MCSA Windows Server 2016

MCSA je serija od tri kursa namenjena osobama koje su tipično budući ili aktuelni administratori Windows Server sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema ili da po prvi put steknu MCSA ili MCSE sertifikat. Ova serija kurseva je takođe namenjena iskusnim administratorima Windows 2003 i 2008 sistema kojima je potrebno da brzo usvoje ozbiljne tehnološke razlike koje su se u međuvremenu pojavile.

MCSA serija kurseva se sastoji od tri kursa:

MCSA serija kurseva omogućava savladavanje većine fundamentalnih tehnologija iz oblasti administracije Windows Server 2016 operativnog sistema, izuzev Internet Information servisa. To ga čini esencijalnim izborom za svakoga ko se odluči za karijeru administratora sistema.

Poznavanje osnova PC hardvera i pristojna upućenost u vezi korišćenja klijentskih Windows operativnih sistema kao što su Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10. Prethodno iskustvo u administraciji Windows klijenata je veoma poželjno ali ne i apsolutno neophodno.

Nakon završetka serije MCSA kurseva i položenih ispita za sticanje sertifikata MCSA, nezaposleni kandidat bez iskustva može da aplicira za radno mesto tzv. administratora juniora Windows serverskih ili Windows desktop operativnih sistema i da time započne svoju IT karijeru koja se kasnije može usmeravati na administraciju drugih servisa koji se koriste u organizaciji.

Naše učionice

Testiraj svoje znanje

Prijava

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema ili da po prvi put steknu MCSA ili MCSE sertifikat. Kurs je takođe namenjen iskusnim administratorima Windows 2003 i 2008 sistema kojima je potrebno da brzo usvoje ozbiljne tehnološke razlike koje su se u međuvremenu pojavile.

Ovaj kurs se sastoji iz niza poglavlja koji omogućavaju savladavanje procesa instalacije, nadogradnje i migracije Windows Server 2016 operativnog sistema, konfigurisanja lokalnih skladišta podataka uključujući tehnologije hardverskog i softverskog RAID-a, implementaciju DAS, NAS i SAN skladišta podataka, implementaciju skladišta podataka baziranih na tehnologiji apstrakcije disk prostora, implementaciju tehnologije virtuelizacije operativnih sistema, korišćenje Docker kontejnera, implementaciju zaštite i oporavka sistema u slučaju katastrofe, korišćenje tehnologija koje omogućavaju nesmetan rad servisa u slučaju pada jednog ili više servera, pojednostavljenje instalacije korišćenjem tehnologije MDT i upravljanje procesima ažuriranja operativnog sistema.

Poznavanje osnova PC hardvera i pristojna upućenost u vezi korišćenja klijentskih Windows operativnih sistema kao što su Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10. Prethodno iskustvo u administraciji Windows klijenata je veoma poželjno ali ne i apsolutno neophodno.

Kurs se sastoji od dvanaest poglavlja (modula) podeljenih na lekcije (lessons) i vežbe (labs). Lista poglavlja, lekcija i vežbi data je u nastavku teksta.

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads

Lessons

·         Introducing Windows Server 2016

·         Preparing and installing Nano Server and Server Core

·         Preparing for upgrades and migrations

·         Migrating server roles and workloads

·         Windows Server activation models

Lab : Installing and configuring Nano Server

Module 2: Configuring local storage

Lessons

·         Managing disks in Windows Server

·         Managing volumes in Windows Server

Lab : Configuring local storage

Module 3: Implementing enterprise storage solutions

Lessons

·         Overview of DAS, NAS, and SANs

·         Comparing Fibre Channel, iSCSI, and Fibre Channel over Ethernet

·         Understanding iSNS, DCB, and MPIO

·         Configuring sharing in Windows Server 2016

Lab : Planning and configuring storage technologies and components

Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

Lessons

·         Implementing Storage Spaces

·         Managing Storage Spaces

·         Implementing Data Deduplication

Lab : Implementing Storage Spaces

Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

Lessons

·         Overview of Hyper-V

·         Installing Hyper-V

·         Configuring storage on Hyper-V host servers

·         Configuring networking on Hyper-V host servers

·         Configuring Hyper-V virtual machines

·         Managing virtual machines

Lab : Installing and configuring Hyper-V

Module 6: Deploying and managing Windows and Hyper-V containers

Lessons

·         Overview of containers in Windows Server 2016

·         Deploying Windows Server and Hyper-V containers

·         Installing, configuring, and managing containers by using Docker

Lab : Installing and configuring containers

Module 7: Overview of high availability and disaster recovery

Lessons

·         Defining levels of availability

·         Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines

·         Backing up and restoring by using Windows Server Backup

·         High availability with failover clustering in Windows Server 2016

Lab : Planning and implementing a high availability and disaster recovery solution

Module 8: Implementing failover clustering

Lessons

·         Planning a failover cluster

·         Creating and configuring a new failover cluster

·         Maintaining a failover cluster

·         Troubleshooting a failover cluster

·         Implementing site high availability with stretch clustering

Lab : Implementing a failover clustering

Module 9: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

Lessons

·         Overview of the integration of Hyper-V Server 2016 with failover clustering

·         Implementing Hyper-V VMs on failover clusters

·         Key features for VMs in a clustered environment

Lab : Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

Lab : Managing a failover cluster

Module 10: Implementing Network Load Balancing

Lessons

·         Overview of NLB

·         Configuring an NLB cluster

·         Planning an NLB implementation

Lab : Implementing NLB

Module 11: Creating and managing deployment images

Lessons

·         Introduction to deployment images

·         Creating and managing deployment images by using MDT

·         Virtual machine environments for different workloads

Lab : Using MDT to deploy Windows Server 2016

Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

Lessons

·         WSUS overview and deployment options

·         Update management process with WSUS

·         Overview of Windows PowerShell DSC

·         Overview of Windows Server 2016 monitoring tools

·         Using Performance Monitor

·         Monitoring event logs

Lab : Implementing WSUS and deploying updates

Lab : Monitoring and troubleshooting Windows Server 2016

Na ovom kursu se izučava jedan deo fundamentalnih tehnologija, definisanih sadržajem i opisom kursa, iz oblasti administracije Windows Server 2016 operativnog sistema. Ostali kursevi koji su deo plana i programa za sticanje MCSA sertifikata omogućavaju izučavanje ostatka fundamentalnih tehnologija administracije Windows Server 2016 operativnog sistema.

Nakon završetka kursa i položenih ispita za sticanje sertifikata MCSA, nezaposleni kandidat bez iskustva može da aplicira za radno mesto tzv. administratora juniora Windows serverskih ili Windows desktop operativnih sistema i da time započne svoju IT karijeru koja se kasnije može usmeravati na administraciju drugih servisa koji se koriste u organizaciji.

Kurs je sastavni deo nastavnog plana i programa firme Microsoft za sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert – MCSE. Koristi se za pripremu ispita 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016. Ovo je tipično prvi ispit iz serije koji treba položiti za sticanje oba pomenuta sertifikata.

