C# PROGRAMIRANJE I RAZVOJ ASP.NET MVC APLIKACIJA ZA POČETNIKE

Puna cena: 600
Akcijska cena: 500
Trajanje č/d: 48+32/20

Java osnovni kurs – priprema za OCA Java SE 8

Puna cena: 300
Akcijska cena: 250
Trajanje č/d: 36/12