Programerski

Java osnovni kurs – priprema za OCA Java SE 8

Puna cena: 300 €
Akcijska cena: 220 €
Trajanje č/d: 36/12