Uz knjigu iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft, obezbeđujemo dodatni materijal za učenje u vidu prezentacija, skripti, linkova i procedura, mukotrpno sakupljan i građen tokom niza prethodnih godina, koji samo našim kursistima obezbeđuje razjašnjenja mnogih pojmova ili tehnologija koji nastavnim planom i programom nisu obuhvaćeni, a koji daju strahovitu kompetitivnu prednost našim polaznicima.

Uz kurs sedobija predviđena knjiga iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft za savladavanje ovog kursa sa vežbama.

Naše učionice

Testiraj svoje znanje

Prijava

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

20741 Networking with Windows Server 2016

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema ili da po prvi put steknu MCSA ili MCSE sertifikat. Kurs je takođe namenjen iskusnim administratorima Windows 2003 i 2008 sistema kojima je potrebno da brzo usvoje ozbiljne tehnološke razlike koje su se u međuvremenu pojavile.

Na ovom kursu se izučavaju osnovi administracije IPv4 protokola, automatizacija procesa alokacije IP adresa korišćenjem DHCP servisa, osnovi administracije IPv6 protokola, implementacija procesa razrešavanja imena pomoću DNS servisa, evidentiranje alociranih IP adresa pomoću IPAM servisa, implementacija tehnologije Web Application Proxy , implementacija udaljenog pristupa pomoću Direct Access i klasičnih VPN tehnologija, implementacija DFS i Branch Cache tehnologija , korišćenje SDN-a i naprednih osobina mrežnih tehnologija Windows Server 2016 operativnog sistema.

Na ovom kursu se izučava jedan deo fundamentalnih tehnologija, definisanih sadržajem i opisom kursa, iz oblasti administracije Windows Server 2016 operativnog sistema. Ostali kursevi koji su deo plana i programa za sticanje MCSA sertifikata omogućavaju izučavanje ostatka fundamentalnih tehnologija administracije Windows Server 2016 operativnog sistema.

Poznavanje osnova PC hardvera i pristojna upućenost u vezi korišćenja klijentskih Windows operativnih sistema kao što su Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10. Prethodno iskustvo u administraciji Windows klijenata je veoma poželjno ali ne i apsolutno neophodno.

Kurs se sastoji od jedanaest poglavlja (modula) podeljenih na lekcije (lessons) i vežbe (labs). Lista poglavlja, lekcija i vežbi data je u nastavku teksta.

Module 1: Planning and implementing an IPv4 network

Lessons

·         Planning IPv4 addressing

·         Configuring an IPv4 host

·         Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity

Lab : Planning an IPv4 network

Lab : Implementing and troubleshooting an IPv4 network

Module 2: Implementing DHCP

Lessons

·         Overview of the DHCP server role

·         Deploying DHCP

·         Managing and troubleshooting DHCP

Lab : Implementing DHCP

Module 3: Implementing IPv6

Lessons

·         Overview of IPv6 addressing

·         Configuring an IPv6 host

·         Implementing IPv6 and IPv4 coexistence

·         Transitioning from IPv4 to IPv6

Lab : Configuring and evaluating IPv6 transition technologies

Module 4: Implementing DNS

Lessons

·         Implementing DNS servers

·         Configuring zones in DNS

·         Configuring name resolution between DNS zones

·         Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)

·         Configuring advanced DNS settings

Lab : Planning and implementing name resolution by using DNS

Lab : Integrating DNS with Active Directory

Lab : Configuring advanced DNS settings

Module 5: Implementing and managing IPAM

Lessons

·         Overview of IPAM

·         Deploying IPAM

·         Managing IP address spaces by using IPAM

Lab : Implementing IPAM

Module 6: Remote access in Windows Server 2016

Lessons

·         Overview of remote access

·         Implementing the Web Application Proxy

Lab : Implementing Web Application Proxy

Module 7: Implementing DirectAccess

Lessons

·         Overview of DirectAccess

·         Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard

·         Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure

Lab : Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard

Lab : Deploying an advanced DirectAccess solution

Module 8: Implementing VPNs

Lessons

·         Planning VPNs

·         Implementing VPNs

Lab : Implementing VPN

Module 9: Implementing networking for branch offices

Lessons

·         Networking features and considerations for branch offices

·         Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices

·         Implementing BranchCache for branch offices

Lab : Implementing DFS for branch offices

Lab : Implementing BranchCache

Module 10: Configuring advanced networking features

Lessons

·         Overview of high performance networking features

·         Configuring advanced Microsoft Hyper-V networking features

Lab : Configuring advanced Hyper-V networking features

Module 11: Implementing Software Defined Networking

Lessons

·         Overview of SDN.

·         Implementing network virtualization

·         Implementing Network Controller

Lab : Deploying Network Controller

Prateći materijal
Uz kurs se  dobija predviđena knjiga iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft za savladavanje ovog kursa sa vežbama.

Kurs je sastavni deo nastavnog plana i programa firme Microsoft za sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert – MCSE. Koristi se za pripremu ispita 70-741: Networking with Windows Server 2016. Ovo je tipično drugi ispit iz serije koji treba položiti za sticanje oba pomenuta sertifikata.

Uz knjigu iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft, obezbeđujemo dodatni materijal za učenje u vidu prezentacija, skripti, linkova i procedura, mukotrpno sakupljan i građen tokom niza prethodnih godina, koji samo našim kursistima obezbeđuje razjašnjenja mnogih pojmova ili tehnologija koji nastavnim planom i programom nisu obuhvaćeni, a koji daju strahovitu kompetitivnu prednost našim polaznicima.

Uz knjigu iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft, obezbeđujemo dodatni materijal za učenje u vidu prezentacija, skripti, linkova i procedura, mukotrpno sakupljan i građen tokom niza prethodnih godina, koji samo našim kursistima obezbeđuje razjašnjenja mnogih pojmova ili tehnologija koji nastavnim planom i programom nisu obuhvaćeni, a koji daju strahovitu kompetitivnu prednost našim polaznicima.

Nakon završetka kursa i položenih ispita za sticanje sertifikata MCSA, nezaposleni kandidat bez iskustva može da aplicira za radno mesto tzv. administratora juniora Windows serverskih ili Windows desktop operativnih sistema i da time započne svoju IT karijeru koja se kasnije može usmeravati na administraciju drugih servisa koji se koriste u organizaciji.

Naše učionice

Testiraj svoje znanje

Prijava

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

20742 Identity with Windows Server 2016

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema ili da po prvi put steknu MCSA ili MCSE sertifikat. Kurs je takođe namenjen iskusnim administratorima Windows 2003 i 2008 sistema kojima je potrebno da brzo usvoje ozbiljne tehnološke razlike koje su se u međuvremenu pojavile.

