MCSA: SQL 2016 Database Development (početni)

MCSA: SQL 2016 Database Development

Svaka kompanija, organizacija bilo privatna ili državna ima potrebe da prikuplja, čuva i radi sa podacima koji su im od ogromnog značaja i bez kojih ne bi mogli obavljati svoj posao. Zamislite matične knjige rođenih, katastar nepokretnosti, evidenciju proizvodnje, nabavke i prodaje, podatke o pacijentima i obavljenim pregledima bolnice ili privatne ordinacije i ogromnu količinu podataka kojima raspolažu.

Na tržištu postoji više proizvođača sistema koji se bave podacima – Microsoft, IBM, Oracle, Informix, MySQL i mnogi drugi. Svakako, na vrhu liste je Microsoft sa svojim Microsoft SQL Server sistemom, čija je primarna uloga upravljanje podacima, ali koji nudi i mnogo više od toga.

Od početka digitalne ere kompjuteri se koriste za upravo ovakve namene – čuvanje, obradu podataka i različite kalkulacije nad njima. Organizacija u kojoj radite zasigurno ima neki kompjuterski sistem koji uključuje i čuvanje podataka. Zahvaljući tim podacima dolazite do potrebnih informacija kao što su:

 • kolika je bila proizvodnja i prodaja prošle godine po artiklima koje proizvodite
 • koliko prometa je ostvareno po prodajnim mestima
 • koje usluge ste pružali svojim klijentima i po kojoj ceni
 • ko su vaši najznačajniji klijenti, saradnici, dobavljači
 • koji su vam najbolji leadovi za potencijalnu prodaju

Da bi pristupili podacima moramo sistemu na neki način objasniti šta želimo. Srećom, još 1986. godine je usvojen standardni jezik pomoću koga “razgovaramo” sa bazama podataka. Jezik se skraćeno piše SQLStructured Query Language i do danas je doživeo puno revizija i proširenja u skladu sa razvojem kompjutera i softvera. Svi sistemi za rad sa bazama podataka su saglasni sa ovim standardom, tako da se jednom naučen SQL može primeniti svuda.

SQL omogućava operacije dodavanja, izmene, brisanja podataka i naravno pregleda podataka  po potrebi za veoma složene kriterijume. Na primer, želite podatke o prodaji u prvom kvartalu ove godine za određeni region i određenu kategoriju proizvoda/usluga i to želite da uporedite sa prvim kvartalom predhodne godine. Nikakav problem, samo odgovarajući upit pošaljete serveru i odmah dobijete rezultate. Dobijene rezultate možete potom preneti u neki dokument ili na primer u Excel gde ćete ih dodatno obraditi, napraviti grafikone i izveštaje.

 MCSA SQL Database se sastoji iz dva kursa koja su namenjena početnicima koji žele da steknu znanja u vezi rada sa podacima na Microsoft SQL server bazi, programiraju uskladištene procedure, funkcije i druge programske elemente:

Kurs 20761A – Querying Data with Transact-SQL

Kurs 20762B – Developing SQL Databases

Pored praktičnih znanja koja ćete steći, imate i mogućnost sertifikacije i dobijanja međunarodno priznatih Microsoft diploma. Oba kursa su zvanična priprema za izlazak na ispite. Sve Microsoft ispite možete prijaviti i polagati u ovlašćenom CET testing centru.

Za položena oba ispita 70-761 Querying Data with Transact -SQL i 70-762 Developing SQL Databases stičete zvanje MCSA SQL Database Development.

Kreiranje i zadavanje SQL upita serveru nije komplikovano. Ne zahteva nikakvo poznavanje matematike, programiranja ili IT tehnologije. Uložen trud u učenje se brzo vraća, rezultati su odmah vidljivi i to je odlična motivacija za napredak.

