Programerski


TRAJANJE Č/D: 36/12

Java osnovni kurs – priprema za OCA Java SE 8

Puna cena:

300 €

Akcijska cena: 250 €