Radi se o verovatno najvažnijem od tri kursa za sticanje MCSA sertifikata. Ovde se izučavaju kompletni osnovi tehnologije aktivnog direktorijuma kroz osam poglavlja. Za više detalja pogledati sadržaj kursa. Takođe se obrađuju i prateći servisi za izdavanje digitalnih sertifikata, zaštite dokumenata pomoću ADRMS tehnologije, implementacija identiteta povezanih u tzv. federativne relacije verovanja kao i sinhronizacija aktivnog direktorijuma sa Azure AD servisima u oblaku,

Na ovom kursu se izučava jedan deo fundamentalnih tehnologija, definisanih sadržajem i opisom kursa, iz oblasti administracije Windows Server 2016 operativnog sistema. Ostali kursevi koji su deo plana i programa za sticanje MCSA sertifikata omogućavaju izučavanje ostatka fundamentalnih tehnologija administracije Windows Server 2016 operativnog sistema.

Poznavanje osnova PC hardvera i pristojna upućenost u vezi korišćenja klijentskih Windows operativnih sistema kao što su Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10. Prethodno iskustvo u administraciji Windows klijenata je veoma poželjno ali ne i apsolutno neophodno.

Kurs se sastoji od trinaest poglavlja (modula) podeljenih na lekcije (lessons) i vežbe (labs). Lista poglavlja, lekcija i vežbi data je u nastavku teksta.

Module 1: Installing and configuring domain controllers

Lessons

·         Overview of AD DS

·         Overview of AD DS domain controllers

·         Deploying a domain controller

Lab : Deploying and administering AD DS

Module 2: Managing objects in AD DS

Lessons

·         Managing user accounts

·         Managing groups in AD DS

·         Managing computer objects in AD DS

·         Using Windows PowerShell for AD DS administration

·         Implementing and managing OUs

Lab : Managing AD DS objects

Lab : Administering AD DS

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

Lessons

·         Overview of advanced AD DS deployments

·         Deploying a distributed AD DS environment

·         Configuring AD DS trusts

Lab : Domain and trust management in AD DS

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

Lessons

·         Overview of AD DS replication

·         Configuring AD DS sites

·         Configuring and monitoring AD DS replication

Lab : Implementing AD DS sites and replication

Module 5: Implementing Group Policy

Lessons

·         Introducing Group Policy

·         Implementing and administering GPOs

·         Group Policy scope and Group Policy processing

·         Troubleshooting the application of GPOs

Lab : Implementing a Group Policy infrastructure

Lab : Troubleshooting Group Policy infrastructure

Module 6: Managing user settings with Group Policy

Lessons

·         Implementing administrative templates

·         Configuring Folder Redirection, software installation, and scripts

·         Configuring Group Policy preferences

Lab : Managing user settings with GPOs

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

Lessons

·         Securing domain controllers

·         Implementing account security

·         Implementing audit authentication

·         Configuring managed service accounts

Lab : Securing AD DS

Module 8: Deploying and managing AD CS

Lessons

·         Deploying CAs

·         Administering CAs

·         Troubleshooting and maintaining CAs

Lab : Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy

Deploying an offline root CA

Deploying an enterprise subordinate CA

Module 9: Deploying and managing certificates

Lessons

·         Deploying and managing certificate templates

·         Managing certificate deployment, revocation, and recovery

·         Using certificates in a business environment

·         Implementing and managing smart cards

Lab : Deploying and using certificates

Module 10: Implementing and administering AD FS

Lessons

·         Overview of AD FS

·         AD FS requirements and planning

·         Deploying and configuring AD FS

·         Overview of Web Application Proxy

Lab : Implementing AD FS

Module 11: Implementing and administering AD RMS

·         Lessons

·         Overview of AD RMS

·         Deploying and managing an AD RMS infrastructure

·         Configuring AD RMS content protection

Lab : Implementing an AD RMS infrastructure

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

Lessons

·         Planning and preparing for directory synchronization

·         Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect

·         Managing identities with directory synchronization

Lab : Configuring directory synchronization

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

Lessons

·         Monitoring AD DS

·         Managing the Active Directory database

·         Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

Lab : Recovering objects in AD DS

Kurs je sastavni deo nastavnog plana i programa firme Microsoft za sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert – MCSE. Koristi se za pripremu ispita 70-742 Identity with Windows Server 2016. Ovo je tipično treći ispit iz serije koji treba položiti za sticanje oba pomenuta sertifikata.

Uz knjigu iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft, obezbeđujemo dodatni materijal za učenje u vidu prezentacija, skripti, linkova i procedura, mukotrpno sakupljan i građen tokom niza prethodnih godina, koji samo našim kursistima obezbeđuje razjašnjenja mnogih pojmova ili tehnologija koji nastavnim planom i programom nisu obuhvaćeni, a koji daju strahovitu kompetitivnu prednost našim polaznicima.

Uz kurs se dobija predviđena knjiga iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft za savladavanje ovog kursa sa vežbama.

Nakon završetka kursa i položenih ispita za sticanje sertifikata MCSA, nezaposleni kandidat bez iskustva može da aplicira za radno mesto tzv. administratora juniora Windows serverskih ili Windows desktop operativnih sistema i da time započne svoju IT karijeru koja se kasnije može usmeravati na administraciju drugih servisa koji se koriste u organizaciji.

Naše učionice

Testiraj svoje znanje

Prijava

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

20761 Querying Data with Transact-SQL

Kurs je namenjen profesionalcima koji rade sa bazama podataka na Microsoft SQL Serveru, programerima aplikacija koje pristupaju relacionim bazama i kreatorima BI (Business Inteligence) sistema.

Kurs je namenjen profesionalcima koji rade sa bazama podataka na Microsoft SQL Serveru, programerima aplikacija koje pristupaju relacionim bazama i kreatorima BI (Business Inteligence) sistema.  Predstavlja početni kurs za Microsoft SQL Server i osnovu neophodnu za sve naredne kurseve. Pošto obrađuje standardni jezik za zadavanje upita, znanja stečena na ovom kursu su primenjiva i na ostalim relacionim bazama koje podržavaju standardni SQL programski jezik kao što su Oracle, Access, My SQL, Informix i druge.

Kurs je takođe interesantan i profesionalcima koji se bave pisanjem izveštaja, poslovnim analitičarima koji koriste Excel, SPSS i druge alate, kao i svim ostalim koji se u svom radu oslanjaju na podatke iz relacionih baza, specifično Microsoft SQL Servera. Takođe, programeri desktop, web, mobilnih i embedded aplikacija će naučiti kako da iz svog koda pristupe SQL serveru i rade sve potrebne manipulacije podacima.

Kurs izvode sertifikovani Microsoft treneri sa višegodišnjim iskustvom u nastavi. Uz naučena poglavlja polaznicima se uvek predstavljaju odgovarajući primeri.

Za praćenje ovog kursa neophodna su osnovna znanja za rad u Microsoft Windows operativnom sistemu. Nikakva druga predznanja o bazama podataka nisu potrebna – ovo je početni kurs.

