Java osnovni kurs – priprema za OCA Java SE 8

Puna cena: 300
Akcijska cena: 250
Trajanje č/d: 36/12