Ekonomisti, marketing, statistika, finansije, planiranje i ostali zaposleni u strukama koje nemaju veze sa IT strukom, mogu veoma brzo naučiti kako da od podataka koje već imaju u organizaciji dobiju ono što im je potrebno. Na taj način ne zavisite od toga da li sistem ima ili nema vama važan izveštaj – napravićete ga sami.

Excel je verovatno najkorišćeniji alat za analizu i obradu podataka. Ako znate Excel, brzo ćete razumeti i SQL. I on ima redove, kolone, filtere, sortiranja,… Veoma je blizak osnovnom engleskom govornom jeziku, pa ga zbog toga negde zovu i SEQL, skraćeno od Structured English Query Language.

Izuzetno su dobra iskustva sa polaznicima SQL kursa koji imaju samo osnovna IT znanja. Oni odlično znaju šta im treba da bi kvalitetno obavljali svoj posao i SQL tretiraju kao alat koji im to omogućava. Preuzimaju podatke sa servera u svojoj organizaciji i prebacuju ih u program koji odlično znaju da koriste. Na kursu se često razmenjuju pitanja i odgovori u tom smislu i tako stiču dragocene informacije.

Naučićete da kreirate različite upite ka Microsoft SQL Server bazi podataka koji su potrebni u svakodnevnom radu, za kreiranje različitih izveštaja i analizu podataka u svim organizacijama.

Specijalista za SQL baze je neophodan deo u sastavu projektnog tima koji se bavi izradom bilo kakve poslovne aplikacije, web sajta ili mobline aplikacije koja pristupa bazi podataka.

Svaka druga organizacija koja se na bavi direktno IT delatnošću, a za svoje potrebe ima poslovni sistem baziran na SQL Serveru, ima potrebu za ovakvim profilom.

Microsoft SQL server je dominantna baza podataka u poslovnom okruženju domaćih i stranih firmi u našoj zemlji. Ovde spadaju banke, osiguravajuća društva, trgovinski lanci, javna preduzeća, ambasade.

Takođe, ovaj sertifikat profiliše IT stručnjake u pravcu programiranja na SQL server platformi. Sadrži skup znanja neophodan za izradu poslovnih aplikacija u takozvanom back-end nivou. Ovaj nivo predstavlja osnovu za prilaz podacima i rad sa njima. Na beck-end nivo se nadovezuju različiti tipovi aplikacija (desktop, web, mobile) koje preko odgovarajućeg interfejsa dalje komuniciraju sa korisnikom.

Učenjem SQLa proširujete znanje i možete uraditi svoj posao brže i kvalitetnije, što vam potencijalno može doneti bolju poziciju u kompaniji i na tržištu rada.

Predavači

mr Miloš Milosavljević

Biografija
 • CET predavac od 1997.
 • Sertifikovani Microsoft trener od 1999 godine
 • Microsoft Certified IT Professional
 • Microsoft Certified Solutions Associate (Microsoft SQL Server)
 • Microsoft Certified Technology Associate
 • Microsoft Certified Technology Specialist
 • Microsoft Certified Database Administrator
 • Učešće u organizaciji i predavanja na konferenciji „SINERGIJA“ ( http://www.mssinergija.net ) od osnivanja 2001. godine na dalje.

dr Snežana Popović

Biografija
 • CET predavac od 1999
 • Sertifikovani Microsoft trener od 2002.
 • Microsoft Certified Application Developer
 • MCSD Microsoft Certified Solution Developer – Microsoft .NET
 • MCTS Microsoft Certified Technology Specialist
 • MCPD Microsoft Certified Professional Developer
 • Docent na Računarskom fakultetu

M.Sci.Bratislav Dimitrov

Biografija
 • CET predavac od 2011
 • Development Lead, Scrum master,
 • MS Visual Studio 2003/2005/2008/2010/2012/2015/2017,
 • MS SQL Server 2000/2005/2008 (R2), 2012/2016,
 • MS SQL Server Integration Services (SSIS),
 • MS SQL Server Reporting Services (SSRS)

Naši polaznici