Upoznavanje sa Microsoft SQL Serverom 2016, njegovom arhitekturom, osnovnim alatima i servisima
Uvod u rad sa SQL upitima
Pisanje SELECT upita
Dobijanje podataka iz više tabela
Sortiranje i filtriranje podataka
Tipovi podataka na SQL Serveru
Modifikovanje podataka
Korišćenje dostupnih funkcija
Grupisanje i agregacija podataka
Korišćenje pod-upita
Table Expressions
Set operatori
Windows rankiranje, offset i agregatne funkcije
Pivot tabele i grupisani setovi podataka
Pozivanje uskladištenih procedura
Uvod u programiranje SQL servera
Upravljanje greškama
Implementacija transakcija

Kurs 20761 – Querying Data with Transact-SQL je zvanična priprema za polaganje ispita I sticanje međunarodno priznatih Microsoft sertifikata. Navedeni kurs je priprema za polaganje ipita 70-761 Querying Data with Transact-SQL.

Sve Microsoft ispite možete prijaviti I polagati  u CET testing centru. CET je zvanični Pearson Vue test centar.

Svi polaznici kursa dobijaju knjigu Microsoft SQL Server 2012 programiranje.

sql 2012

Ovo je početni Microsoft SQL server kurs. Naučićete da kreirate različite upite ka Microsoft SQL Server bazi podataka koji su potrebni u svakodnevnom radu, za kreiranje različitih izveštaja i analizu podataka. Neophodan deo u sastavu projektnog tima koji se bavi izradom bilo kakve poslovne aplikacije, web sajta ili mobline aplikacije koja pristupa bazi podataka. Svaka druga organizacija koja se na bavi direktno IT delatnošću, a za svoje potrebe ima poslovni sistem baziran na SQL Serveru, može imati potrebu za ovakvim profilom. Microsoft SQL server je dominantna baza podataka u poslovnom okruženju Srpskih organizacija. Ovo uključuje većinu banaka, osiguravajućih društava i sličnih organizacija.

Naše učionice

Testiraj svoje znanje

Prijava

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Osnovni kurs računara


Upotreba računara više se ne smatra posebnom veštinom, već osnovnom pismenošću, a sa ubrazanim razvojem tehnologija, sami programi postaju sve jednostavniji za upotrebu, ali se zato platforme umnožavaju i svakodnevno inoviraju. Zato je ovaj kurs namenjen baš svima – ukoliko želite da unapredite svoja znanja i veštine kako rada na računarima, tako i mobilnih platofrmi, smart tehnologija i tableta.

Upotreba računara više se ne smatra posebnom veštinom, već osnovnom pismenošću, a sa ubrazanim razvojem tehnologija, sami programi postaju sve jednostavniji za upotrebu, ali se zato platforme umnožavaju i svakodnevno inoviraju. Zato je ovaj kurs namenjen baš svima – ukoliko želite da unapredite svoja znanja i veštine kako rada na računarima, tako i mobilnih platofrmi, smart tehnologija i tableta. Tokom kursa upoznaćete se kako sa osnovama Windows okruženja, tako i sa promenama u okruženju, prilagođavanju tema, rasporeda ikona i ličnih podešavanja. Ovde ćete naučiti i ponešto o pretraživačima, upotrebi interneta i elektornskih adresa. Nekoliko osnovnih upotreba Microsoft Office poslovnog paketa programa daće vam neophodan temelj kako za profesionalnu, tako i za privatnu upotrebu nekoliko najkorisnijih, najboljih i najopštijih programa današnjice.

Kao polaznici uvodnog kursa, ne morate znati bukvalno ništa o računarima ili radu u radnom okruženju. Kurs počinje od samih osnova, i namenjen je svima, bez obzira na to da li se prvi put susrećete sa okruženjem, ili već imate osnovna iskustva u radu sa Windows operativnim

U okviru kursa upoznaćemo se sa osnovnim postavkama Microsoft Windows operativnog sistema i upotrebom nekih programa Microsoft Office stonih alata. Priču zaokružujemo internet pretraživačima, nalozima za elektronsku poštu, i upotrebi programa na smart uređajima, telefonima i tabletima.

Po okončanom kursu, svi naši polaznici stiču CET sertifikat o savladanom gradivu, stečenim znanjima i veštinama.

Svim polaznicima namenjena je i štampana literatura kako biste i između predavanja mogli da vežbate i učite.

Osnovni kurs upotrebe računara, Microsoft Windows operativnog sistema i osnovnih programa Microsoft Office poslovnog paketa otvara veliki broj mogućnosti za dalje usavršavanje i napredovanje na profesionalnom i ličnom planu. Ne samo što ćete stečena znanja i veštine moći da primenite već tokom trajanja kursa, već se nakon ovog kursa možete opredeliti za naprednije kurseve ili zahtevniju materiju.

Naše učionice

Testiraj svoje znanje

Prijava

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Excel Napredni

Microsoft Excel smatra se jednim od najkorisnijih poslovnih programa za opštu upotrebu. Radno okruženje gotovo je nezamislivo bez Microsoft Office paketa, a od samog Excel programa češće se koristi možda još samo Word. Ukoliko svakodnevno baratate velikim brojem podataka ili informacija, razmišljate kako da bolje organizujete svoje poslovanje ili se često pitate postoji li efikasniji način da se obavi neki komplikovaniji proračun – napredni kurs Microsoft Excela pružiće vam praktična i odmah primenljiva rešenja.

Microsoft Excel smatra se jednim od najkorisnijih poslovnih programa za opštu upotrebu. Radno okruženje gotovo je nezamislivo bez Microsoft Office paketa, a od samog Excel programa češće se koristi možda još samo Word. Ukoliko svakodnevno baratate velikim brojem podataka ili informacija, razmišljate kako da bolje organizujete svoje poslovanje ili se često pitate postoji li efikasniji način da se obavi neki komplikovaniji proračun – napredni kurs Microsoft Excela pružiće vam praktična i odmah primenljiva rešenja.

Prvenstveno namenjen poslovnom okruženju, Microsoft Excel namenjen je kako sistematizacijama, uređivanju i čuvanju podataka, tako i vizuelizaciji i analiziranju. Za program koji ćete koristiti i po više sati dnevno u različite svrhe, dobro poznavanje ne znači samo povećanu produktivnost, već i značajne uštede u vremenu.

Statistika kaže da prosečan korisnik Microsoft Excel programa upotrebljava jedva 5% njegovih mogućnosti. Ako se često pitate da li se nešto može drugačije organizovati, brže izračunati i jednostavnije uraditi – Microsoft Excel može postati vaša najvrednija alatka i najbolji saradnik. Znanja stečena tokom kursa moći ćete da primenite već u toku trajanja samog kursa.

