20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema ili da po prvi put steknu MCSA ili MCSE sertifikat. Kurs je takođe namenjen iskusnim administratorima Windows 2003 i 2008 sistema kojima je potrebno da brzo usvoje ozbiljne tehnološke razlike koje su se u međuvremenu pojavile.

Ovaj kurs se sastoji iz niza poglavlja koji omogućavaju savladavanje procesa instalacije, nadogradnje i migracije Windows Server 2016 operativnog sistema, konfigurisanja lokalnih skladišta podataka uključujući tehnologije hardverskog i softverskog RAID-a, implementaciju DAS, NAS i SAN skladišta podataka, implementaciju skladišta podataka baziranih na tehnologiji apstrakcije disk prostora, implementaciju tehnologije virtuelizacije operativnih sistema, korišćenje Docker kontejnera, implementaciju zaštite i oporavka sistema u slučaju katastrofe, korišćenje tehnologija koje omogućavaju nesmetan rad servisa u slučaju pada jednog ili više servera, pojednostavljenje instalacije korišćenjem tehnologije MDT i upravljanje procesima ažuriranja operativnog sistema.

Poznavanje osnova PC hardvera i pristojna upućenost u vezi korišćenja klijentskih Windows operativnih sistema kao što su Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10. Prethodno iskustvo u administraciji Windows klijenata je veoma poželjno ali ne i apsolutno neophodno.

Kurs se sastoji od dvanaest poglavlja (modula) podeljenih na lekcije (lessons) i vežbe (labs). Lista poglavlja, lekcija i vežbi data je u nastavku teksta.

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads

Lessons

·         Introducing Windows Server 2016

·         Preparing and installing Nano Server and Server Core

·         Preparing for upgrades and migrations

·         Migrating server roles and workloads

·         Windows Server activation models

Lab : Installing and configuring Nano Server

Module 2: Configuring local storage

Lessons

·         Managing disks in Windows Server

·         Managing volumes in Windows Server

Lab : Configuring local storage

Module 3: Implementing enterprise storage solutions

Lessons

·         Overview of DAS, NAS, and SANs

·         Comparing Fibre Channel, iSCSI, and Fibre Channel over Ethernet

·         Understanding iSNS, DCB, and MPIO

·         Configuring sharing in Windows Server 2016

Lab : Planning and configuring storage technologies and components

Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

Lessons

·         Implementing Storage Spaces

·         Managing Storage Spaces

·         Implementing Data Deduplication

Lab : Implementing Storage Spaces

Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

Lessons

·         Overview of Hyper-V

·         Installing Hyper-V

·         Configuring storage on Hyper-V host servers

·         Configuring networking on Hyper-V host servers

·         Configuring Hyper-V virtual machines

·         Managing virtual machines

Lab : Installing and configuring Hyper-V

Module 6: Deploying and managing Windows and Hyper-V containers

Lessons

·         Overview of containers in Windows Server 2016

·         Deploying Windows Server and Hyper-V containers

·         Installing, configuring, and managing containers by using Docker

Lab : Installing and configuring containers

Module 7: Overview of high availability and disaster recovery

Lessons

·         Defining levels of availability

·         Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines

·         Backing up and restoring by using Windows Server Backup

·         High availability with failover clustering in Windows Server 2016

Lab : Planning and implementing a high availability and disaster recovery solution

Module 8: Implementing failover clustering

Lessons

·         Planning a failover cluster

·         Creating and configuring a new failover cluster

·         Maintaining a failover cluster

·         Troubleshooting a failover cluster

·         Implementing site high availability with stretch clustering

Lab : Implementing a failover clustering

Module 9: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

Lessons

·         Overview of the integration of Hyper-V Server 2016 with failover clustering

·         Implementing Hyper-V VMs on failover clusters

·         Key features for VMs in a clustered environment

Lab : Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

Lab : Managing a failover cluster

Module 10: Implementing Network Load Balancing

Lessons

·         Overview of NLB

·         Configuring an NLB cluster

·         Planning an NLB implementation

Lab : Implementing NLB

Module 11: Creating and managing deployment images

Lessons

·         Introduction to deployment images

·         Creating and managing deployment images by using MDT

·         Virtual machine environments for different workloads

Lab : Using MDT to deploy Windows Server 2016

Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

Lessons

·         WSUS overview and deployment options

·         Update management process with WSUS

·         Overview of Windows PowerShell DSC

·         Overview of Windows Server 2016 monitoring tools

·         Using Performance Monitor

·         Monitoring event logs

Lab : Implementing WSUS and deploying updates

Lab : Monitoring and troubleshooting Windows Server 2016

Na ovom kursu se izučava jedan deo fundamentalnih tehnologija, definisanih sadržajem i opisom kursa, iz oblasti administracije Windows Server 2016 operativnog sistema. Ostali kursevi koji su deo plana i programa za sticanje MCSA sertifikata omogućavaju izučavanje ostatka fundamentalnih tehnologija administracije Windows Server 2016 operativnog sistema.

Nakon završetka kursa i položenih ispita za sticanje sertifikata MCSA, nezaposleni kandidat bez iskustva može da aplicira za radno mesto tzv. administratora juniora Windows serverskih ili Windows desktop operativnih sistema i da time započne svoju IT karijeru koja se kasnije može usmeravati na administraciju drugih servisa koji se koriste u organizaciji.

Kurs je sastavni deo nastavnog plana i programa firme Microsoft za sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert – MCSE. Koristi se za pripremu ispita 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016. Ovo je tipično prvi ispit iz serije koji treba položiti za sticanje oba pomenuta sertifikata.

Uz knjigu iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft, obezbeđujemo dodatni materijal za učenje u vidu prezentacija, skripti, linkova i procedura, mukotrpno sakupljan i građen tokom niza prethodnih godina, koji samo našim kursistima obezbeđuje razjašnjenja mnogih pojmova ili tehnologija koji nastavnim planom i programom nisu obuhvaćeni, a koji daju strahovitu kompetitivnu prednost našim polaznicima.

Uz kurs sedobija predviđena knjiga iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft za savladavanje ovog kursa sa vežbama.

Predavači

Siniša Lale

Biografija
 • CET predavač od 1999. godine
 • Microsoft Certified Professional – MCP od 1998.
 • Microsoft Certified Systems Engineer – MCSE od 1999.
 • Microsoft Certified Trainer – MCT od 2000.
 • MCSA i MCSE обука
 • Одржавање курсева по програму „Microsoft Official Curriculum“

Dejan Đorđević

Biografija
 • CET predavač od 1998. godine
 • Microsoft Certified Professional – MCP od 1998.
 • Microsoft Certified Systems Engineer – MCSE od 1998.
 • Microsoft Certified Trainer – MCT od 1999.
 • MCSA i MCSE обука
 • Одржавање курсева по програму „Microsoft Official Curriculum“