Uspešno završen još jedan Java kurs u CET-u

CET je ispratio još jednu grupu polaznika koji su uspešno završili Osnovni Java kurs. O kursu i predavaču Radovan, Luka, Jasmina i Nevena rekli su sledeće: prijatna atmosfera, brz tempo kursa koji su uspeli savladati zahvaljujući izvrsnom, temeljnom i iskusnom treneru. CET se ponosi predanošću i kvalitetom svojih trenera. Hvala Miodragu Stojanoviću.