Kojim god poslom da se danas bavite, pravilna upotreba Excel-a će vam biti neophodna, ukoliko znate da koristite Excel na naprednom nivou time bolje po vas. Danas se Excel ozbiljno koristi u svim sferama društva, koriste ga ekonomisti, bankari, advokati, matematičari, fizičari, programeri, a neophodan je i u svim sekretarskim poslovima.

Obuku drže sertifikovani Microsoft treneri sa višegodišnjim iskustvom u nastavi.

Da biste upisali osnovni kurs iz Excel-a potrebno vam je samo elementarno poznavanje Excel programa i rada na računaru. Na kursu ćemo se baviti složenim formulama i naprednijim tehnikama, ali ćemo se svakako podsetiti osnovih pojmova i termina. Napredovaćemo kroz postupno upoznavanja alata, kako biste stekli sistematizovana, u praksi provežbana znanja. Tokom kursa se dostiže viši nivo znanja i apsolutna samostalnost u radu.

 • kratak uvod i podsećanje na osnove koje će vam biti potrebne za napredni nivo
 • pojašnjavanje osnovnih pojmova
 • postupno razjašnjavanje složenih računskih problema
 • matematičke, statističke i tekstualne formule
 • složeni problemi
 • formule u formulama
 • obrada podataka
 • osnovno i napredno sortiranje podataka
 • opcije „conditional formatting“ i „data validation“
 • filtriranje podataka
 • upotreba pivot tabela
 • upotreba „what if“ analize
 • bezbednost podataka
 • zaključavanje radnih lisotva
 • priprema za štampu
 • „print area“ i „print titles“ tehnike napredne pripreme za štampu
 • povezivanje ćelija radnih svezaka i različitih Excel dokumenata među sobom
 • kopiranje podataka iz Excel-a u druge Microsoft Office programe (Word izveštaje, Pover Point prezentacije i dr…)

Po okončanom kursu, svi polaznici našeg Microsoft Excel naprednog kursa dobijaju CET sertifikat o uspešno savaladanom gradivu, stečenim znanjima i veštinama.

Kurs započinjemo pojašnjavanjem osnovnih pojmova u Excelu i korak po korak dolazimo do veoma složenih računskih problema koje pravilnom upotrebom ovog softvera možemo lako da savladamo. Na kursu se susrećemo sa velikim brojem formula od matematičkih, preko statističkih do tekstualnih. Kada savladate upotrebu osnovnih formula, prelazimo na složenije probleme gde se neretko koristi veći broj formula ugnježdenih jedne u druge. Nakon toga prelazimo na obradu podataka, osnovno i napredno sortiranje podataka i filtriranje istih, upotreba pivot tabela kao i „what if“ analiza. Kurs nastavljamo pričom o bezbednošću podataka, odnosno zaključavanjem radnih listova, kao i pripremom za štampu objašnjavajući svrhu „print area“ i „print titles“. U poslednjem delu kursa bavimo se povezivanjem radnih svezaka i različitih excel dokumenata.

Objasnićemo vam kako da koristite osnovne i napredne tehnike koje nam obogućavaju opcije “Conditional Formatting” i “Data Validation” (kako da formatiramo određene ćelije na osnovu podataka u njima ili kako da omogućimo samo određeni unos podataka u naše ćelije).

Bavićemo se velikim brojem formula, a pokazaćemo i kako pravilno da pravite kombinacije od više formula ugnježdenih jedne u drugima.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti Pivot tabelama, koje predstavljaju alat za kreiranje interaktivnih izveštaja koje pravimo na osnovu opsega selektovanih podataka ili strukturiranih tabela. Kolone iz izvornih tabela se koriste kao dimenzije izveštavanja, tako što se vrši zbrajanje podataka u njima ili se koriste za analizu po redovima, kolonama, kao filteri… Jednom napravljenje Pivot tabele lako se menjaju, dodavanjem ili uklanjanjem dimenzija, čime dobijamo više različitih pogleda na jedinstven izvorni skup podataka.

Na kursu Excel expert biće reči o povezivanju ćelija sa različitih radnih listova, pa čak i sa različitih Excel dokumenata. Da li znate da možete kopirati podatke iz Excela (grafikone, tabele i dr.) u druge Microsoft Office softvere, tako da pri promeni u Excelu se automatski manjaju svigde gde su kopirani (najčešći slučaj je kopiranje grafikona u PowerPoint).

Na kraju kursa prikazaćemo kako vaše podatke možete sačuvati od izmena, odnosno kako da „zaključavate“ vaše radne listove kako ih niko ne bi menjao.

Naše učionice

Testiraj svoje znanje

Prijava

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Excel Osnovni

Microsoft Excel je jedan od osnovnih programa Microsoft Office paketa. Verovatno najpopularniji program za tabele i tabelarne proračune, Microsoft Excel je i izvanredna alatka za analziranje i vizuelizaciju podataka. Prvenstveno je namenjen poslovnom okruženju, kada želite da jasno i precizno predstavite podatke sebi i drugima.

Microsoft Excel je jedan od osnovnih programa Microsoft Office paketa. Verovatno najpopularniji program za tabele i tabelarne proračune, Microsoft Excel je i izvanredna alatka za analziranje i vizuelizaciju podataka. Prvenstveno je namenjen poslovnom okruženju, kada želite da jasno i precizno predstavite podatke sebi i drugima.

Ukoliko često radite sa velikim brojem podataka i žonglirate informacijama, Microsoft Excel će tražiti, pregledati i obrađivati podatke umesto vas, a kao rezultat možete imati vrlo precizno, profesinalno i dopadljivo složene izveštaje, analize, proračune i druge tabelarne prikaze.

Ako želite da podignite vašu produktivnost na zavidan nivo i postanete efikasniji u radu, onda je poznavanje Microsoft Excel alata jedan od najboljih načina. Ovaj kurs je namenjen kako osobama koje žele da krenu od samog početka, tako i svima koji Microsoft Excel koriste u svakodnevnom radu. Ovaj kurs je odličan izbor i za unapređenje veština, jer ćete sistematično otkriti koje sve opcije ovaj program nudi i za šta se sve može koristiti.

Statistika kaže da prosečan korisnik Microsoft Excel programa upotrebljava jedva 5% njegovih mogućnosti. Ako se često pitate da li se nešto može drugačije organizovati, brže izračunati i jednostavnije uraditi – Microsoft Excel može postati vaša najvrednija alatka i najbolji saradnik. Znanja stečena tokom kursa moći ćete da primenite već u toku trajanja samog kursa.

Razumevanje i pravilno korišćenje Microsoft Excel programa je osnovni uslov u skoro 80% svih otvorenih radnih mesta najrazličitijih oblasti poslovanja i rada, jer je jedan od najkorisnijih i najkorišćenijih programa u radnom okruženju. Teško je zamisliti bilo koje delovanje koje ne bi imalo koristi od organizovanja podataka u spiskove i tabele – od običnih popisivanja inventara do složenih knjigovodstvenih ili delovodnih poslova, Microsoft Excel je bukvalno nezamenljiv program. Drugim rečima, Microsoft Excel ćete koristiti gde god da radite.

