Više od 70 stručnih kurseva i obuka

40,497

uspešnih polaznika

59%

polaznika ocenilo je da su im naše stručne obuke značajno poboljšale rad

70%

stečenih veština primenićete na radnom mestu već prva dva meseca

44%

radnog vremena koristićete nova znanja i veštine

/ 10 savremeno opremljenih kabineta

/ Grupe do 10 polaznika

/ 5 sertifikovanih Microsoft trenera

/ Od kurseva za najmlađe do stručnih specijalizacija

/ 396 izdanja stručne literature

Inovativni i fleskibilni metodi učenja

/ Stručne konsultacije pri odabiru kurseva

/ Odabir pravih obuka i kurseva za svaki pojedinačni sektor

/ Stručno usavršavanje

/ Tradicionalna nastava u učionici

/ Učionica u vašoj firmi

/ Individualni časovi

/ Od Office-a, Excell-a i Word-a do kompleksnih serverskih sistema

/ Rad sa vrhunskim kompanijama poput Cisco, Citrix, VMware i Microsoft

/ Nagrađivani treneri i sertifikovani predavači