sadrži razne startup programe i minimalni set drajvera.Kada pritisnete power dugme na vašem računaru jedan od startup programa iz gore pomenutog čipa se startuje automatski.

To je POST (power on self test).On testira procesor,memoriju,chipset,grafičku karticu,disk kontrolere,disk uređaje,tastaturu i ostale važne komponente vašeg računara.

Da pomenemo još neke startup programe.

SETUP je program u koji ulazimo preko shortcut-a na tastaturi (obično taster Del ili F2).Taster pritiskamo dok još traje POST program koji kad istestira vaše komponente , pusti video signal sa  grafičke kartice na monitor i na ekranu vam ispisuje izveštaj o tome šta je istestirao i detektovao.Sve ovo što smo nabrojali traje od 1 do 5 sekundi tako da taster za ulazak u SETUP program moramo brzo pritisnuti.Kada uđemo u SETUP u njemu možemo da konfigurišemo mnoge parametre  matične ploče,čipseta,procesora,redosled boot uređaja,power management,datum i vreme,možemo  zaštititi lozinkom i sam SETUP program od neovlašćenog korišćenja.Parametri koje vi namestite u SETUP programu čuvaju se u  CMOS memoriji koja se neprekidno napaja iz baterije (obično CR2032 3v – takozvana tableta baterija ).Baterija služi da sačuva konfiguraciju vašeg računara čak i kada nije uključen na naponsku mrežu.Radni vek baterije je od 3-5 godina.

BootMenu u koji takođe ulazimo preko shortcut-a na tastaturi. Obično taster F12 ili neki drugi zavisno od proizvođača.BootMenu je manje komplikovan od SETUP programa i kada se pojavi na ekranu ponudi nam spisak svih bootabilnih uređaja (uređaji sa kojih se može startovati neki operativni sistem).Lista ponuđenih uređaja zavisi od toga kako smo ih konfigurisali u SETUP programu (napr. možemo isključiti sve uređaje osim hard diska i time sprečiti neovlašćeno startovanje sistema sa USB flash memorija DVD-a…

BIOS(Basic Input Output System) je kolekcija drajvera neophodnih da bi  operativni sistem i korisnik u ranoj fazi startovanja računara (odmah posle uključivanja i pre nego što se učitaju drajveri od vašeg Windows,Linux,OSX…. operativnog sistema) imali mogućnost  interakcije sa osnovnim komponentama hardvera u računaru.

Bootstrap loader je program koji protrči kroz vaš boot order (čita prvi fizički sektor svih uređaja koje ste vi konfigurisali u SETUP programu napr. 1st boot device:USB HDD,2nd boot device DVD,3rd boot device HDD Drive) tražeći Master Boot Record (MBR).Kada nađe MBR kod ,izvrši ga,pročita prvi fizički sektor tog bootable uređaja koji je početak Volume Boot Record-a (VBR) i tek onda se učitava prvi startup fajl instaliranog Operativnog sistema (IO.sys kod windows 9x/Me,ntldr kod windows XP/2000/NT,bootmgr kod Windows 7/8/10).Tek onda operativni sistem preuzima kontrolu i nastavlja boot proces.

Dodatne kartice kojima proširujete mogućnosti vašeg sistema takođe imaju ROM čip koji se zove Firmware.Grafičke,RAID ,Mrežne,zvučne…kartice sve imaju na sebi Firmware.

Flešovanje BIOS-a (brisanje čipa sa svim programima i drajverima i upisivanje novije verzije istih) je rizična operacija i treba je raditi samo kada je stvarno neophodna.Pre svega treba proveriti kod proizvođača vaše matične ploče koji problemi su tom novom verzijom biosa rešeni (ako se neki vaš problem pominje onda imate razloga da pristupite flashovanju).

Ako ste se odlučili na akciju prvo proverite tačno koji je vaš model ploče i koja je revizija (jer proizvođači izbace ponekad ploče iste oznake u više verzija).Posle toga skinite upute,BIOS fajl,program za flashovanje i počnite.

Naše učionice