Obuku drže sertifikovani Microsoft treneri sa višegodišnjim iskustvom u nastavi.

Da biste upisali osnovni kurs iz Excel-a potrebno vam je samo najosnovnije poznavanje rada na računaru. Ne morate imati nikakvo iskustvo u radu sa Microsoft Excel programom. Na kursu se kreće od samog početka i napreduje kroz postupno upoznavanja alata. Tokom kursa se dostiže srednji nivo znanja i apsolutna samostalnost u radu.

 • pojašnjenje osnovnih pojmova i upoznavanje sa okruženjem (radna sveska, ćelija, tabela…)
 • kreiranje, čuvanje i kopiranje dokumenata
 • unos i tipovi podataka
 • formatiranje ćelija
 • osnovna priprema za štampu
 • rad sa grafikonima i šablonima
 • upoznavanje sa formulama i pravilnom upotrebom
 • matematičke formule (sum, int, round…)
 • statističke formule (average, count, max, min…)
 • formule pretrage (lookup, vlookup, hlookup…)
 • tekstualne formule (len, right, find…)
 • obeležavanje ćelija prema zadatom parametru
 • obrada podataka, sortiranje i filtriranje
 • bezbednost i zaštita podataka
 • napredne tehnike prirpeme za štampu (štampanje dela tabele, ponovljeni elementi tabele na svakoj stranici…)
 • podešavanja zaglavlja i margina

Po okončanom kursu, svi polaznici našeg Microsoft Excel osnovnog kursa dobijaju CET sertifikat o uspešno savaladanom gradivu, stečenim znanjima i veštinama.

Microsoft Office 2016 Kao od šale jedan je od najjednostavnijih i najkorisnijih vodiča kroz čitav ovaj paket Microsoftovih stonih alata. Svi polaznici kursa besplatno dobijaju svoj primerak, pa svoje znanje možete širiti i između kurseva, a knjiga je posebno korisna nakon kursa, jer ćete uvek moći da se vratite i osvežite svoje znanje. Ova veoma praktična knjiga je objavljena 2016. godine i sadrži datoteke za vežbanje.

Kurs počinje sa pojašnjavanjem pojmova u Microsoft Excel programu (radna sveska, ćelija, tabela…) i uči vas korak po korak o unošenju i tipovima podataka, formatiranju ćelija i osnovnoj pripremi za štampu. Nakon upoznavanja sa osnovama naučećete da radite sa grafikonima i šablonima koje ovaj softver poseduje. Microsoft Excel je softver koji ima veliki broj formula, čijom pravilnom upotrebom možete da se bavite veoma ozbiljnim proračunima. Jedan deo tih formula koristićemo i na kursu: matematičke formule (sum, int, round…), statističke formule (average, count, max, min…), formule pretrage (lookup, vlookup, hlookup…), tekstualne formule (len, right, find…). U zadnjem delu kursa bavićemo se obradom podataka (sortiranje i filtriranje), bezbednošću i zaštiti podataka, kao i naprednim tehnikama pripreme za štampu (štampanje dela dokumenta, podešavanje zaglavlja, hedera i futera, i dr.).

Na našem kursu iz Microsoft Excela, pored toga što ćete naučiti da pravilno unosite podatke, pravite tabele i formatirate ćelije, naučićete i kako da pravilno pripremite dokument za štampu, da podesite margine, da vam se određeno zaglavlje ponavlja na svakoj stranici ili da štampate samo deo vaše tabele.

U Microsoft Excel programu ne postoje formule koje mogu da „oboje“ vaše ćelije na osnovu nekog podatka u njoj, ali ćemo vam pokazati kako to jednostavno možete da uradite (npr. da obojite u crveno sve negativne sume, ili da vam budu plava sva prezimena koja počinju na slovo „S“).

Razumevanje i pravilno korišćenje Excel-a je osnovni uslov u skoro 80% svih otvorenih radnih mesta od advukature, preko medicine i ekonomije do IT stručnjaka. Drugim rečima, Microsoft Excel ćete koristiti gde god da radite.

Naše učionice

Testiraj svoje znanje

Prijava

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Word Osnovni

Micorsoft Word je verovatno najpopularniji, najlakši i najbolji program za pisanje i obradu tesktova. Kao jedan od najstarijih programa za pisanje, Word je postavio čitav niz principa koji su postali standard za slične programe, te se znanja stečena tokom ovog kursa odnose kako na sve verzije samog Microsoft Worda, tako i na praktično sve slične programe za unos i obradu teksta.

Micorsoft Word je verovatno najpopularniji, najlakši i najbolji program za pisanje i obradu tesktova. Kao jedan od najstarijih programa za pisanje, Word je postavio čitav niz principa koji su postali standard za slične programe, te se znanja stečena tokom ovog kursa odnose kako na sve verzije samog Microsoft Worda, tako i na praktično sve slične programe za unos i obradu teksta. Word je, zapravo, jedan od najstarijih programa široke upotrebe i osmišljen je davne 1983. godine. Zbog toga što je ovaj program stariji od razlika među Windows i Apple sistemima, na svim platformama danas ovaj program izgleda gotovo sasvim isto.

Nezavisno od vaše profesije ili posla koji obavljate, upotreba Microsoft Word programa bukvalno je neophodna stavka među vašim veštinama u radnoj biografiji. Uz znanja i praktične veštine koje ćete naučiti tokom ovog kursa bićete napredan korisnik ovog programa. To znači da ćete moći da se bavite i tehničkim ili komplikovanijim postupcima vizuelne obrade teksta, raspoređivanjem delova teksta i pripremama za štampanje.

Kurs je odličan izbor čak i ako svakodnevno radite sa Microsoft Word programom, jer ćete otkriti koliko različitih opcija program nudi, koliko brže, lakše i jednostavnije možete sređivati svoja dokumenta i koliko ćete nerava i vremena uštedeti oko tipičnih problema poput unošenja zaglavlja, numerisanja strana ili podešavanja margina za štampanje dokumenata.

Nova znanja moći ćete da primenite već tokom trajanja kursa, a ranije zahtevan i zamoran zadatak može postati pravo zadovoljstvo, jer Microsoft Word ume da postane i pravo kreativno igralište sa gotovo bezbroj mogućnosti za uređivanje teksta. Od prelepih fontova koji će dati poseban pečat vašim porukama, do profesionalno obrađenih podataka u formama grafikona, tabela i vizuelnih elemenata – vaši dokumenti mogu postati prava mala umetnička dela.

Poznavanje Office paketa programa u današnje vreme smatra se osnovnom pismenošću, i savremeno poslovanje praktično je nezamislivo bez Microsoft Word programa. Za profesionalni izgled vaših dokumenata, pisanih radova, obaveštenja, formulara, mejlova nije dovoljan samo dobro napisan tekst. Potrebno je znati i niz funkcija ovog programa kako bi svaka strana imala sve što treba: od zaglavlja i numeracije, do pravilnog proreda, odvojenih paragrafa i podešenih margina.

Word pruža izuzetno veliki broj ideja za vizuelni izgled teksta, daje mogućnosti za unošenje slika, grafikona i tabela, kao i kombinovanja sa dokumentima izrađenim u drugim programima Office paketa programa. Ovde ćete naučiti i kako da sačuvate, menjate, dorađujete ili štampate svoje tekstove.

Obuku drže sertifikovani Microsoft treneri sa višegodišnjim iskustvom u nastavi.

Za polaznike ovog kursa nije potrebno nikakvo prethodno predznanje, jer je kurs osmišljen od samog početka i namenjen svima bez obzira na to da li se prvi put srećete sa Micorsoft Word programom, poznajete osnove ili svakodnevno koristite Microsoft Word. Ipak, najosnovnije poznavanje rada na računaru je poželjno.

 • page setup opcije
 • Kreiranje novog dokumenta ili otvaranje već postojećeg
 • upoznavanje sa osnovnim pojmovima (unos teksta, red, paragraf…)
 • toolbar opcije
 • podešavanje i formatiranje pasusa (poravnanje teksta, podešavanje razmaka, uvlačenje…)
 • upotreba postojećih stilova
 • page break, bookmark, hyperlink opcije
 • unošenje osnovnih grafikona, dodavanje automatskog sadržaja
 • kopiranje teksta
 • paginacija strana
 • unošenje zaglavlja (header, footer)
 • priprema za štampanje dokumenata
 • kreiranje obrazaca sa dodavanjem teksta ili izbornicima (izjave, zahtevi, porudžbine, ankete, formulari
 • MailMerge
 • kreiranje personalizovanih pisama, adresiranih koverata, poštanskih nalepnica i obrazaca pisma
 • povezivanje glavnog dokumenta sa izvorom podataka

Svi polaznici našeg Microsoft Word kursa dobijaju naš CET sertifikat o uspešno savaladanom gradivu kursa, stečenim znanjima i veštinama.

Svi polaznici kursa dobijaju knjigu Kao od šale Office 2013.

Na početku kursa upoznaćemo se sa osnovnim pojmovima neophodnim za pravilnu upotrebu Worda (unos teksta, red, paragraf…). Na kursu ćemo se baviti osnovnim podešavanjem paragrafa (pasusa), upotrebom postojećih stilova i njihovom modifikacijom.

Rad sa paragrafima predstavlja vrlo bitan deo rada sa tekstualnim dokumentima u Word-u. Omogućava nam da promenimo izgled teksta u dokumentu kako bi on što bolje prikazao želju autora da svoj dokument predstavi na određeni način. Rad sa paragrafima se još naziva i formatiranje. U formatiranje teksta, između ostalog, spadaju poravnanje teksta, podešavanje razmaka između redova, uvlačenje redova, itd.

U daljem delu se bavimo upotrebom „page break“ opcije, dodavanjem „bookmark“ i „hyperlink“ opcija, osnovnih grafikona, kao i dodavanjem automatskog sadržaja te pripremom za štampu dokumenta. Break i section break su veoma značajne opcije u Wordu. One korisnicima omogućavaju razdvajanje strana i teksta na određenom mestu. Kao što i sami možete da pretpostavite, kada stignete do kraja neke stranice u Wordu, tekst koji nakon toga ukucate se automatski prebacuje na sledeću stranu, odnosno Word automatski upotrebi opciju Page break/Page. Ali, nekada je potrebno da se određeni tekst prebaci na drugu stranu pre nego što je i popunimo, nekada želimo da formatiramo svaku stanu pojedinačno, a nekada čak i da nam jedna stranica bude Landscape a naredna Portrait orijentacije. Sve to možemo postići opcijama koje su nam date u okviru Page Layout/Breaks. Posebna pažnja na kursu biće posvećena dodavanjem brojeva stranica i radu sa zaglavljima (Header, Footer).

Na Word kursu govorićemo i o formama i „mailings-u“. Forma (ili obrazac) je dokument sa poljima koja se popunjavaju, ili se bira jedna od ponuđenih opcija, sa ciljem da se omogući interakcija sa korisnikom. Popunjene forme mogu biti izjave, zahtevi, porudžbina i sl. One mogu biti štampane u duplikatima ili većem broju primeraka ukoliko informacije sakupljene na formi treba proslediti većem broju adresa, stranaka ili osoba. Mail Merge je program za kreiranja personalizovanih pisama, adresiranih koverta, poštanskih nalepnica i obrazaca pisama. Ovaj proces podrazumeva spajanje glavnog dokumenta sa izvorom podataka. Izvor podataka je obično tabela ili baza koja ima polje ili kolonu za svaku promenljivu u šablonu. Pomoću Merge polja vi upućujete Word gde da ubaci informacije iz baze podataka. Ova funkcija datira još od ranih programa za obradu teksta na personalnim računarima. Tokom ranih osamdesetih godina dvadesetog veka, WordStar je bio jedan od prvih programa za obradu teksta koji je imao ovu funkciju, a ona je bila implementirana putem pomoćnog programa MailMerge.

Naše učionice

Testiraj svoje znanje

Prijava

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Web developer

HTML, CSS, JavaScript, PHP i MySQL

Želite dobro plaćen posao, fleksibilno radno vreme, raznovrsne projekte? Web developer je zanimanje čija popularnost konstantno raste, kako u Srbiji tako i globalno. Web developer može raditi sam ili u timu, po projektu ili u firmi. Mogućnosti zaposlenja nisu ograničene samo na softverske kompanije.‚

Ova obuka je idealna ukoliko želite da uložite u sebe ili u svoje zaposlene.

 

O kursu

Web developer je koncipiran tako da kroz predavanja i vežbe u učionici i samostalni rad pod tutorstvom naših iskusnih predavača naučite i savladate sve potrebne veštine za uspešan start svoje karijere.  

Kurs je sadržajno podeljen u dva modula: Front-end developer i Back-end developer. Svaka celina traje po mesec dana nastave i sadrži mentorstvo tokom naredna dva meseca.  Obuka je koncipirana tako da polaznik po završetku kursa ima dovoljno znanja i iskustva da može samostalno da se upusti u ozbiljnije projekte.

Nastava za svaku celinu obuhvata 32 časa, raspoređenih u 4 nedelje, dva puta nedeljno po 4 časa.

Po završetku nastave, u toku naredna dva meseca polaznicima je na raspologanju mentorstvo i pomoć u sprovođenju projekata izabranih tokom obuke. Na raspolaganju će vam biti predavač koji je vodio obuku, svake druge nedelje u trajanju od 2 časa.

Moduli se nadovezuju, tako da nastava traje ukupno 2 meseca, dok se mentorstvo odvija paralelno i dva meseca nakon završetka nastave.

Ukupno dobijate 64 časa nastave i 16 časova mentorskog rada – 80 časova.

Web developer počinje od nule, bez ikakvog potrebnog predznanja o programiranju. Od polaznika se očekuje poznavanje rada na računaru, bliskost sa programima za uređivanje teksta i slika i, naravno, da su redovni korisnici raznih internet servisa. Od Vas se ne očekuje da budete vrhunski dizajner, napredni korisnik Office paketa ili sistem administrator – dovoljno je da umete da preuzmete fajl iz mejla, napišete poslovno pismo, umetnete sliku u tekst i odsečete neželjeni deo slike. Redovni „boravak“ na internetu se nekako podrazumeva, budući da je posao web developera upravo razvijanje novih web sajtova i aplikacija.

U učionici se radi na računarima sa Windows operativnim sistemom. Poznavanje rada u Windows-u je preduslov za uspešno praćenje kursa. Možete poneti i svoj računar ukoliko preferirate Linux ili Mac, ili prosto želite da sav svoj rad imate na jednom mestu. U tom slučaju potrebno je unapred instalirati potrebne alate, koji su open source.

Vas uvodi u html 5, css 3 i bootstrap, tehnologije za programiranje korisničkog, vizuelnog, dela web sajta. Uz to, uvodi Vas u javascript, jezik čija popularnost rapidno raste, i njegovu biblioteku jQuery.

HTML je jezik namenjen za definisanje sadržaja veb stranica. Upotrebom HTML-a u stranicu umećemo tekst, slike, tabele, animacije i drugi sadržaj. HTML je osnovni gradivni element svake veb strane.

Stranica na kojoj se trenutno nalazite ustvari je HTML kod.

U savremenom veb okruženju HTML bez CSS jednostavno je nemoguće zamisliti. CSS je dodatak HTML-u koji daje izgled web stranici, definiše boje, veličine, pozicije, oblike, tabele, menije, slike – jednom rečju način prikaza svih HTML elemenata na sajtu.

CSS je kod koji je zaslužan da stranica na kojoj se sada nalazite izglega ovako.

JavaScript je jezik koji omogućava dodavanje interakcije veb stranicama. Pomoću JavaScripta možemo dodati kalendar, animiranu galeriju slika, mapu a možemo i izvesti složenije aplikativne procese. jQuery je biblioteka javascript funkcija koja čini pisanje koda lakšim i bržim.

JavaScript je zaslužan za funkcionisanje prozora za prijavu na kurs

Zbog raznolikosti platforme front end je ključan za prikazivanje svih potrebnih elemenata, ali tako da stranica bude ne samo lepa već i jednostavna za čitanje i snalaženje.

Na samom početku kursa upoznaćemo se sa alatima potrebnim za veb development. Savladaćemo i osnovne  koncepte funkcionisanja savremenog weba, web pretraživača i interneta uopšte. Na praktičnim primerima pokazaćemo kako se sajt postavlja na internet i kako da postane dostupan javnosti. Videćemo šta je URL, šta domen a šta hosting i kako ih dobro izabrati kako bi koštalo malo a pružilo mnogo.

Zatim prolazimo kroz HTML i CSS, postepeno obuhvatajući njihove mogućnosti. Upoznajemo pravila pisanja koda, asortiman HTML tagova i CSS pravila, učimo kako se formiraju CSS putanje i kako se uključuje CSS kod. Upoznajemo se sa osnovama Bootstrap biblioteke i pravimo responsive stranice, takve da se lepo prikazuju i na malim i na velikim ekranima.

Na kraju pravimo uvod u JavaScript i jQuery, gde se upoznajemo sa ulogom i mogućnostima ovog jezika i na konkretnim primerima primenjujemo uobičajene funkcionalnosti veb strana – proveru tačnosti unosa, animiranje elemenata, dodavanje interaktivnih elemenata – kalendara, slajdera i dr.

Vas uvodi u php – programski jezik veb stranica, i mysql – bazu podataka.

PHP je jezik koji reguliše šta se prikazuje na kojoj stranici i pod kojim uslovima. PHP koristimo da učitamo podatke iz fajlova ili baze podataka, da ih proberemo i prikažemo u okviru odgovarajućih HTML oznaka. Pomoću PHP-a prihvatamo i obrađujemo podatke od korisnika, smeštamo ih u bazu, šaljemo mejlove, vršimo login i registraciju.

Zapisivanje podataka iz vaše prijave na kurs i slanje obaveštenja zaposlenima u CET-u vrši PHP

MySQL je popularna open-source baza podataka unutar koje skladištimo podatke. Za razliku od fajlova čija je namena isključivo čuvanje podataka, MySQL može pomoću jednostavnih naredbi i da obrađuje podatke – unosi promene, filtrira, grupiše, sumira… PHP je taj koji “naređuje” MySQL-u šta da radi sa podacima, i ove dve tehnologije čine dobar par za back-end development.

Podaci iz vaše prijave zapisani u MySQL

U ovom kursu ovladaćete PHP-om i MySQL-om. Upoznaćete se s klijent-server arhitekturom, postavljanjem radnog okruženja i  definisanjem strukture sajta. Naučićete kako da preuzmete podatke koje je korisnik uneo na stranicu, obradite ih i prikažete.

Savladaćete bitne elemente jezika: promenljive, izraze, uslove, petlje, nizove, funkcije, klase, objekte, JSON. Steći ćete dobar pregled već gotovih funkcija i biblioteka, naučićete kako se radi sa fajlovima, kako poslati mejl  iz aplikacije. Videćete kako funkcioniše rad sa cookie i sesijama i kako se dodaje autentifikacija korisnika. Naučićete kako da pristupate bazi podataka i radite s podacima u njoj. Upoznaćete mehanizme zaštite aplikacije od hakerskih napada i kako da ograničite pristup delovima sajta samo za registrovane korisnike.

Tokom kursa napravićete svoj web sajt – sajt stvarne ili fiktivne firme sa katalogom proizvoda i blogom, koji ima administrativni panel za uređivanje sadržaja. Ukratko, napravićete ono što popularno zovemo – CMS.

Po završetku kursa polaznici dobijaju CET-ove sertifikate o uspešno savladanom kursu.

Kurs nije zamišljen kao priprema za određeni sertifikat. Za konkretne tehnologije moguće je polagati više sertifikata raznih institucija, za svaku pojedinačno ili u kombinaciji. Kurs obuhvata u većoj meri sva ova znanja, ali je na polaznicima da, ukoliko žele da se sertifikuju, provere koje su oblasti tražene i po potrebi se pripreme. Kurs je koncipiran na osnovu predavačkog i praktičnog iskustva predavača, a u skladu sa drugim popularnim izvorima znanja.

Svi polaznici kursa dobijaju prateću literaturu i ona je uključena u cenu.

Akcija!
2,189 din 1,990 din
Akcija!
935 din 850 din
Akcija!
1,650 din 1,500 din

Naše učionice

Testiraj svoje znanje

Prijava

This entry was posted in . Bookmark the permalink.